Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene A

Počet nalezených zmínek: 491    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
a datoà dato - ode dne vystavení/ vydání
a jourà jour, ažur - hotovo, v pořádku
- viz ažura
a kontoà konto, à conto [á kontó] - na účet
a laà la - (z ital.) připodobnění - jako/ na způsob/ podle [např. úprava receptury jídla podle ...]
a posteriorià posteriori - pozdější, poznání ze zkušenosti
(apriory/ à priori = předem, před zkušeností/ pouze z rozumu/ apriorní
à tergo = odzadu, obráceně)
- viz priorita
a proposà propos, á propó, apropó - mimochodem, abych nezapomněl
Detaily různé: Info, citáty, pranostiky, kuch. recepty, byliny -
a vistaà vista - na viděnou [bez lhůty], netermínovaný [inkaso, vklad, směnka aj.]
à
dato = od data vydání
- viz bianko, expirace
A.D.(anno domini/ L.P. = léta páně) - rok výstavby
(náš letopočet {n.l.} se počítá od nar. Krista [před/ ante, nebo po/ post Christum natum]
dnes: před n.l.nebo: n.l.
nultý rok nebyl
některé národy mají jiné počítání letopočtu)
a.s.akciová / obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly - obchodovatelné akcie
(as = armádní sbor)
- viz obchod
AA(ad acta) uložit jako vyřízené, archivovat
abak, abakuspočetní tabulka/ počitadlo/ sčot
deska na hlavici sloupu
(abaka = manilské konopí [vlákno z banánovníku])
abandonvzdání se nároků, vlastnického práva či [pojistné] náhrady
abatyše(církev.) představená žensk. kláštera některých řádů [řádových/ řeholních sester, jeptišek/ novicek]
- viz fráter, klášter, mnich, opat
abdikacevzdání se úřadu, trůnu
odstoupení z funkce
- viz degradace
aberaceodchylka, úchylka
zvláštní případ omylu, kdy někdo chce způsobit určitý výsledek a nezávisle na své vůli způsobí výsledek jiný
[např. v užití zbraně, práva]
- viz , deviace
abiturientstudent/ absolvent školy v době kolem závěrečných zkoušek
- viz absolvent, adept, promoce
ablacesnesení, odnětí, snětí, odchlípení
odpaření, odtavení [sněhu, ledovce, meteoritu …]
ablegacevypovězení, vyobcování
- viz azyl, emigrant, exil, exulant, disent
abnormálníabnormalita/ nenormalita [spíš nadnormál]
nenormální [větší/ menší ap.], odchýlený od řádu, neodpovídající předpisu
zvláštnost, zrůdnost, odchylka, nepravidelnost, poruchy dynamické rovnováhy mezi osobností a prostředím
- viz norma, normalizace
abolicezastavení soudního řízení udělením milosti
zrušení zákona
abolicionizmushnutí za zrušení nebo odstranění nějaké zvyklosti, např. otroctví
hnutí usilující o zrušení trestu smrti
abolicizmus
abonentpředplatitel, účastník [telefonní aj.]
abonentní představení = jen pro předplatitele/ abonenty
- viz VIP, klient
abortpotrat lidsk. plodu [do 28 týdne těhotenství]
abortace/ -rtivní = zakrnění/ -lý, nevyvinutí plodu
- viz zmetání
about(angl.) asi, kolem, skoro
u sebe [též: on me/ by me]
abrahámovinypadesátiny
(Kristova léta = 33 let
seniorský věk = od 65 let)
- viz junior, senior
abrazebroušení, obrušování [erozí - oblázky
brusivem - úprava ploch]
výškrab/ kyretáž
abreakcekatarze
uvolnění akčního [afektivního] napětí, odreagování
abreviacečástečné vypsání slova
tvorba slov zkracováním
abreviatura = zkratka
ABSantiblok. brzd. systém, zabraňující zablokování otáčejících se kol při brzdění aut aj.
absces(zdrav.) hlíza, dutina/ ložisko vyplněné hnisem, hnisavé zkapalnění tkáně [může se vytvořit kdekoliv uvnitř těla nebo na jeho povrchu]
- viz hlíza
absencenepřítomnost, chybění
(absentér = bulač, meškač [z Ostravska], ulejvák, nemakačenko)
- viz makat, ulejvat, abstinence
absinthořký silný pelyňkový likér
- viz cicvár, kozalec
absolutníúplný, bezvýhradný, naprostý, neomezený, nepodmíněný
- viz relativní
absolutní nulateplota -273,15° C Celsia, -217,72° R? Reaumira, -457,87° F Fahrenheita, 1K Kelvína
b. mrazu: 0° C, 0° R?, +32° F, +273° K
b.varu: 100° C, 80° R?, 212° F, 373° K
nulový bod Rankinovy stupnice je shodný s 1 K a značí se 0° R. [teplota trojného bodu vody 273,16 K je v Rank. stupnici 491.68°R a teplota varuvody je 671,67 °R]
(Celsius, Reaumir, Fahrenheit, Kelvín a Rankin vytvořili své vlastní systémy měření teploty)
- viz trojný bod, Kelvín, SI
absolutoriumkonečné potvrzení, verdikt/ výrok, schválení účtu/ činnosti/ dosaženého stupně vzdělání
absolventkdo řádně ukončil školu/ naučný kurz
absorbovatpohlcovat, vstřebávat, přijímat, nasávat
(absorbent = látka objemově pohlcující jiné látky)
abstenceabstenovat [vytříhat se, zdržet se - např. voleb, pití alkoholu ap.]
- viz absence, abstinence
abstinencezdrženlivost, zřeknutí se požitku [alkoholu, drogy, kouření, sexu]
- viz absence abstence
abstrakt(z angl. abstract, též jako referát) stručný výtah věd. článku, dizert. práce, referátu nebo hloubk. analýzy předmětu nebo disciplíny
slouží jako pomocčtenáři rychle se zorientovat v dané práci
je vždy na začátku práce
- viz abstraktní, anotace, resumé, rešerše
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist