Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 918    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23   
spisyúřední akta, písemnosti vůbec
(stejnopis = opis, kopie, průpis; chorobopis, rostlinopis/ přírodopis ap.)
- viz paré, pořadač/ mapa, archiv
splasknutínásledek vypuštění plynové náplně [balonu/pneu], prasknutí bubliny ap. [též o náhlém snížení hodnoty, poklesu slibného rozvoje aj.]
spondylózavýrůstky na obratlích
- vit páteř
sportovecatlet/ borec/ přeborník/ mistr určitého sportu [zejm. míněn vrcholový sport = profesionál]
spóraprodukt jednobuněčných organismů (určitých bakterií a plísní), který umožňuje jejich přežití za nepříznivých podmínek
spotterzveřejnění spotů uspořádaných v jednom svazku/ programovém bloku/ paketu
- viz debut, spot
squadra(ital.) tým, mužstvo
- viz eskadra
stanicemá více významů: [hlavní] stan/ stanoviště/ stanice [dráhy, busu, první pomoci, četnická, inseminační, požární, telefonní, radiová, TV, retranslační, meteo, záchranná ...]
stárekvedoucí mlýna [prášek - pomocník stárka]
- viz práškování
stěr, mělkašovitá pěna na tavbě
- viz dužina, dřeň, měl
stigmajizva [tělesné znamení]
znak hanby či ošklivosti
nápadná skvrna/ vada/ znetvoření
- viz šrám
stoj spatnýstoj s patami u sebe a špičkami od sebe
stonek(cauloma) nadzemní [často rozvětvená] část rostliny spojující kořen s listy a květy
bezlistý a nevětvený stonek s květem/ květenstvím = stvol
- viz opylení
stopky1. mechanický či elektrický/ digitální časoměrné zařízení [včetně čidel/ fotobuňky a PC] k odměření dosažených časů ve sportu aj.
2. ratrapánky [fr.rattrapper, dohnat] dovolují přechodně ručky odpojit od běžících hodin, odečíst mezičas a pak pokračovat v započatém měření [ručky „doženou“ čas, který uplynul během odečítání - angl. leap time]
- viz minutka
stoupenecpřívrženec, přítel něčeho [míru, humanismu, hnutí, politiky ap.], straník
strašit, strašidloděsit, lekat, vyvolat strach, působit šok/ psychické trauma
nestvůra, obluda
strašák v sadu/ poli k ochraně úrody před ptactvem
strašpytel = bojácný tvor
- viz myšilov, posera, strašák, šeredný, šok
stratosféravrstva atmosféry nacházející se ve výškách 11 až 50 km nad hladinou moře
- viz ionosféra, exosféra
stráňsvažitý pozemek [obyčejně pastvina nebo louka/ lučina/ palouk, někdy holina/ skalina nebo i porost - křoví, stromy
střelivonáboje, patrony [brokové, kulové, speciální]
- viz historické zbraně, projektil, pyrotechnika, zbraně, zbraňové komplety
střídačkamísto/ lavice vedle hrací plochy pro momentálně nehrající hráče
(pod. též trestná lavice)
střípkydrobné kousky
úryvky událostí zbylé v paměti po kolapsu ap.
- viz střep, kolaps
studiekratší písemný odborný rozbor, souhrn zkušeností z určité oblasti zkoumání
výtvarný detail k budoucímu dílu
studiumdůkladné seznamování s tématem/ učební látkou, problémem
teoretické či praktické školení ve školách/ kurzech
soustavná osobní příprava
stykdotyk [přímý, tělesný/ pohlavní/ přátelský, ústní, vzájemný kontakt, telefonní ap. spojení, spoj lepený/ svařený/ šitý ap.], styčný [orgán], stýkat se s čím, místo styku ap.
subdominanta(hud.) čtvrtý stupeň diatonické stupnice [na tomto tónu postavený akord]
- viz diatonická stupnice, akord
sudlicehistorická zbraň sedláků [podobná vzpřímené kose]
- viz historické zbraně
sudý(počet) dělitelný dvěma, binární, párový [slovensky párny]
(opakem je lichý - nejde do páru)
- viz lichý
sumitkonference na nejvyšší úrovni
jednání/ porada [např. sumit G8]
sumo, sumó japonský národní úpolový sport [2 zápasníci {rikiši} se vzájemně vytlačují z hliněného čtvercového pódia {dohyo}]
- viz pódium, úpoly
surový(od surovina) nevyzrálý, ještě čerstvý, rozpracovaný, ve stavu přípravy či zrání/ tvrdnutí
- viz sůra, syrový
sustaindoba trvání ustáleného zvuku hudebního nástroje [např. činelu, kytary ap.; tvarem a výběrem materiálu, příp. přídavným sustainérem či kompresorem lze dobu znění/ rezonování upravit]
svlačecpopínavá/ poléhavá či keřovitá plevelná rostlina, nebo okrasná kvetoucí letnička [kořen a kvetoucí nať jsou silným projímadlem]
svrškyprvky osobního oblečení [někdy i jiné/ hořejší/ vrchní věci - vršky]
opak spodku/ dolních/ spodních částí
- viz svrchník
symfonieorchestrální hudba v sonátové cyklické formě
příjemně působící/ lahodící hudební směs
sympatikusnervy sympatické = skupiny vegetativního (autonomního) nervstva, jehož funkce nepodléhá naší vůli. Jsou v hladkém svalstvu zažívací trubice, průdušnice, průdušek a v močopohlavním ústrojí. Cesty vegetativního nervstva přerušují ganglia [zauzliny]. Vystupují z míchy krční, hrudní a bederní. Zauzlina je blízko míchy (truncus sympaticus) a tvoří dva typy sympatických uzlin: paravertebrální – párový truncus sympaticus (pravý a levý) – řetězec zauzlin po stranách páteře
[Sympatikus a parasympatické nervstvo působí navzájem antagonisticky; sympaticus zrychluje srdeční činnost a má jako mediátor noradrenalin a adrenalin; parasympatikus zpomaluje srdeční činnost a má jako mediátor acetylcholin]
- viz mediátor
syndikátsvaz, sdružení, organizace
forma sdružení podniků, které mají vlastní výrobní, ale ne obchodní samostatnost
- viz monopol, kartel, syndikalizmus, trast
synkopamdloba - kolaps
krátkodobá ztráta vědomí
rytmický útvar - přesunutí přízvuku z těžké doby na lehkou
systémovýsoustavný, respektující strukturální hledisko
utříděný, uspořádaný
- viz systém, struktura
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist