Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 918    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23   
syřidlo látka obsahující kyselinu mléčnou, užívaná k vysrážení tvarohu z mléka
místo s. lze užít vinný ocet, citr. šťávu aj.
- viz sýr, siřiště
systém uspořádaný celek, soustava věcí nebo myšlenek
systematicky = soustavně
- viz systémový
syžet (fr. le sujet, sižet = námět, látka, téma) dějové schéma epického či dramatického díla [příběhu], naplnění fabule
- viz fabulace
sršeníproud šlehajících jisker od brusu/ jiskření elektrického proudu [probití izolace, výboj/ úder blesku, ap.]
sršet vtipy/ nenávistí/ zlobou
viz demobilizér, dštění
salmonelózaakutní bakteriální střevní onemocnění [břišní křeče, zvracení, horečka, průjem; často ze zmrzlin, majonéz, salámů, vajec; dodržovat hygienu]
salutpozdrav, salutování, vzdávání cti sejmutím pokrývky hlavy/ příp. úklonou [uniformované složky - rukou ke znaku na čepici], čestná střelba
sanatorium(ozdravovna) zdravotnické zařízení k léčení nebo doléčování určitého onemocnění
savciVyvinuli se před 170 milióny let nejspíše z plazů [pračlověk před 13 milióny let, z opice].
Savci jsou teplomilní a rodí živá mláďata.
Na zemi dnes žije asi 4 500 druhů různě velkých savců, převážně na souši; několik druhů je obojživelných [např. kytovci] a létajících [netopýři].
Současný typ předvěkého člověka Homo sapiens sapiens se objevil asi před 40 - 10.000 lety př. n.l. [z člověka neandrtálského, který žil před 150.000 - 50.000 lety př. n.l.]
sámsamostatný jedinec, samojediný
samotář - osamocený/ osamělý/ opuštěný
samota - dům/ cosi osamoceného/ samo o sobě
samotka - kobka/ cela
samohonka - alkohol
samostříl/ samopal - zbraně
rozumí se samo sebou - ano/ zajisté
to samé - stejné
sbíratnalézat/ zvedat, organizovat sběr/ sbírku/ sbírání
sbírat jahody, brambory, klásky po svozu obilí ap.
sbírat starý papír, železo aj.
spoření
scenérievzhled/ uspořádání jeviště
pozorovaná scéna/ výjev
přírodní scenérie - vzhled části nebo celé okolní krajiny včetně oblohy
scenérický
- viz interiér, periférie
scrofulainfekční TBC lymfadenitida [nejčastěji způsobená bakterií Mycobacterium tuberculosis, např. z dýchání znečištěného vzduchu]
- viz kostižer, lymfa, TBC
sdruženískupina osob či států stejného zájmu [sdružení rodičů a přátel školy]
- viz federace, družba
sekulárnísekulární stát = stát, kde je církev od státu odloučena
sekularismus
- viz atheista
sekvencerelektronický hudební přístroj, jenž může vytvářet a vysílat sekvence povelů a vytvářet tak rytmické, melodické či harmonické smyčky nebo i celé skladby
sekvestr(z lat.sequestro - odmítám, odlučuji)
vnucená správa majetku, sekvestrace
odloučení odumřelé tkáně
- viz cyklón
semenovnitřní část plodu [jádro pecky u peckovic, jadérko jádřince u malvic, zrnka máku, zrna klasu apod.]
- viz jádro, oplodnění, opylení, sémě
senzomotorika(SMS) vzájemná provázanost dostředivé (senzitivní) a odstředivé (motorické) informace při řízení pohybu centrální nervovou soustavou
serenáda(hud.) zastaveníčko, milostná píseň zpívaná dívce pod oknem
instrumentální lyrická hudební skladba
seržlátka bavlněná či hedvábná užívaná na podšívky, především do sak a kabátů
siamská dvojčatadvě srostlé dívky od narození v Siamu [Thajsko]
měly dvě funkční hlavy, jedno tělo a společný krevní oběh
sikovkypřestavitelné kleště
- viz hasák, francouzák, kombinačky
skepticismusnedůvěra/ pochybnost
- viz skepse
skořepinaskořápka [vejce, ořechu]
lehčená samonosná konstrukce [lodě, stavby]
- viz louskat
skrouhnout(slang.) zrejhnout = zklidnit silou, sundat hřebínek, zpacifikovat koho, vytmavit mu to
skvoter(squatter, squater, skvotr) kdo obývá nelegálně (tedy bez řádné nájemní smlouvy nebo svolení majitele, bezplatně) jistou budovu [dům]
slabingrkdo na úkol nestačí silou nebo znalostmi
- viz ledví
slepenechornina - konglomeráty vzniklé stmelením štěrků složených ze zaoblených (angulárních) nebo částečně zaoblených (subangulárních) valounů
staročeské jídlo
produkt z různých dílů
- viz valoun
slovenské kraje(neoficiálně: župy) Bratislavský, Trnavský, Trenčínský, Nitranský, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický
V čele je předseda kraje [neoficiálně župan]
smeknoutpokrývku hlavy = projevit čest [vlajce, oslavenci, padlým ap.]
smeknout se = uklouznout, posunout cosi ap.
smyk/ přesmyknutí
smeták, smetáčekžíněný ap. zametací/ úklidový prostředek
- viz koště, portviš, rejžák
smrkáčusoplenec, usmrkanec, mlíčňák, harant, holobrádek, cucák, nedochůdče, dítě
- viz dorostenec, puberta
smyčcehudební nástroje ovládané žíněným smyčcem [housle, viola, viola da gamba, violoncello, kontrabas, příp. i pila]
- viz kapela, orchestr
snobnabob, fouňa
snoubencivztah muže a ženy po zásnubách, spějící ke svatbě
při spolužití bez oddání jsou snoubenci jen vzájemnými partnery [druh/ družka]
- viz manželství, zasnoubení
snování, snovač[zosnování/ osnování] plánu
snovač rudozobý/ zahradní (Quelea quelea, ploceus) - vrabci podobný pták z čeledi snovačovitých
sory(angl.: sorry) lituji, promiňte, pardon, bohužel
- viz pardon
soustředěníprostor/ místo konání výcviku
místo/ cíl do kterého se soustřeďují rozptýlené části/ částice ap.
opak rozptylu
- viz cíl, difuze, disperze, rozptyl, terč
soutoksplynutí dvou (nebo více) toků v jediný
[podobná, ale opačná je delta]
- viz delta
spásazáchrana
spasit/ spasitel = zachránit/ zachránce
nechat na pospas = opustit
- viz spasit
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist