Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene A

Počet nalezených zmínek: 491    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
atriumbudovami a zdmi obklopený prostor (dvorek, víceúčelový odpočinkový prostor, někdy zastřešený)
atrofiezmenšení normálně vyvinutých orgánů nebo tkání způsobené úbytkem buněk nebo jejich zmenšením
atropinalkaloid obsažený hlavně v rulíku zlomocném, užívaný jako lék v očním lékařství a v chirurgii
- viz durman, rulík
atypickýmimořádný, neobvyklý
au pair(angl. čti oupér) pomocník/ pomocnice v domácnosti/ rodině
bona/ chůva [špaň.: aja]
- viz děvečka, guvernant/ -ka, mentor, kojná, kurátor
audienceslyšení, přijímání návštěv
- viz audiovizuální, auditorium
audio-první část složených slov mající význam sluch, sluchový, zvuk, zvukový, týkající se slyšitelnosti
- viz audiovizuální, auditorium
audiovizuálnísluchový a zrakový [souvisí se záznamem-nahráváním/ filmováním a reprodukcí zvuku a obrazu/ snímků]
- viz masmédia, periférie
auditrevize/ kontrola/ prověrka/ přezkoušení účtů/ dokladů
výsledkem auditu je auditorská zpráva
audit provádí nezávislý a kvalifik. auditor [daň. poradce]
auditivnísluchový
- viz audience, auditorium
auditoriumposluchárna
posluchačstvo
audiometrie = měření sluchu
audiofonický = hlasový, sluchový
- viz audiovizuální, akustika, aula
aukceveřejná dražba věcí [věc získá kdo nabídne a zaplatí nejvyšší cenu]
- viz licitace, dražba, trh, jarmark
aulavelký přednáškový sál/ posluchárna [VŠ]/ učebna [nejčastěji v kaskádovém uspořádání lavic se sklopnými sedáky]
- viz auditorium, kaskáda
aurasvatozář
předzvěst epilept. záchvatu - padoucnice [zrak., čich., sluch. halucinace, záškuby svalstva]
vyzařování bioenergie
- viz glorifikace
Auroradenice, nejzářivější hvězda Malého vozu - zvaná též POLÁRKA, ZORA a JITŘENKA
polární záře
křižník - symbol ruské revoluce 1917
- viz zor
ausgerechnet(z něm.) právě, zrovna
AustriaRakousko [též Ostmark - Východní marka]
- viz RU
aušusvýmět, nekvalitní věc, zmetek
aušusový [fórový výrobek, „domado“ = doma dodělat]
aut(out) herní situace, kdy míč opustí hrací pole {je v zámezí/ autu} [fotbal/ kopaná, tenis], anebo je hráč vyřazen/ vyautován ze hry [basebal, softbal, aj.]
přeneseně: zahrát něco do autu = zbavit se problému
- viz ofsajd
autentickýpůvodní/ pravý [originál]
autentizace = ověření identity, úřední zamezení výměny pův. částí kompletu [očísl. částí a prošití šňůrkou s úř. pečetí]
autentizaceověření identity/ subjektu [zjištění, zda-li je daný subjekt ten, za který se vydává; evidenční sešity mají prošité a číslované listy s ověřeným podpisem]
- viz identita, password
autodrompouťová atrakce - jízda el. autíčky v ohražené ploše, anebo závodní okruh [=ring] [Sachsenring aj.]
(aerodrom = letiště)
- viz velociped
autoevaluace škol(z angl.) synonymum hodnocení či sebehodnocení škol
- viz
autogensvařování kyslíkovodíkovým či acetylenovým žárem/ plamenem
autogenní = samočinný/ na sebe působící
- viz acetylen, karbidka, páječka, svar, šev
autogramiádabeseda s autorem díla, sportovcem aj. [s podepisováním autogramů a programem]
- viz diskotéka, estráda, kabaret ..
autokarturistický vyhlídkový/ dálkový autobus vyšší třídy
autoklávpřístroj k parní sterilizaci [nástrojů/ půd/ roztoků [pro ambulance, rehabilitace, konzervaci potravin aj.] a k reakcím za vys. tlaku a teploty
- viz sterilita,UHT, pasterizace
autokratsamovládce
diktátor = samovládce
osoba s poručnickými sklony
- viz imperátor, diktatura, demokracie, oligarchie, buzerace, anarchie, mentor, šikana
automatsamočinné zařízení
bufet/ bistro/ pizzérie, rychlé občerstvení [= fastfood]
samopal = ruční rychlopalná zbraň
aut. pilot aj.
- viz automatický, robot, IT, té
automatickýsamočinný [výrobou upravený k určitým činnostem a příp. řízený vestavěným programem]
zautomatizovaný postup ruční přípravy a obsluhy [zbraně, stroje aj.]
autonomiesvébytnost, samospráva, nezávislost [autonomní území s odlišnými zákony v rámci federace
autonomní provoz
nadstandard]
- viz unit
autortvůrce/ vynálezce, spisovatel, básník, skladatel apod.
díla a. jsou chráněna patentováním vynálezu/ autorským zákonem, aj.
- viz warez
autoritauznávaná vážnost, úcta, důstojnost, moc, vláda, rozhodující vliv
(autoritativní = pánovitý, předpokládající slepou poslušnost)
a. se získává znalostmi/zkušenostmi, osobním příkladem a účastenstvím
autsajdr(angl.: outsider) nevýznamný subjekt
odstrčený člověk/ vyřazený ze společnosti/ skupiny
někdo, s kým se nepočítá
- viz bojkot, ostrakismus, šikana(angl.: outsider) nevýznamný subjekt
odstrčený člověk/ vyřazený ze společnosti/ skupiny
někdo, s kým se nepočítá
- viz bojkot, ostrakismus, šikana
avance, avantůraskrývané dobrodružství [např. milostné] u jinak seriózního člověka
avantura
- viz avantýra
avantgardavedoucí skupina, předvoj, průkopníci [nového, užitečného/ lepšího, i v umění]
avantgardní
- viz surrealizmus
avantýraskrývané dobrodružství [např. milostné] u jinak seriózního člověka
avantura
avatarbožské vtělení do bytosti
avers, avrese, averzelíc, přední strana mince/ listiny
opak rubu [naruby/ obráceně = vnitřkem navrch]
nechuť, odpor, nepříznivý
- viz dorzální, láteřit, líc, líce, revers, rub
aviatikaletectví
(aviatik = letec [pilot])
par avion = let. poštou
civil./ doprav./ voj./ boj. letouny/ letadla, lety, letiště [= airport]
- viz pilot, létající objekty
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist