Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 918    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23   
stoik kliďas, vyrovnaný klidný člověk, stoupenec stoicismu [>římská filosof. škola zajímající se o problematiku člověka {sebeovládání, vyrovnanost}, jeho poměr ke světu a ostatním lidem]
- viz melancholik, temperament, etika, logika, fyzika
stoják konzumace jídla či krátký zápis „na stojáka“ [ve stoje u stolku/ pultu/ poličky]
TV šou {show stand-up comedy}
stojankolostojan [na kola]
stojánek/ pultík [na noty]
stojánka [k odstavení letadla]/ parkovací místo [auta; parking = parkoviště]
stojatý/ stromk. věšák/ štendr
příp. držák [k odkládání holí/ deštníků], klepadlo [koberců], malířský stojan obrazů, stojan školní tabule
- viz stativ, regál, fach, slatwall, stojánek, stojánka, stojna
stojánek podpěra/ opora (obrázku, motocyklu, pulpitu s notami, vánoč. stromku, aj.)
- viz pultík
stojánka místo pro stání/ odstavení letadla ap.
- viz letiště, hangár, heliport, parking
stojna svislý konstrukční prvek [sloupek, trám]
(podobně podélník, příčník, příčka/ přepážka)
- viz sloup, poval, srub
stolice křeslo/ úřad [stupně s. se číslují = soud 1. stolice atd.]
trůn vládce
lidský výkal/ exkrement/ velká strana/ potřeba/ (vulg.) hovno/ drek
- viz defekace
stolokrb kuchyňská kamna/ sporák s troubou na pevná paliva (příp. kombinovaná uhlí/ plyn) ve tvaru stolu
(krb = portálové ohniště s komínem)
stolování důstojné chování při konzumaci/ podávání jídel
(stolničení = zajišťování přípravy a průběhu stravování, obsluhy, příp. stolní zábavy)
stomatologiezubní lékařství
stomatolog = zubní lékař
- viz dentista
stonat býti nemocný
(sténat, sténání - zvukové projevy nemocného/ raněného)
marodit
- viz klempírovat
stopahist. délková míra = střevíc = 25-35 cm
anglická míra = 1 foot (1 stopa) = 0,3048 m
česká délková míra = 29,6 cm = 11,5 vídeňských palců
US stopa je 1/3 yardu tj. 1ft = 0,3048 metrů nebo 30,48 cm, palec je 1/12 stopy, tj. 2,54 cm
otisk boty/ nohy, šlápota/ šlépěj
pachová či jiná stopa po něčem/ někom
stopové množství = sotva znatelné, zjistitelné přístroji ap.
stopa po činnosti
rytmická jednotka
engram [vtisk, otisk]
místo záznamu
stopař, stopér [hráč], vystopovat/ stopovat
stopnout [stavět koho]
značka STOP
- viz prostopášník, relikt, rýha, řez, sáh, stopáž, stopky, spoteři
stopař kdo hledá/ stopuje podle stop [také pes - čichem]
kdo zastavuje dopr. prostředek ke svezení
stopáž délka/ trvání [reklamního] spotu v TV a rozhlasu [minimální stopáž bývá 5 sekund, nejdelší okolo čtyř až pěti minut]
- viz spot, šot
stoper (libero) ve fotbalu střední obránce a rozehrávač
ve volejbalu obránce [nesmí smečovat]
stopitzklidnit letící míč
něco zabavit
nechat shořet
ukrást/ čajznout/ čmajznout, štípnout/ votočit
stopka povinné koncové světlo
brzdové světlo/ STOP značka k zastavení
stopka/ ťopka [např. u třešně])
stopovat sledovat stopy - stopař
s. = zastavovat vozidla za účelem svezení stopem
autostop
stóra dlouhá zatahovací/ posuvná záclona
- viz story
storno zrušení chybné položky/ smlouvy/ objednávky/ dokumentu včetně makulářů/ -atur [=vadných/ zrušených tisků, písemností, médií apod.]
- viz stoupa
story (z angl.) příběh, historka, vyprávění
- viz stóra
stoupadrticí stroj, nádoba s pěchem
dříve stoupa drtila ječmen či pšenici [na kroupy], mák či řepku
dnes slouží ke skartaci papíru
hodit do stoupy = zlikvidovat [starý papír, zbytečnosti]
- viz storno, makulář, recyklace, šopa
stožár pevný sloup k osvětl./ el. vedení, s anténou apod. k rádiovému aj. vysílání/ příjmu signálů
s. s reproduktory, hodinami, semafory, lodní s. aj.
strabismus šilhavost
- viz šilhání
straka (pica pica) černobílý krkavcovitý pták/ pěvec [živí se hmyzem, též vybírá z hnízd vejce a mláďata
sbírá lesklé předměty
je považován za škodnou]
straník partajník, člen polit. strany (slang.): socan, socdémák, lidovec, ódésák, veverák, topák, komouš aj.
strašák atrapa člověka v poli (k ochraně před škodícím ptactvem, ap.)
(strašení = vyvolání strachu/ obav z něčeho)
- viz panák, maskování, škraboška
strategiedlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení [utajeneného strategického] cíle, k tomu uzpůsobenými postupnými/ dílčími/ taktickými metodami/ akcemi/ kroky
- viz operace
stratifikacerozvrstvení, sociální vrstevnatost
nerovné rozděl. statků - mater. blahobyt, moc a prestiž [=příznivá spol. reputace spoj. s úctou a vlivem]
zahrnuje také dělení společnosti na třídy či přechod z jednoho stratu do jiného a také dělbu práce
strážník strážce pořádku - uniformovaný příslušník policie, četnictva, nebo obecní/ místní hlídač [příp. závodní/ podnikové stráže]
- viz žandarm
strboul hlávka, capitulum - jednoduché hroznovité květenství odvozené z klasu
- viz květenství
strdímedovina [starodávný alkoholický nápoj ze včelího medu]
- viz lektvar, medovina, paroj, rojáček, včela
strečink protahovací a kompenzační cvičení [statické/ dynamické]
strejda strýc, strýček
přátelské oslovení
obecně - postarší venkovan
stres obranná, těžko zvládnutelná reakce v důsledku mimořádné zátěže/ vypětí organismu, duševního napětí
(stresor = příčina stresu)
striktníkomisní, nekompromisní, nesmlouvavý, přesný, příkrý, přísný, strmý, strohý, určitý [zákaz ap.]
striktně, bez ústupků
- viz kompromis
striptýz postupné svlékání se před obecenstvem
strništěpole s kořínky a zbytky stébel/ klasů z posekaného obilí
několik dní neholené vousy
stroboskop zařízení, umožňující předvádět pohybl. obrazy bez užití optic. prvků
přístroj k měření stroboskop. kmitů [např. k seřízení otáček]
- viz stroboskopie
stroboskopie optický klam založený na přeruš. osvětlení, užívaný při studiu periodických jevů [např. značky na kotouči k seřiz. otáček ladičkou]
- viz stroboskopie
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist