Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 918    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23   
strofa sloka [písně], verš [básně]
strojmechanický agregát/ stroj/ strojový/ strojní/ strojek/ strojařina = mašina [šicí, lokomotiva, automobil, ...], strojník
výstroj [vybavení, strůj, oblečení ...]
nástroj [nářadí]
dorozum. {řeč, písmo, hudba, média ...}
strojená krmiva/ hnojiva aj. = umělé směsi pro zemědělce ap.
nastrojení léčky ap.
stroje CNC kovoobráběcí a tvářecí stroje číslicově řízené počítačem/ programem [Computer Numerical Controlled]
- viz gravírování
strojovnadílna s výrobními/ obráběcími aj. stroji [často s transmis. pohonem od centra [parní stroj, vodní turbina, elektrický motor, ap.]
strojovna výtahu aj. = pohonný/ rozvod. mech
strok veslovod
veslař sedící na zádi závodní lodi a udávající rytmus a tempo
strop horizontální konstrukce dělící výšku objektu na pevná podlaží [poschodí, patra]
konstrukce se dělí na část nosnou [zděnou klenbu, dřev. trám. či poval. příp. prkennou {tlo, kazety}, anebo žel.-beton.], část podlahovou [záklop/ podlaha] a část podhledu [zdob.] omítka či zavěš. panely aj.]
horní hranice/ mez, max. povol. hodnota nějaké veličiny ap.
- viz etáž, klenba, krytina, mozaika, plovoucí podlaha, xylo-, zastropení, rákos, stropnice
stropnice polystyrénové apod. desky s ozdob. povrchem [příp. s lištami] k polepení a olišťování stropů a pod.
stroupek krevní straženina [strup] na odřené/ poraněné kůži, pod níž se obnovuje tkáň [po uzdravení tkáně stroupek odpadne]
strupovitost
- viz krusta
stroužek srpovitý dílek hlavy česneku [zelenina - česnek udržuje zdraví, stačí sníst stroužek denně [k použití v pokrmech se stroužky lisují či krájejí]
struhadlo kuchyňská pomůcka ke strouhání tvarohu, sýra, zeleniny, pečiva, ořechů aj.
strůjco se nosí na oblečení [pás/ ledvinka, chlebník, ruksak, sumky, čutora, maptaška, různé řemení, nosné pásky s háčky a brašničky [také voj. polní výstroj - lopatka, sumky, tlumok, toul, chlebník/ speciální brašny, chemická výstroj atp.]
- viz oblíkat
strukturahierarchie/ uspořádání, složení, stavba, skladba, vnitřní řád, soustava (struktura organismu/ strukturalizace, povrchu, výrobku, jednotky, podniku ap.)
- viz restrukturalizace
struska sebraná ztuhlá směsná pěna z kovové taveniny
(pod. je škvára = vyhořelý zbytek z kotlů vytápěných koksem ap. [zimní posyp aj.])
strž hluboká přírodní rokle, průrva, úžlabina s příkrými svahy (často s korytem)
- viz sráz, kaňon
středověk datuje se obecně od pádu Západořímské říše v roce 476 po objev. Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492, nebo až do pol. 17. stol.
- viz etapy dějin
střechytypy střech: sedlová, polosedlová [s kuklou/ kabřinec], valbová/ šikmá, polovalbová, mansardová, jehlancová, kuželová, přilbová, cibulová, zvonová
střemhlav pád svisle po hlavě/ předkem dolů [nejen letadla, třeba i cen, akcií ap.]
- viz taran, kamikadze
střenka krycí (ozdobná) část rukojeti, jílce nebo pouzdra (nožů, osobních zbraní …)
střepu keramiky - základní hmota výrobku: pórovitá, hutná, slinutá, bílá, barevná zemina
(střepy = rozbité/ nakřáplé sklo, keramika, střepiny granátu)
střevíce lehké botky do tance, společnosti apod., střevíčky
střevo, střeva (intestinum, enteron) nejdelší část trávicí trubice - přizpůsobená trávení a vstřebávání potravy [navazuje na vrátník žaludku a končí řitním otvorem]
(slang.) střeva = vnitřek něčeho
(lid.) střevo = nemotorný člověk/ nešika
střída střídání [služby aj.
např. služba mimo střídu jako druh trestu, stř. stráží, směn/ druhu práce apod.]
- viz třídka
střih náčrt/ rozvržení dílů látky (např. střihy na šití oděvů)
přerušení děje [např. při sestřihu filmových/ zvukových aj. záběrů/ řetězců/ dat]
(střihání/ zkracování/ oddělování čehokoli nůžkami
s. ušima/ nohama aj.)
střihání plechů, vlasů, rouna/ vlny, živých plotů apod
střižna
střihanda fešanda, pěkné děvče
- viz lepá, děvečka
STS býv. strojně traktorová stanice, zajišťující zemědělské práce zejména pro zem. družstva
traktor = zemědělský tažný/ pracovní stroj [s doplňky]
stud stydlivost, cudnost
nestyda
ostouzet někoho, zostuzený/ pomluvený, dělá ostudu/ vostudu a nestydí se [„má z vostudy kabát“]
- viz prudérie
studna [studně] zemní zdroj [spodní] vody
artézská studna = vrtaná [osazená trubkou]
- viz gejzír, pramen, proutkař, vodní plocha
stup pevný zachytitelný bod při zdolávání skalní stěny aj.
[stupátko k snadnějšímu na-/ vy-/ -stupování]
stupeň = schod, úsek míry
- viz madlo
stupeň" stup, schod, článek/ dílek nějaké sestavy/ soustavy/ stupnice, stupátko, stupínek [školní aj.], stupňo-/ -vý/ -vitý [např desetistupňové pivo -""desítka""]
vstup, výstup, rozestup, sestup
- viz katarakt "
stvol (scapus) bezlistý a nevětvený stonek někt. vyšších rostlin nesoucí květ nebo květenství
- viz části rostlin, dužina, květenství, lodyha, třeň
stvůranestvůra, obávaný tvor [např. Lochnesská příšera]
- viz drak, saň, čert, hydra, obluda, chiméra, monstrózní
styčný, styčná s. orgán/ delegát s právem projednání určených záležitostí
styčné body v plánrch/ mapách aj.
stykač druh el. spínače [ručně, elektromagneticky (příp. pneumaticky aj.) ovládaný spínací přístroj]
styl(hist.) ráz, sloh; (styl hudby; styl stavební, literární, jednání, plavání; stylistika, stylizovat [text/ dopis]; styling = úpravy; crawl = kraul [plavecký styl])
- viz dyzajn, motýlek
sub- pod-, dole/ nižší/ menší než [např. subkomise, subtropický
subkutánní = podkožní [injekce aj.]
- viz arci, ex-, vice-, intro-/ intra-, kontra
subjekt jedinec, věc
subjektivní = vlastní/ nevěcný, předpojatý, zaujatý, jednostranný názor/ stanovisko
subjektivizmus = osobní názor/ cítění
- viz objekt
sublimaceI. skupenská přeměna [pevná látka se mění na plyn bez tání/ kapalné fáze]
s. se užívá k čištění chem. látek
při dostatečně nízkém tlaku sublimuje II. většina látek [např. jod, led, oxid uhličitý
i za mrazu prádlo uschne]
(opakem s. = desublimace)
- viz vaporizér
sublimní (zastarale) jemný/ zjemnělý, vznešený
subordinace služební podřízenost
podřazování, subordinační vztah
porušování subordinace se trestá
subsidiarita respektování pravomocí organizačně nižších úrovní [např. veř. správy]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist