Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene A

Počet nalezených zmínek: 491    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
aranžovanésestavené [vystoupení], vystavené [zboží ve výloze], narafičené [k sesunutí/ pádu]
arbitrrozhodčí sporu vybraný stranami
znalec
(rozhodčí/ sudí = ve sportu, hodnotitel s právem řídit hru/ soutěž, i trestat)
arbitráž
- viz soudce, osudí
arbitrárnírozhodující [vlastnost], rozhodovací
(libovolný = nahodilý, konvenční
nahodilost = kazualita/ kasualita
)
- viz konvenční
arboretumparková sbírka živých dřevin
botanická zahrada
arboristiský postrojvýstroj pro stromolezce
- viz arboretum, horolezectví, speleologie
arci1. první část složených slov vyjadřující zesílení
2. stupňování významu druhé části slova [vévoda/ arcivévoda]
arciže/ zajisté
- viz vice-, kontra-, sub-, ex-
areaplocha
areál = vymezená část území k urč. činnosti
oblast, okolí, prostor
arénamísto pro konání her a zápasů [v antickém Římě]/ sportoviště, nekryté divadlo, zápasiště/ ring
- viz amfiteátr, cirkus
aretacemechanické systémové zajištění/ ochrana proti samovolnému spuštění/ otevření apod.
(aretovat/ zasichrovat = zajistit, fixovat)
argumentobecně důkaz, důvod
slovní zbraň k obraně
argumentovat něčím/ někomu
archnormalizovaný formát papíru „A0“, dělený půlením [půlarch „A1“, … „A4“ = 290 x 210 mm - nejužívanější, …
(aršík pošt. známek)
- viz formát, stran
archaizmuszastaralý/ hist. [již téměř neužívaný] výraz/ pojem
(archa Noemova = biblický koráb [=loď] záchrany, objev. r.1960 v pohoří Ararat)
- viz archeologie, archiv,
archeologievěda zkoumající a rekonstruující nejstarší dějiny lidstva
- viz archaizmus, archiv, artefakt
architekturastavební umění, stavitelská díla/ objekty
(architektonika = věda o stav. umění, umělecké konstrukční ztvárnění staveb)
architekt
archiv, archiválie[hist.] úložiště starších dokumentů a mediálních záznamů všeho druhu [a. osobní, podníkový, vědecký, pozemkový, obecní, státní ..]
archivace/ -ovat
ariditapřevaha výparu nad srážkami, suchost, vyprahlost [lesa ap.]
aridní = vyprahlý, suchý, pouštní
aristokraciešlechta, vládnoucí třída, privilegovaná vrstva nebo třída společnosti
- viz buržoazie, imperializmus, oligarchie, plutokracie, monarchie
aristonskříňový pneumatický hrací stroj podobný flašinetu/ kolovrátku
- viz orchestrion
arkansasjemný kamenný brousek (na dláta, břitvy, hoblíková želízka)
arktickývztahující se k Arktidě, oblastí kolem severního pólu Země (kolem jižního pólu je Antarktida)
arkýřnadzemní výstupek ze zdi v průčelí domu (k bočnímu výhledu)
armádahlavní mocenský nástroj státu, zahrnující všechny druhy vojsk
- viz military
Armagedontotální chaos a zkáza
místo závěrečné bitvy mezi Satanem [antikristem] a Hospodinem uvedené v Bibli [ve Zjevení sv.Jana]
armaturypotrubní doplňky [mix. baterie, kohoutky, šoupata], výztuže, strojní doplňky
- viz armování, šoupě
armovánístavební kovové betonářské výztuže, a. panelů, omítek, hadic aj.
geomřížovina ze skleněných filomentů pro vozovky, ap.
- viz perlinka, skelná vata
AROnemocniční zařízení [anestesiologicko-resuscitační/ znecitlivovačně-oživovací oddělení]
- viz hibernace, narkóza
arogancedrzost, domýšlivost, zpupnost, odmítavost, nekolegiálnost
arogantní, drzý, domýšlivý, zpupný [jednání/ člověk]
aroma, aromatickývůně
vonná/ silně vonící
voňavá látka/ esence/ voňavka
- viz esence, silice, pach, parfém, kosmetika, odér
arriveepříchod, příjezd, přílet
arrivar = přijet, dorazit
- viz destinace
artefaktumělý výtvor, lidský výrobek
1. prehistorický nástroj
2. uměle vzniklá n. pozměněná struktura buněk
artikljistý druh zboží
předmět obchodování
- viz obchod, zboží
artikul(zast.) 1. článek, odstavec
[čtyři pražské art.= o husitské nápravě církve]
2. artikulace = zřetelná mluva
- viz drmolení, pasáž, formanty
artillérie(zast.) dělostřelectvo
(infantérie = zast. pěchota
kavalérie = zast. jezdectvo
marína = námořnictvo/ loďstvo)
- viz aviatika, peon
artistika(ars = umění) cirkusové a varietní umění [artista - takový umělec
artistický = umělecký
artefakt = prehist. umělý výtvor]
- viz kabaret
artrózanemoc kloubů (hostec
opotřebování chrupavky
snížit nadváhu
atritida = [bakteriální] zánět kloubů)
- viz regma, pakostnice, kombucha
artyčokvytrvalá bylina
[její vybělené části se užívají jako zelenina, a také při zánětech žlučníku]
arytmiedysrytmie, porucha rytmu, nerytmičnost [např. srdeční]
- viz komor. fibrilace, extrasystoly, pulz, rytmus, tikot
arzenál(arsenale) zbrojnice, výroba/ vybavení, sklad výzbroje
ASArmáda spásy = světová organizace pomoci zbloudilým a zchudlým
asanaceozdravění prostředí [odstranění škodlivin, přestavba, modernizace ...]
(sanovat = dotovat [poskyt. výpomoc], zachraňovat)
- viz dotace, zplanýrovat
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist