Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 918    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23   
sůra surovost, úmyslné napadení a poranění druhého
surovec/ hrubián = kdo jiným ubližuje
(surovina = mat. ke zpracování)
- viz hulvát, rabiják, surový
surfing vodní sport, kde surfař na prkně s plachtou či tažen drakem aj. klouže po hladině [windsurfing], nebo pluje po zlomené vlně příboje
surogace nahrazování [jinou přísadou apod.]
surogovat něco čímsi jiným
surogát = náhražka
- viz suponovat, sugesce
surrealizmusI. [sirealizmus] evropský stále aktivní umělecký směr od 20. let min.stol.
životní styl, usilující o osvobození mysli a zdůrazňující podvědomí [snaží se o II. zachycení představ, pocitů a myšlenek]
surrealismus, surealizmus
- viz avantgarda, peon
súry kapitoly veršů koránu [posvátné knihy muslimů]
- viz Alláh, Korán
susceptanceimaginární část admitance
- viz admitance
suspendace, suspendovánídočasné odvolání z funkce/ zbavení hodnosti [forma trestu]
dočasné potlačení
(suspenzor = chránič genitálu při sportu)
- viz degradace, suspenze
suspenze disperzní směs pev. látky v kapalině ap.
- viz disperze, sprej, suspendace
suši(jap. sushi) vařená rýže s octovou omáčkou s křenovou pastou [rolka, koule, dort] s kousky zeleniny, syrových či uzených ryb, řas, kaviáru ap.
sutana klerika, liturgické roucho podobné taláru
mitra = vysoká čepice katolického kléru (biskup, arcibiskup, papež)
sutaška prýmek, ozdobná šňůrka do aplikací a šperků [lze je sešívat, vytvářet brože, závěsy, přívěsky, náhrdelníky, naušnice, ozdoby kabelek a kabátků]
suterén domovní prostor pod úrovní terénu [podzemní patra/ etáže, sklepy, kasematy, tunely/ štoly, kolektory]
- viz kolektor, štola
sutiny suť
rozpadlé a rozpadající se části skalin, objektů [ruin], též násl. přírod./ tekton. vlivů - sesuvů půdy/ ledovců, sněhových lavin, důlních aj. závalů ap.
SUV (Sport Utility Vehicle) sportovní krytý užitkový automobil pro volný čas, často robustní konstrukce, s pohonem 4 x 4, užívaný i v terénu
suvenýr (souvenir) upomínkový předmět získaný při cestování
suverén neomezený vládce
sebejistý/ přezíravý odborník
suverénní = nezávislý, absolutní
suverenita = svrchovaná [nejvyšší státní] moc
svačina přesnídávka, občerstvení mezi snídaní a obědem
nasvačit/ občerstvit/ posilnit se
svár spor, vzáj. nedůvěra, znesváření, hádka [často řešeno vyššími orgány/ soudy], svárlivost
(místo zcelení kovů aj. svářením)
- viz svářet, šev
svářet spojovat kovy žárem - natavením styčných ploch (svářecí aparaturou) s přidáváním tavné hmoty
(s. vodu aj. = ničit mikroby)
- viz autogen
svátek jmeniny
státem/ církví uznaný vzpomínkový/ volný den
svatodušní svátky „Letnice“, seslání Ducha Svatého na apoštoly [konkrétní dny odvisí od pohyblivého období Velikonoc]
svatojánský chléb sladké lusky rohovníku ze středozemí (předválečná dětská pochoutka), karob mletý - přísada do čokolády
svátost znamení/ symbol umožňující spásu/ setkání s neviditelným bohem [užívá více církví]
Svazarm býv. dobrovolný svaz pro spolupráci s armádou, zajišťující zájmové činnosti - předvojenskou přípravu, tech. tvořivost a sport. vyžití
dř. Svaz brannosti
svazky, svazy (vojska - různé/ účelové org. složení): brigáda - divize - armáda - skupina armád/ sbor - front
(svazky knih, rodinné s./ Svaz mládeže aj.)
svazek manž.
svěcení (konsekrace) slavnostní vyčlenění/ vysvěcení někoho/ něčeho k círk./ bohoslužeb. účelu/ uctívání/ užívání [světci, kněží, předměty ..]
- viz světský
svědomí spontánní citová zábrana proti projevům zla
(svědek/ svědčit u soudu ap.
svědit = svrbět)
sveřepý divoký, surový, zavilý protivník/ usurpátor
sveřepost = soustavné sebenutkání k vytrvalosti, odhodlání/ důslednost k dosažení cíle za každou cenu
- viz mus, bičnout se, troufnout si, vzmužit se
světelný rokjednotka délky - vzdálenost, kterou světlo urazí za jeden rok [když se světlo ve vakuu pohybuje rychlostí 299 000 km za sekundu, světelný rok má cca 9,46 bilionů km]
světlík prosvětlovací a větrací šachta domu
střešní prosvětlovací okénko
(světlice = signální/ osvětlovací raketa [příp. s padáčkem])
světlomet pův. rozměrná světlometná zbraň proti cizím letcům (oslněný pilot havaroval)
signální prostředek majáků ap.
vozové osvětlení
svítit, světlo
svetr(sweater) horní část úplet. oblečení [pulover {bez límce} či rolák {s límcem}, dlouhý či krátký rukáv, vesta s knoflíky a příp. s páskem]
- viz cardigan
světský (sekulum, profánní ) pozemský, občanský, všední [v protikladu k posvátnému, sakrálnímu]
do světské oblasti patří panovníci, občanské záležitosti, necírkevní stavby/ sňatky ap.
- viz svěcení
svícen stojánek pro svíčku nebo nádobka s olejem a knotem ke svícení, též přenosné a zavěšovací typy
věčné kostelní světlo
elektr. svícínek
svída okrasná dřevina - na živé ploty
svidřík drobná vrtačka [po šroubovici s velkým stoupáním pohybujeme vzhůru a dolů vřetenem, takže otáčíme šroubovicí sem-tam a vrtáme]
- viz vlček
svině samice vepře/ prasete/ kňoura/ kance, prasnice, bachyně
vulgární nadávka [sviňák, sviňárna, svinstvo, svinčík]
(sviňky = lezoucí užitečný hmyz)
svinstvošvajneraj/ svinčík/ smetí/ nepořádek apod.
slovní podraz/ nedodrž. slibu [zrada, habaďůra]
zavlečení nemocí, drog aj. neetickým chováním
- viz podtrh
svist svištění, svistot roztočené pily/ cirkulárky, letící střely, prudkého máchnutí mečem/ prutem/ bičem, hvizdot větrné meluzíny ap.
- viz švih, šum, švunk
svišť (Marmota marmota) horský/ alpský veverkovitý druh hlodavce obývající hornaté oblasti Střední a Jižní Evropy [mezi 800 až 3200 m. n. m]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist