Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 918    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23   
sídlo objekt k trv. užívání (hrad, zámek, dům, místo pobytu/ správy)
sídliště = komplexně vybavené čtvrti/ rajony měst a obcí, určené k bydlení
siemens (G)jednotka pro elektrickou vodivost [G = el.proud (A) dělený el. napětím (V)]
siena pálenánázev hnědé barvy typu tempera nebo olej [chemicky jde o zemitý pigment]
siesta chvíle odpočinku, pohoda/ příjemná chvilka [příp. s přáteli]
dáchnutí/ voraz po obědě aj.
- viz dýchánek, relaxace, respirium, táčky, wellness
sifon pachový odtokový uzávěr (záchodové mísy, dřezu, umyvadla, vany, apod.)
sodovka/ sodová voda ze sifonové láhve
- viz gula, gajgr, grenadina
signál dohodnutá forma upozornění/ předání zprávy (kouř, světlo, seřazené praporky, zvuk, el. vlnění aj.)
signalista = trubač/ kornet, spojař aj.
- viz hlahol
signální soustava[u živých tvorů] nervový systém přenášející neurony el. vzruchydo mozk. centra a zpětně vyvolávající nezbytné reakce/ reflexy [1. s.s. zajišťuje životní funkce, reflexy vrozené/ nepodmíněné, fungující automaticky i ve spánku
2.s.s. je ovládána vůlí/ vědomým myšlením - řeč, účelové pohyby, tvoření]
signatura značka, podpis, označení, konsignace
- viz vidovat, signovaný, cejch
signifikantnídůležitý, příznačný, významný, význačný
signifikace - opatření značkou/ znamením, značkování
značkování dobytka a koní přišlo od španělských rytířů [branding/ brand - značka/ -ování], kteří svůj dobytek a koně označovali svým rodovým znakem
- viz punc, logo, číslování objektů
signovaný (signum) s vyraženým/ vypáleným znakem/ symbolem/ údajem
designovaný = jmenovaný do úřadu)
- viz signifikantní 92
síh (Coregonus) rodové jméno lososovitých ryb [u nás chováme kaprovité druhy maréna a peleď
maréna velká {až 1 m} žije v Sev. moři]
sichrovat jistit/ pojistit
[Je to sichr = jistý na beton, betonový, zabezpečený
jistota]
zasichrovat/ odsichrovat = zajistit/ odjistit
- viz bezp. zámek
sikativ tekuté sušidlo [do barev aj.]
síl (sílskin) kožišina z tuleně
sila vysoké trubicové zásobníky na obilí apod., nahrazující dřívější špejchary/ sýpky
siláž, silážování uložení měkkých krmiv [cukrovarské řízky, píce, chrást aj.] do zásobníkových jam krytých zeminou, užívá se jako zimní krmivo dobytka
silencium (silentium) ticho/ -ý, mlčení, klid/ -ný
silentbloky gumokov. díly/ podložky se šrouby [též nivelizační klíny a stavitelné nohy] ke tlumení vibrací/ dorazů v uložení/ upevnění agregátů aj.
- viz manžeta
silice těkavé éterické oleje, ve vodě nerozpustné, olejovité směsi látek, často vonné s palčivou chutí
- viz tresť, tinktura, esence
silikon pěnový plast, syntetická makromolekulární organokřemičitá sloučenina, anorg. i org. polymery/ UH
silikát = křemičitan
silikóza = zapráš. plic
siločáry" s. elektrické [myšlené čáry, znázorňující směr silové působení el. pole od ""+"" [pole nabité] k ""-"" [p. nabíjené]
u magnetického pole je nazýváme magnetické indukční čáry, jež na rozdíl od el. siločar tvoří vždy uzavřené křivky, směřující od severu ""N"" k jihu ""S"" {jako u kompasu či zeměkoule}]
- viz indukce, toroid "
silueta stínový obraz
- viz stínohra
SIM karta(zkratka z angl. Subscriber Identity Module) účastnická datová kartička do mobilních telefonů k identifikaci účastníka v mobilní telefonní síti [GSM, UMTS], k jejímuž zpohotovení nutno vložit kredit (nebo mít aktivovaný tarif) a kód PIN nebo PUK]
- viz parol
simerink (gufero) těsnicí pryžový kroužek [kluzný na ose]
- viz manžeta, těsnění
simpl (z angl.) prostý/ jednoduchý/ mono [např. simplexní zvuk. nahrávka
duplexní = dvojitý/ -á]
- viz singl, debl, stereo, 3D [=plastický], push-pull
simulace napodob. reálných činností/ dějů/ situací k výcvik. aj. účelům
- viz bluf, emulace, virtualizace
simultánní současný, zároveň/ paralelně probíhající/ provedený [např. šachová hra jediného hráče současně proti několika jiným hráčům - simultánka]
sinat zesinat, siný = popelavý
mrtvolně zblednout
zsinalý [obličej]
(sivý = bleděmodrý, namodralý/ šedý
pod. je azurový = modrý [a. nebe])
singl jediný, jednoduchý
hra jednotlivců
svobodný, sám
singulár = jednotné čís.
[opak = plurál, mn.číslo]
(singulární = jedinečný, jednotlivý)
- viz solitér
sinice (Cyanobacteria, Cyanophyta či Cyanoprokaryota) jsou gramnegativní fotosyntetizující zelenavé bakterie [700 druhů], často jedovaté
žijí převážně ve vodách
mají až 70 procent proteinů, vyrábí se z nich i léčiva
množí se dělením
jsou potravou vodních živočichů/ místy i lidí, ale i překážkou koupání
- viz vodní řasy
sintr draselnovápenná usazenina na potrubí či na zdi z vlhka, sanitr
nakládací sůl
- viz slinout
sionizmus židovské politické a nacionalistické hnutí z konce 19. stol. [usiluje o vlastní stát a restituci/ vyjímečnost vlastního národa]
sípat bezhlase mluvit silnějším dechem [sípavý zvuk, porucha tvorby hlasu = afonie, astma, stridor, dyspnoe, dušnost, chrčení/ sípání]
sirénazvukové zařízení [píšťala] se stálým/ kolísavým aj. tónem [u parníku, lokomotivy, auta; signál začátku/ konce pracovní doby, aj.]
velký mořský tvor
- viz ochechule, klakson
sirky škrtací-zažíhací zápalky
(běžné = dřívka se vznětlivou látkou, škrtátko mívá spec. povrch, ale tzv. „zednické“ sirky se škrtají o cokoli)
sirný síran, sirník, sírová kyselina, sirka, odsíření, sirouhlík
síra = chem. prvek žluté barvy, zn. S
- viz sirky, vampýr, syrový, vitriól
sirup koncentrovaná cukerná/ ovocná šťáva [i jako lék], postaru syrob i syrup
sirý osiřelý [bez rodičů], sirotek/ -ota, sirotčinec
(nikoli širý/ široširý/ sirný)
- viz bastard, macecha, mentor, schovanka, spolužití, ubytování, příbuzní
siřiště místo síření [ochrana před plísněmi aj.]
- viz sirný, syřidlo,
sisál vlákno z listů agáve (Agave sisalana)
užívá se k výrobě provazů, smyčkových tkanin (buklé), lešticích kotoučů, hraček aj.
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist