Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene A

Počet nalezených zmínek: 491    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
animochuť na něco, zálusk, touha po něčem
 
animozitapředrážděnost, zaujatost (předpojatost, nenávist) vůči něčemu, někomu
anizotropievlastnost, kterou se označuje závislost určité veličiny na volbě směru [např. závislost na směru světla]
- viz hygro-
anketaprůzkum veřejného mínění (telefonem, internetem, podpisové akce - na veřejných aj. fórech) u vybr. účastníků - respondentů
- viz fórum, petice
annueljednoletá rostlina [bien = dvouletá r.
perena = víceletá r.]
- viz trvalky, pereny
ano, ne"souhlas/ nesouhlas
[jó/ né
že ano/ že ne], [se] rozumí [možná/ snad/ asi/ určitě/ spíše než/ jistě/ -že, buďto/ -že, jestli/ -že, pakli/ -že
bodejť [by/ že] ano / né
se zavřenými ústy: ano = protáhlý zvuk ""Hmm"", kdežto ne = úsečné ""Ehm-Ehm""
- viz kývání, posunky, povely, signály, vrtění"
anomálienepravidelnost, výjimečnost
odchylka, úchylka od normálu
anonymutajený, neznámý/ nepodepsaný tvůrce/ původce díla/ dopisu, značený obecně „n.n.“ nebo „x.y.“
- viz inkognito, konspirace
anorexieodpor k jídlu/ hladovění
(mentální anorexie a bulimie = poruchy příjmu potravy [hladovění či přejídání])
anorganickýtýkající se nerostů
nerostný, neústrojný
- viz minerály, , organický
anotacepoznámka-glosa/ vysvětlivka
krátká charakteristika slovesné práce [obsah, zaměření, určení, autor, vybavení atd.]
redukovaný obsah díla, jm. autora,editační data
- viz redukce, recentní, rešerše
ansámbl(z fr. ensemble - spolu) divadelní ap. umělecký soubor, hudební [jazzová aj.] skupina/ orchestr, [pěvecký aj.] sbor
- viz komorní, šraml
anšlus(z něm.) násilné připojení, zabrání cizího státního území/ anexe, vpád/ invaze/ hromadné vniknutí/ přepadení
- viz invaze
antagonizmusrozpornost, protichůdnost, protikladnost/ protichůdný, protikladný
antagonistický = nepřátelský [s tendencí zostřování rozporů]
antagonismus
anténazařízení k příjmu/ vysílání rádiosignálů [DV, SV, KV, VKV/ UKV/ UHF]
drátová, tyčová, výsuvná, stožárová, rámová, feritová, parabolická, smyčková
pro analogové i digitální pozemní vysílání TV v pásmu UHF se užívá tatáž anténa, ale pro příjem satelitní DVB-S zásadně anténa parabolická,v kompletu se sat. přijímačem a konvertorem LNB
instalaci antén by měl provádět dobře vybavený specialista
- viz modulace, modem, router
anti-(lat. předpona) proti-
(např.: antipyretika = léky/ drogy, redukující tělesnou teplotu
antikoro = druh nerez. oceli)
anticipaceočekávání, tušení/ ánunk/ ponětí [emoce - duš. stav v nové situací/ prostředí ap. - přípr. orientace {nejistota, úzkost/ starost, naděje}]
- viz afekt
anticipovatpředjímat
předvídat něco, co ještě nebylo prokázáno, přijato
anticyklónatlaková výše
- viz počasí, cyklona, meteo
antidepresivapsychiatr. léky zmírňující klinické deprese [nejčastěji tzv. SSRI - selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu]
- viz serotonin
antidotumprotijed
antikařecký a římský starověk [doba cca 4000 let před n.l. do cca 300 - 700 let n.l.]
- viz pravěk, středověk
antikoncepceprostředky zabraňující otěhotnění
- viz soulož, kondom, pesar, pilulky, sterilita
antikvariátobchod [výkup a prodej] knižních aj. starožitností
- viz frc, starožitnost, veteš, bazar, komisní
antipatienenávist
odpor nebo nechuť k určitým osobám, činnostem, věcem
opak sympatie
- viz sympatie
antipodprotipól, opak
protinožec z opačné polokoule [místa s opačnou zeměpis. šířkou a délkou]
antireflexníantireflexivní = protiodrazový
- viz reflekt, reflex, odraz, odrazivost, zrcadlení
antispaminteligentní systém pro zjištění a mazání nevyžádané pošty, virů ap. v síti PC
antispywareprotišpionážní program [zamezuje odčerpávání dat z PC]
antitezeprotiklad [tvrzení odporující dané tezi]/ opak tvrzení/ teze {peklo je antitezí nebes}
- viz teze/ thése, dogma
antivirsoftware [SW] k identifikaci, odstraňování a eliminaci počít. virů a jiného škodlivého SW
viz - antispam, antispyware, firewall, vir
antologieliterární termín, kterým se označuje výběr z lit. děl, popř. úryvků osvětlujících určité téma, typ tvorby nebo epochu, příp. děl [básní, povídek] známých autorů
antonpolicejní auto k převozu provinilců
hist. rychlíková parní lokomotiva Škoda „Zelený Anton“
antonymaslova protikladná - [bohatý – chudý]
- viz homonyma, synonyma, opozice
antoušekpohodný, ras, zastarale drnomistr [odchytává toulavé psy aj.]
- viz kynolog, psář, psovod, pejskař
antracitčerné lesklé uhlí s nízkou těkavostí, vysokým obsahem uhlíku (90-96 %) a velkou výhřevností [užívané v chem. výrobě ap.]
antropologie(antropo- = lidský
anthropos = člověk) věda o člověku/ původu, vývoji a zákonitostech jeho fyzických změn
antropolog
- viz geolog. doby
antroponymumvlastní jméno osobní
antukaspec. pružný povrch sportovišť
nově se užívají polyuretanové strukturované bezspárové povrchy [i v halách]
anuitapravidelná splátka (dluhu), ráta
(vejrunky = býv. pokračující splátky při koupi majetku)
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist