Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 918    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23   
substancepodstata, neměnný základ, trvalý subjkt
hmota, látka
substantivum = podstatné jméno
substituce (obecně) náhrada/ záměna čehokoli čímkoli, např. zboží, léků, - jedněch znaků/ řetězců jinými atp.
- viz krypto-, supl, surogace
substrát báze, podklad, základ, živná půda (k šlechtění/ pěstování čehosi)
- viz hydroponie, klíčení, roubování
subtilní útlý, štíhlý, drobný, jemný, něžný, křehký, podrobný
- viz šus, vyžle
subtrakce odčítání [např. rozdílu obrazů před a po užití kontrastní látky]
- viz digitalizace, RGB a CMYK
subvence pomoc, podpora
fin. pomoc [dotace] z veř. prostředků na konkrétní účel popužití
sudeťáci Němci z čes. pohraničí [něm. zv. Sudetengau] přivtěleného r. 1938-1945 k něm. říši [Deutsches Reich] - názvy ztratily právní platnost
sudičky pohádkové věštkyně/ kmotřičky udílející dary do života
(přisuzovat cosi/ nadat čímsi)
sudoku" populární logická hra s 10 řadami číslic 0-9 [bývá označována jako ""hra roku 2005""]
- viz hádání "
sufita podhled stropu
svislý závěs/ plochá dekorace
podélné stropní svítidlo
zasouvací žárovka s konc. kontakty [sufitka]
pod. je autopojistka
súfizmus (arab. súf = vlna
súfijové nosí vlněný plášť) náboženské mystické učení v islámu [v extázi dochází ke spojení s bohem]
- viz islám, extáze
suflé (franc.: soufflé) nákyp/ lehký nadýchaný dezert - vzdušný koláč uvnitř tekutý [odborníci jej považují za triumf francouzské cukrařiny]
sufražetka energická bojovnice za ženská práva v Anglii z r. 1910
sugesce ovlivnění, navoděný duševní pochod, ovlivňování myšlení
neúmyslné podléhání někomu nebo vlastní představě
sugestivní jednání [někým vnuknuté/ vsuger. myšlenky k vykonání činu ap.]
(hypochondr = kdo si vsugerovává nemoci)
- viz trans, hypnóza, simulace, uhranutí, šleh
suchar trvanlivá sušenka, cvíbak
strohý/ nepříjemný člověk
suchopár vyprahlá zem [kde už nic neroste]
suchovod prázdné domovní potrubí napojované hadicemi při požáru
suchozemskýostrovní, pobřežní, nadmořský, kontinentální, nikoli mořský
suchý zip pruhy tužší upravené textilie s nylonovými háčky, nahrazující zdrhovadlo - ZIPs [stačí přitisknout jeden pruh na druhý]
- viz ZIP
suita (svita) cyklus hud. skladeb [tanců aj.]
družina/ průvod, čestný/ ochranný doprovod osobnosti
(glejt = [hist.] průvodní list osobnosti)
- viz kondukt
suk pahýl větve v řezivu [fošna, prkno, lať, trám], ruší vzhled ale není vadou dřeva [suk či díra po suku se převrtá a zaslepí]
zasukovat = zavázat
sukovice = hercehůl
- viz kořenice, fornýr
sukně dolní část ženského oblečení [též skotský kilt - zavinovací mužská sukně]
sukničkář proutník
amant
přelétavý milenec
nevázané/ časté střídání partnerů
- viz flrt, promiskuita, prostitutka
sukno hrubší textilní [česané] vlněné plátno s vlasem [např. na uniformy, kroje, pláště, „karambol“ na kulečníky]
soukenný
- viz textil, sukně
sukovice opracovaná hůl z větve/ prutu dřeviny
- viz samorost, hůl, suk
sukulenty (šťavnaté) rostliny, shromažďující ve stonku nebo listech vodu, co jim umožňuje přežít i velmi/ tuze dlouhá období sucha [např. kaktus]

sulc huspenina (rosol z vařených vepřových kůží s kousky masa
„třese se jako sulc“)
- viz agar, želatina, gel
suli-muli poznámka na tváření se nepříjemně [nepříjemný jako suli-muli/ kakabus]
- viz kuthan
suma součet, celková částka/ množství/ obnos/ hodnota
sumární = celkový
sumarizovat = sečíst, vyjádřit v přísl. hodnotách podle druhů
sumarizace = shrnutí, rekapitulace výpočtu
suma-sumárum = celkem, úhrnem
- viz bajlajfik, resumé
sumář soupis [např. u rybářů - o úlovcích dle povolenek]
sumky kožené ap. zásobníky nábojů, brašničky [nosí se na opasku], nebo ve tvaru pásů přes prsa
patrontaška
sundat sejmout, odendat/ odkrýt, odklopit - odejmout/ odňatý
vyňatá [slova], vyndat, přendat, zandat/ zakrýt, nandavat, [nandat = napráskat/ nalískat] ..
super- (čti supr) nad-, vyšší než [např. supermarket, superman, superstar]
kvalitní/ vynikající věc/ výkon
supravodivost
superlativ kladné, pochvalné/ uznalé slovo
nejvyšší míra vlastnosti
supernova(nova = nový) název, vztahující se k hvězd. explozím, kdy vznikají zářící objekty z plazmatu
jejich jas v průběhu týdnů či měsíců postupně klesá, dojde k explozi a okolním prostorem se šíří rázová vlna, která interaguje s mezihvězdnou hmotou, přičemž vznikají i nové chem. prvky
- viz vesmír
supl, suplovánízastupování [např. nepřítomného {herce, vyučujícího} náhradníkem/ suplentem]
- viz alternativa
suplika žádost, prosba, petice
suponovat předpokládat existenci/ stav [např.alergii]
vnucovat/ sugerovat někomu názor/ hodnocení/ výrok
nahrazovat něco něčím jiným/ podobným
suport posuvná (nosná) podpěra (např. u soustruhu)
99
supravodivost jev kvantové mechaniky [materiál neklade odpor průchodu el. proudu, vypuzuje magnetické siločáry a vytváří silné magnetické pole]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist