Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 918    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23   
sekuriťák (od Securitas) člen komerční ochranky/ ostrahy/ bezpečn. agentury
sekvence následnost, postupnost, spojené úseky
část/ úsek melodie/ filmu ap., opakovaná s.
(konsekvence = důsledek/ -nost, následek)
sekvestor [prekarista] vnucený držitel, úředně stanovený správce majetku [depozitáře]
sekýrovat šikanovat, vyžadovat i zbytečné služby
násilně umravňovat
- viz šikana
seladon záletník
přehnaně uhlazený člověk, milovník/ nápadník/ (slang.) šamstr
orientální kamenina/ nazelenalý porcelán
- viz nápad
selaví (franc.: C'est la vie) „To je život“ [píseň Aleše Brichty, zpívá Karel Gott]
.
selekce výběr
selektivita [schopnost jemně odlišit z vysílaného spektra konkrétní stanice ap.]
(automatický selektor
st. typ link. telefonu)
selfie, selfiesfotografický autoportrét, pořízený z ruky pomocí digitálního fotoaparátu či chytrého telefonu [např. k propagaci celebrit]
selsyn (selfsynchron) zařízení pro dálk. přenos otáčivého aj. pohybu el. cestou = náhrada mech. regulace dálk. ovládáním el. signály s regulátorem
semafor světelné signální zaříz. v dopravě - stříd. barev. světel a zvuků [červená - Stůj, oranžová - Připravit, zelená - Volno]
- viz hradlo
sémantikanauka o významu slov a jazykových celků
sémantické/ významové [k lepší srozumitelnosti je nutné text členit; sémantický rozbor = např. slova, verše]
- viz pragmatika
séměsemeno
zárodek sémě života, samčí spermie/ sekret, pyl
stvoření, samoplození
- viz inseminace, kastrace, oplodnění, semeno, semenáč, setí, sterilita
semenáč odkvetlá rostlina [záměrně přerostlá] k získání zralých semen
vybraný [lesní] strom určený ke sběru semen
- viz sémě
semestr (lat. semestris = šestiměsíční
sex - šest/ pohlaví, mensis - měsíc) označení pro pololetí na vysokých školách (zimní/ letní semestr včetně prázdnin)
semetrika rázná, panovačná/ přísná ženská
metresa/ metrnice, hysterka
- viz generálka
semi- předpona slov ve významu polo- [např. semifinále
semicolon = středník]
seminář forma školení, kurz
[církevní] vzdělávací ústav
semitizmusžidomilství, náklonnost k Židům [Semité - jazykové {nikoli rasové} označení, jako např. Arijci]
- viz árijec, sionismus
sem-tam křivolaký/ vratný pohyb [kyvadla], jízda sem-tam [nerovně], vode [ode] zdi ke zdi
sendvič (dle sira Sandwicha) obložený chlebíček
vrstvení hmot na sebe
- viz burger
senilita stárnutí, vetchost, stařecká sešlost [senilní demence = snížení tělesných/ rozumových/ mentálních schopností, paměti]
senior starší osoba [zpravidla od 65 let] vůči mladšímu
(senátor = člen senátu [soudu, vyšší poslanec. komory)
- viz junior, soud, parlament, dědek
senkovat frézovat [širším vrtákem ap.] trychtýř ap. k zapuštění hlavy vrutu/ šroubu
frezenkovat
- viz vrták, zápustka
senkrovna jímka na močůvku a odpad, též septik/ žumpa
- viz exkrement, fekální vůz, kejda
sensibilita citlivost
intuice
schopnost vnímání [jakýsi šestý smysl], např. pro nález pramenů vody (proutkaři)
- viz instinkt, senzor
sentence úvaha, stručný výrok, úsloví [v těchto sentencích je možné dospět k ...]
sentiment (cítění/ cit/ emoce) silné a bezprostřední hnutí mysli, přechodné či trvalé zaujetí, žal, lítost, romantismus
emocionální nálada/ přecitlivělost
sentimentalizmus umělecký liter. směr přelomu 18./ 19. století
sentinel automobil s parním pohonem
- viz pohony
senzace, senzačníudálost způsobující překvapení, rozruch, údiv
- viz bulvár, sólokapr, žurnál
senzor čidlo/ snímač/ spínač/ detektor [měřicí a regulační zařízení v průmyslu, laboratořích, technice vůbec {příp. s počítačem/ vysílačem}]
separaceoddělení jednotlivostí od celku, vyčlenění
separé = odděl./ intimní místnost/ šámbr separé - chamber separee, zázemí
separovat = oddělovat
odluka/ oddělení/ oddíl, izolace, cela
separování/ oddělování
separatizmus = úsilí k oddělení/ osamostatnění
separátní [mír]
tajné bratrstvo ap.
separát = otisk/ opis výňatku/ výpis z celku
- viz lokace, prvopis, separé
sepse otrava krve, zaplavení organizmu bakteriemi
- viz asanace, asepse, sterilita
septik vícekomorová usazovací odpadní jímka s odtokem [na rozdíl od žumpy/ senkrovny, které jsou bezodtokové], kaly se musejí vyvážet
- viz fekální vůz
Septonex sprej k dezinfekci drobných kožních poranění [měl by být po ruce]
(užívá se i jódová tinktura, Ajatin, líh/ etylén, tekutý obvaz Akutol aj.)
seraf serafín = anděl nejvyššího řádu
série řada/ sled něčeho se stejnými znaky
seriál = pokrač. díly
[sériový = opakovaně vyráběný
el. obvod v sériovém zapojení „za sebou“/ v řadě]
- viz paralelní
seriózní objektivní, poctivý, pravdivý, spolehlivý, solidní [člověk, časopis, firma]
seriósní/ serióznost
[„poctivá“ děva = s neperfor. panen. blanou]
serotonin (v krev. destičkách) hormon spokojenosti [přenáší vzruchy do mozku, ovlivňuje nálady
- viz antidepresiva, neurotransmiter
serpent kontrabasový typ cinku [nejstaršího žesťového hud. nástroje, hadovitého tvaru]
(podobný nástroj je cimbasa [basshorn])
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist