Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene A

Počet nalezených zmínek: 491    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
akarinóza, akarinósakožní nemoc působená roztoči [např. svrab]
kadeřavost révy vinné
akcečin, zásah, jednání
(akcerelace = zrychlování
akcent = důraz, přízvuk, zvýraznění
reakce = protiakce/ odpor/ odezva)
- viz akt, interakce
Akce Zpoválečné svépomocné akce místních občanů - stát dodal zdarma materiál a občané zdarma/ brigádně budovali kult. domy, prodejny, areály aj.
akceleracezrychlení/ -ování [akcelerátor = urychlovač, zrychlovač činnosti/ děje /plynový pedál automobilu]
akcentdůraz
přízvuk
akcentovat = zdůrazňovat, zvýrazňovat důležitost něčeho
akceptovatuznat, přijmout, souhlasit, realizovat/ provádět
(akceptace = přijetí/ uznání
akceptant = směnečník, kdo přijímá cizí směnku)
akcesepřistoupení [k členství/ věci
připojení [území]
akcesorie1. stopový nerost ve vyvřelinách
2. (angl.) accesories = příslušenství, výbava, aparatura)
akcidentálnínáhodný, vedlejší, nepodstatný
akciecenný papír, podílový list na majetku akciové společnosti
- viz A.S. (a.s.)
akcís[akciz] býv. domeček k výběru daně z dovozu potravin [na příjezd. cestách do Prahy v místě potravní čáry]
- viz ungelt, clo, mýto, karnet
akční rádiusdélka doletu/ dojezdu na plnou nádrž/ nabití
akkordúkolová mzda [od kusu], na rozdíl od „lón“ {lohn} = denní mzda, nebo od „kurcarbajt“ {z něm.} = zkrác. prac. doba [kde stát doplácí mzdu]
aklamaceveřejné hlasování [na schůzi, při veřej. projevu/ mítinku]
veřejný hold oslavenci
- viz petice, referendum
aklimatizace[aklimatisace] přivykání, přizpůsobení se novému prostředí
- viz klima
akné(akne vulgaris) chronické kožní onemocnění [zánět maz. žláz] , zejm. v pubertě [vřídek, nežit, beďar/ beďas, furunkl]
- viz dermatitida
akomodacepřizpůsobení [vizuální aj.]
- viz adaptace
akontaceobchodní a právní termín, chápaný jako platba předem [z italského „a conto“ – na účet]
první mimořádná splátka nebo záloha
- viz leasing
akord
  1. souzvuk tří a více současně znějících různých tónů, uspořádaných podle určitého systému
  2. úkolová práce /mzda [v akordu/ od kusu ap. - oproti hodinové mzdě]

- viz tón
akordeonplátková harmonika - buď s měchem: knoflíková/ chromatická či pianová [půltónová], nebo diatonická heligónka
(anebo foukací: mini/ pikola, jedno-/dvou- stranná, basová, pianová aj.)
- viz kordista, skládanky, vrap
akr1. stará plošná jednotka
2. acre [ejkr]- britsko-americká plošná jednotka rovná 4 046,873 m2
akrálníokrajový
(a. části těla jsou prsty, ušní boltce, brada aj. [akrocyanóza, akromegalie akros]
 
akreditacepověření, zplnomocn., schválení, oprávnění k  činnosti nebo ověření a uznání toho oprávnění podle mezinárodních norem
akreditovaný obor na VŠ
akreditivplatební dokument, finanční částka složená v bance rezervovaná pro úhradu určitého zboží
pověřovací listina
akrobatodvážný sportovec/ umělec [cirkusový, letecký, parašutistický, motocyklový, vodní aj., často užívající různé prostředky]
- viz kaskadér
akronymyveřejné či domluvené zkratky slov a vět [také grafické tzv. smajlíci], jimiž uživatel vyjadřuje své pocity v korespondenci
(pod. jsou emotikony)
akropole[akropolis] opevněný posvátný okrsek na nejvyšším místě města
akt1. část divad. představení, díl/ dějství
2. výtvar. dílo zobraz. nahé tělo
3. čin, výkon [slavnost, pohřeb aj.]
4. akta - dokumenty aj.
5. aktér = činovník, herec
aktivprac. porada/ sezení, (slang.) slezina, atp.
(aktivita = činorodost, jednání, tvůrčí činnost, akce
opakem aktivity > pasivita = zaostávání/ nečinnost/ odpor)
aktivníčinný, v činnosti, činorodý, výkonný, zaktivovaný [např. voják v akt. službě - ne v záloze]
aktivita = činorodost, schopnost reakce na podněty
aktivovatuvádět v činnost
povzbuzovat
aktivum1. majetek, jmění firmy
2. slovesný činný rod
aktovka1. příruční taška na spisy [diplomatka]
2. školní brašna
3. jednoaktová div. hra
aktualitanovinka, čerstvá zpráva
aktualizaceúprava údajů podle skutečného stavu
(aktuální/ tendenční = nejnovější/ současný/ nynější stav/ informace [opak zastaralý])
- viz tendence
akumulacejímání/ hromadění [např. el. energie, tepla, kapitálu {el. akumulátor/ baterie
aku. kamna)
- viz kapitalizace
akustikanauka o zvuku
úprava prostor k věrnějšímu poslechu nebo zábraně šíření hluku či odhlučnění
akut1. ostrý přízvuk [acuto = ostře]
2. akutní = naléhavý/ neodkladný
3. akutrauma = pošk. sluchu hlukem
4. Akutol = sprejový rychloobvaz
- viz trauma, urgence
akvabelaplavkyně provozující synchronizované plavání
akvadukt(aqua = voda) most s visutým vodním korytem (antický vodovod)
(viadukt = delší přemostění [silniční/ železniční nadjezd])
- viz voda
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist