Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene A

Počet nalezených zmínek: 491    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
anulace, anulovánízrušení akce/ hry, vynulování/ vymazání hodnot/ výsledků/ záznamů
- viz nulita
anuriezástava moči
[žít se dá i s jednou ledvinou, příp. jen s dialýzou]
- viz kolika, ren, retence, polyurie, urémie
anxiózaúzkost
komplex emocí, pocitů a nálad - nepříjemný stav vnitřního napětí, ohrožení, mučivý pocit nejistoty, strachu z budoucnosti
aortasrdečnice [největší a nejdelší tepna v těle savců] rozvádí okysličenou krev z levé srdeční komory tepnami do celého těla
- viz výduť
apanážkapesné, peněžitá podpora vl. dětem, záloha „pro strejčka Příhodu“
- viz renta
aparát(slang.: apec) přístroj/ aparatura [fotoaparát, zvuk. zaříz. aj.]
organizační systém/ vedení [polit. aparát aj.]
aparátčík [funkcionář aparátu]
apartheidoddělení či odloučení
(politika rasové segregace, uplatňovaná v Jihoafrické republice v letech 1948 až 1990)
- viz segregace, separace
apartmáapartmán, apartment, appartement - zařízená hotelová bytová jednotka s příslušenstvím [suite - sedací kout ap.]
apartnínápadný, zvláštní, vkusný, vybraně elegantní
apatienetečnost a lhostejnost k vnějším podnětům, rezignace
apatičnost
apatyka(apotheke, officina [lat.])
pharmacy [US]) lékárna, farmácie
- viz farmaka, medicína
apelvýzva
odvolání se
apelační = odvolací [soud aj.]
apelovat = vyzývat, dovolávat se něčeho, podávat odvolání
nástup/ sraz vězňů
apelativumobecné jméno
aperitivalkohol. drink k zlepš. chuti
podle etikety je pro a. určeno prvních 15 – 20 minut oběda v jiné místnosti a během něho lze kouřit
apetencetouha, pudová žádostivost
- viz petice
apexmísto v zatáčce, kde je auto nejblíže jejímu vnitřku
aplauspotlesk, aplaudovat/ tleskat uspokojením a radostí
- viz fandění
aplégrpotomek, nezdárné dítě
dceřinný podnik
též ablégr
apletSW komponenta běžící v kontextu jiného programu (web. prohlížeče nebo v panelu pro přep. oken v grafickém uživatelském prostředí).
aplikacepraktické užití [nápadu, metody, postupu výroby ..]
užití, uplatnění
našívaná ozdoba
realiz. práva dle proces. pravidel
programové vybavení PC –- aplikační sofware [konkrétní PC program]
aplikovat/ -ání
aplik. výzkum
- viz PC
apogeumnejvětší vzdálenost bodu [Měsíce/ družice aj.] od Země
[opakem apogea je perigeum – nejmenší vzdál. bodu od Země]
- viz geometrie
apokalypsabiblické zjevení sv. Jana
hrůzné události konce světa, Boží soud
katastrofa
apolitickýlhostejný k politice
nezájem o polit. dění
apologetikaobhajoba, ospravedlnění/ obrana [ve filozofii, politice, náboženství aj.]
apologeta = obhájce, apologetik
- viz advokát, filozofie
aport, aportacecvičení psů k přinesení [míčku]
psychofyzikální výskyt předmětů odjinud nebo z jiných časů
(teleportace = mžikové přemístění)
apostrofodsuvník {např. pad´, leh´, d´amour, ´12 [=2012]}
apoštoljeden z 12. Ježíšových učedníků
šiřitel křesťanství
hlasatel křesť. idejí
apošt. nuncius = posel, círk. vyslanec
- viz epištola
apreturaaviváž, tužení, změkčování, zatěžkávání ap. = finální úprava textilií [namáčením nebo postřikem ke zlepš. vlastností]
- viz škrob, těr
apríl"žert spojený s 1. dubnem, obv. sdělení, které se následně ukáže jako nepravdivé
často ve frázi ""vyvést aprílem""."
apriorní(z lat.)
  1. filos. [jakoby daný před zkušeností a praxí; aprioristický (op. aposteriorní): apriorní soud; apriorní důvod]
  2. knižně: předem daný: apriorní nedůvěra; apriorní hledisko
aprobace[lat.] - schválení, (udělení kvalifikace/ způsobilosti k činnosti/ zastávání funkce na základě splnění atestu [= zkoušky])
apropó(á propos/ á propó) mimochodem, abych nezapomněl
aprovizacezásobování, zásobovací systém [zahrnuje evidenci zdrojů, výkup, výrobu a rozdělování {např. potravin za války}]
naturální podbízení/ dar
- viz kulich
aproximace(přiblížení, odhad) nepřesné, ale věrné vyjádření nějaké entity, nejčastěji čísla nebo funkce, ale také fyzikálního zákonu (sice nepřesné, ale dostatečně blízkéhodnoty k praktickému užití [čísla, funkce, tvary, zákony]
zkrácené řešení)
- viz hašování
apsidapodkovitý přístavek (u starých kostelů
býval tam oltář)
aptusvhodný, práce-/ schopný
arab(hist.) obyvatel Středního východu (Blízkého orientu) a severní Afriky
druh koní
(slang.) dítě
arabeska1. literární prozaický žánr úzce související se žánrem povídky (lze říci, že jde o její druh). 2. baletní arabeska - baletní nebo krasobruslařský postoj na jednénoze
3. plošný dekorativní prvek, složený z rostlinných motivů (listí, šlahouny rostlin)
arabská gumastarodávné lepidlo na papír, klovatina
- viz dextrin
aranžérorganizátor, upravovatel [výstav, výkladních skříní, hudby, slavnosti]
aranžmá = uspořádání, úprava
- viz dyzajn
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist