Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 918    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23   
srazmísto smluveného setkání
(slang.) slezina
(doraz/ dorazit, příraz/ přirazit)
- viz spich, srážení
sráz prudký svah, rokle, úbočí/ stráň/ svažitý terén
- viz strž, srazit
srazit čelní aj. vzájemná srážka/ kolize/ taran/ zápas
(něco či někoho: urazit, porazit/ vyrazit/ odrazit/ zarazit/ přerazit)
náraz/ -ník, orazit - ražba/ razítko/ -vat)
sražené/ zdrcnuté/ zdrclé např. mléko
srazit vaz/ něco k zemi/ se schodů nebo k sobě navzájem [boty/ dužiny sudu]
srážka z ceny/ ze mzdy aj.
sražení prádla vyvářením
sražené [ohlazené] hrany
sýřenina, sraženina, trombus, sedlina, usazenina
zákys [zakyslý, zkyslý/ zkejslý, kyselý, nakyslý, navinulý]
- viz drc, srážení, taran
srazit II -vat)
sražené/ zdrcnuté/ zdrclé např. mléko
srazit vaz/ něco k zemi/ se schodů nebo k sobě navzájem [boty/ dužiny sudu]
srážka z ceny/ ze mzdy
srážení/ srážlivost textilií po seprání [s tím nutno počítat při koupi]
s. tekutin srážedlem
srazit k sobě parkety/ paty aj.]
srážka ze mzdy aj.
- viz karambol, srazit
srdce (cor, kardia) dutý sval. orgán tvorů s oběh. systémem
rytmickými stahy pumpuje krev oběh. soustavou, přenáší živiny a odpadní látky
- viz kardiak
srdnatost odvaha
odvážlivost, smělost, nebojácnost, statečnost, neohroženost [rozšafný, vždy připraven, máločím překvapen, udatný, klidně uvažující]
srna samice srnce [nemá malé parůžky jako srnec, mláďata jsou srnčata]
srocení vyjádření občanského odporu
(rota = voj. taktická jednotka)
srp jednoruční nástroj k sečení, vyžínání trávy aj. [též k odsekávání chrástu od bulev řepy]
srpek = část měs. na nebi [m. „začíná“ či „couvá“]
srub roubená stavba z lícujících a pevně v rozích vázaných trámů
roubenka
- viz tesařina
SSD (Solid State Disk) deskový polovodičový disk k ukládání dat [bez fyzického pohybu] s rych. přístupem a rychlozápisem až 550 MB/s, spotřeba do 5 W
SSSR/ RF Sovětský svaz - vznik r. 1922, zánik 1991
8.12.1991 vznik Společenství nezávisl. států (SNS)
25.12.1991 vznik Ruské federace (RF)
střední škola
gymnázium, obchodní akadenie, konzervatoř, profesní učňovské [řemeslné] školy ap.
stabilita, stabilní stálost, neměnnost, rovnoměrnost chodu, udržování rovnováhy/ postavení
pevný, rovnovážný, stálý, neměnný
stabilizovat - ustálit, upevnit, urovnat
(stabilizátor [udržuje nastavený režim ap., ustaluje])
- viz labilní, provizorium
staccato (hud.) úsečně
legato = vázaně (další pojmy hledej v hud. nauce)
stacionární stabilní, trvalý, napevno instalovaný (opak = mobilní/ přenosný/ přesunutelný/ pohyblivý)
- viz mobilní , start, stabilita, statika
stadión objekt s arénou [plochou pro sportovní zápolení] a tribunou [hledištěm]
- viz tribun
stádium vývojová fáze, etapa, moment./ současný stav
(moment = okamžik/ chvíle
okolnost/ hledisko
součin dvou vektor. veličin char. jejich účinek)
stafáž nastoupená čestná stráž/ jednotka
lemování slavnostní cesty uniform. strážemi, diváky
- viz paráda, špalír, kondukt
stagnace zastavení/ ustrnutí ve vývoji, uváznutí/ nepokračování [výroba/ zájem/ prodej … stagnuje = zůstává na stejné úrovni]
stahovák různě velký kov. nebo dřev. nástroj tvaru U nebo F ke stahování dřev aj. k sobě či ke stolu ručním šroubem s držadlem/ heftem
- viz poky, lis, svěrák
stájmaštal (chlév pro koně – konírna, příp. hřebčín; jiná chovná zvířata mají chlévy/ kravíny, klece, výběhy)
stáje mají i závodní auta ap.
- viz ustájení, chlév, mrva, komoň, koně, konný, padok, vivárium
Stalin spoluprac. tvůrce SSSR Lenina, za 2. sv. války předseda rady lid. komisařů a maršál SSSR, člen Velké trojky [Stalin, Churchill {VB}, Roosevelt {USA}]
stalking (čti stolking, stolkování, stolker, stolkovaný) „úmyslné/ nebezpečné pronásledování“ [vyhrůžka ublížením na zdraví a pod. - § 354 tr.z.]
standard norma, měřítko, správná míra, něco obvyklého, očekávaného, přiměřeného
(standardní = normální, přiměřený, správný)
standardizace
standarta praporec [=quidon - např. prezidentská standarta, historické standarty voj. jednotek aj.]
stánípoloha vstoje
jednání před soudem
stání na hanbě, stání/ parkování vozidel, na let. stojánce
padok - vyhrazené místo ve stáji
zastavení stroje/ pohybu na signál Stop
prostoj/ stání bez práce
- viz chlév, stáj
stanné právo omezení obč. práv státem za mimoř. situací [přír. katastrofy, nepokoje, válka {heydrichiáda za Protektorátu}]
hrdelní tresty stanných soudů
star hvězda, miss, věhlasná umělecká nebo sportovní osobnost
megastar = umělecká hvězda nejvyšší velikosti
- viz diva
staré zbraně palcát, řemdich, cep, bola, sudlice, kosa, sekyra/ indián. tomahawk, palice [capmuca], halapartna, kopí, oštěp, luk, nunčak [nunchaka], mačeta, dýka, kord, šavle
vrhací nůž/ hvězdice, foukačka
vrhač šípů/ šipek/ kamene [prak, kuše, harpuna, katapult, lithobolos, balista, scorpio]
staročeský sáh délková míra - 3 lokte = 1,7745 m
(100 sáhů = 1/40 poštovní míle [p.m. = 1.896 kilometru])
- viz sáh
starožitnosti (antikvity) sběratelsky zajímavé předměty spíše ruční výroby, již nevyráběné a tím poměrně vzácné a hist. cenné
- viz bazar, veteš, frc, sběratelství
staršovstvo rada starších (v evang. farním sboru)
- viz konzistoř
start začátek závodu/ soutěže/ činnosti stroje/ letadla, aj.
na-/ od-/ vy-/ startovat
značka cigaret
(startér = el.-mech. spouštěč
řídící soutěže)
stařena stará žena/ bába, (stařec/ stařík = starý muž/ dědek/ kmet)
- viz gerontologie
stařina zaschlé trsy staré trávy [platí zákaz vypalování stařiny]
stát [podle právně uznávané konvence z r.1933, Montevideo] s. je právní subjekt, vyznač. se znaky: stálé obyvatelstvo, vymezené státní území, státní moc [vláda a státní aparát], schopnost navazování vztahů s jinými státy a vzáj. právního uznávání
hlavním zájmem státu je udržení moci a stability]
politická organizace ekonomicky vládnoucí třídy, jejímž cílem je ochraňovat stávající řád s využitím zákonných prostředků
- viz Pančašíla
statek (staročesky) čísi pozemský majetek [nemovitý, movitý i nepatrný] příp. zisk z hospodaření ap.
větší zeměděl. usedlost/ panství, příp. s menšímí usedlostmi, výrobnami a objekty [lesy, rybníky, zámky, mlýny, aj. majetky]
statkář = majitel statku
- viz státní statky, JZD, léno, usedlost, urbář
statika (fyz.) klid, nehybnost
část mechaniky o podmínkách relativ. klidu těles
statovat
statický = nehybný
- viz kinetika, kompars, mobilita
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist