Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 918    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23   
serpentina zatáčka, zákrut cesty
serpentýnový/ -itý
- viz slalom, LTO, serpent, kurvimetr
sérum očkovací látka
- viz injekce
server síťový počítač poskytující služby ostatním uživatelům dané sítě
program realizující počítačové služby
servilnost podlézavost, patolízalství, přeuctivost
- viz patolízal
servis (service) služby, zajišťování a provádění technické údržby, opravna/ záruční servis
s. = komplet [jídelní servis - kompletní sada stolního nádobí aj.]
s. = „podání“ míče
servírka = číšnice/ obsluha [servíruje hostům objednané jídlo/ pití]
servírovací stolní souprava/ pojízdný stolek
- viz servítek
servítek ubrousek
mluvit „bez obalu“ - bez servítku - „jak nám zobák narost“
servomechanizmuszařízení k ovládání, kontrole, regulaci polohy, rychlosti ap.
(servosystém = pomocný korekční motorek [elektromotoru aj.])
- viz gyroskop
sese zasedání, porada/ aktiv, schůze, valná hromada
(slang.) pokec, potlach
- viz beseda, táčky, seance
sesle židle, zdrobněle seslička/ židlička
další sedací: lavice, stolička, sedák/ -átko/ -adlo
- viz štokrdle, křeslo, ušák, fotel, sedlo, sic, stolice, verpánek …
sesumírovat sestavit/ seřadit/ srovnat/ spočítat/ poskládat, promyslet/ propočítat
- viz suma
sešit ve hřbetu sešité papír. listy k záznamům/ poznámkový blok
- viz brožura
sešívačka kanc. pomůcka k spojování/ sešití listů [dokumentu, spisu] spec. drátky tvaru U
sešlost shromáždění osob
zchátralost
sešmaťchané (o botách) - ke straně opotřebené/ rozedrané podešve i svršky
sešup kopec/ sjetí s kopce/ šoupačkou/ tobogánem
pošoupnutí/ posun
„šup sem - šup tam“
„šup šup“
„šup tam s ním“
- viz rozšoupnout, šarování
setsakramentský, sakramentskýožehavý, složitý, problematický, neobvyklý, mimořádný, divný, prokletý atp.
ulevení: “mordsetsakra
sakra
sakramente
hergot krucifix“
- viz klení
setí osev, setba, vklád. osiva [semen] do půdy a uválení [lze zároveň sít podsev/ podrost, jenž vyroste po sklizni obilí]
klíčení a růst „osení“
- viz rozsévač
setrvačník těžké obvodové koleso libovolného pohonu k stabilizaci otáček a snadnějšímu překonávání dávkové námahy
- viz rigidní, šajba
Set-Top-Box předřazené zařízení pro úpravu signálu digitální TV
- viz komplet
sexpohlaví
pohlavní styk/ koitus/ kopulace
- viz erotika, genitál, homosexualita, libido, oplodnění, perverze, petting, sexualita, teplouš, těr
sextant hist. námoř. navig. přístroj k měř. zem. šířky/ úhlové vzdál. dvou bodů, či výšky hvězd nad obzorem
(sextán = žák 6. třídy gymnázia)
- viz navigace
sexualitapohlavnost, pohlavní život, pohlavní pud
fyzické vztahy mezi mužem a ženou
- viz sex
sezóna [saison, sezona] pravidelně se opakující období [vhodné pro konání čehosi
letní/ turist.s., lyžařská s., dle módní poptávky
výprodej s. zboží]
sféra [polo-] kulová plocha, vrstva, prostředí, prostor
(s. vlivu/ zájmu
s. nebeská
hemisféra
sférický = kulový, např. [trigonometrie] sfér. trojúhelník, ap.)
sgrafito obraz škrabaný v čerstvé omítce až do spodní barevné omítky
- viz freska, sprej, štuk, vandal
shazování ruční dobývání bulev řepy s chrástem a jejich házení do kupek (potom se chrást oseká srpem či okrájí nožem)
shemalle transsexuál [slang. transka] – má penis a prsy
- viz buzík/ buzna, gender, mužatka, transsexuál
shluk shluknutí rostlin aj., nahromadění, srocení rebelantů aj.
- viz trs, odboj
shoda shodnost tvaru, výsledku, funkce, názoru ap.
konformita
- viz konformní
shrnovacíshrnovací závěs, opona, nohavice/ rukávy, střecha [auta]
(pod. je [vy-, pod-, s-] kasat [nohavice, rukávy, plachtu)
Schengen [celní] území EU
území většiny evropských států, v němž mohou osoby od 19.6.1990 kdekoli bez kontroly překračovat státní hranice
- viz ČR, EU
schizma roztržka, nejednotnost, rozkol [např. rozkol křesť. církve {na záp. a vých.}, papežské s. - dvojpapežství ve 14. stol.
dvojvládí ap.]
- viz koma, dilema
schizofrénieporušené vnímání reality, rozštěp mysli
poruchy myšlení, jednání, emocí, vůle a chování, netečnost
příznaky: halucinace, bludy, nepozornost a nevůle, narušení psychomotoriky, ap.
- viz halucinace, psychóza, pošetilost
schlíplý [pes/ jako spráskaný pes] = zmořený/ oddaný osudu/ neschopný odporu
smutný, traumatizovaný/ duševně zlomený tvor
schovankapastorkyňa/ pastorek/ sebranec (sirotek bez rodičů či s jedním rodičem/ v pěstounské péči [např. divadelní postavy Jenůfa, Rozina])
- viz příbuzní, sirotek
schramstnout přivlastnit si víc na úkor jiných
zhamounit/ sežrat
- viz šizunk
schraňovat sbírat, shromažďovat [podle druhu], spořit/ šetřit, ukládat [úspory, vzácnosti, drobnosti, data aj.]
(schránka [tělesná, dopisní, trezorová, přenosná)
SI (Le Systeme International d‘Unités) mezinár. měrná soustava [zákl. jednotky: metr, kilogram, sekunda, kelvin, ampér, kandela, mol
(solmizační slabika „si“)
- viz pond
sibérie drsný kraj/ podnebí, tuhá zima, nečas/ sychravo
- viz počasí
sic (slang.) sedlo kola/ motorky, sedačka, sedadlo/ sedák [„leží to na sicu v autě“]
(sice/ třebaže/ přestože/ [„sic malý, ale sporý“])
- viz kozlík, šejtroch
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist