Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 918    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23   
statistika soustavné číselné zkoumání hromadných jevů s hlavním užitím pro plánování a řízení
- viz soustavný, demografie
stativpřenosný skládací stojan/ trojnožka [např. na kameru {s rychloupínací destičkou}, buzolu, reproduktor, reflektor aj.]
podstavec, stínítko, stojánek/ podpěrka, pultík na noty
- viz pultík, stojan, tribun
státní statky býv. spojené zemědělské podniky spravované státem
- viz statek
státnice státní zkoušky na VŠ [obhajoba práce dizertační (Ph.D./Dr./CSc.), rigorózní (RNDr.), diplomové (Mgr.), bakalářské (Bc.), diplom. specialista z VOŠ (DiS)
státnice = bývalé státní silnice [zřízené Marií Terezií]
- viz VŠ
status stav, postavení [status quo = současný stav/ situace]
(stádium = dosažený typ/ stav vývoje)
- viz statut, statika
statut(statutum) ustanovení, stanovy, řád, pravidla
obecná vyhláška
zákoník
statutární = stanovený statutem či zákonem
(statuere = zřídit, postavit)
staveb. povolenípro stavby o ploše do 150 m2 se už s.p. nevyžaduje [stačí ohlásit zamýšl. stavbu stav. úřadu [viz § 104 zák.183/2006 Sb.]
stavědlo drážní semafor
- viz hradlo 97
stavení stavba, objekt pevně spojený se zemí, nemovitost, tech. ojekty [továrny, vodárny ap.]
- viz barák, usedlost
stavidlo výpusť, vypouštěcí zaříz. rybníka ap.
- viz požerák
stávka zastav. práce - protest zaměstnanců/ odborářů ap. za zlepšení stávajících podmínek
- viz brojení, referendum, demonstrace, kordón
stáž studijní pobyt k získání praxe
stážista
- viz elév, volontér
steganografie utajování existence tajných zpráv (ukrytí dat v zasílaném obrázku, v těle programu, v běžně užívané věci, na oholené lebce, apod.)
- viz kryptologie
steh úsek švu, prošití nití
nastehovat - zkusmo ručně sešít látku [ke zkoušce/ k oprubování]
- viz holičky, štych, test
stejskat stýskat si [{bolestný} stesk = nostalgie/ vzpomínka]
tesknit po něčem/ být lítostivý
- viz nostalgie
stekr (stacker) program zvyšující kapacitu pevného disku
stěna svislý stavební prvek [s. zděná [zeď], betonová, prkenná, panelová, proutěná, vodní, skalní, nábytková
- viz plenta, ostění, pažení
stenograf, stenografietěsnopis
stenografovat = doslovně ručně zapsat těsnopisem průběh jednání/ hovorů [např. ve sněmovně]
stenograf pak stenogram přepíše a podepíše
stenóza zúžení cév aj.
stenóza arteria carotis = častá příčina ischem. cévních příhod
- viz angína, iktus, krkavice, kontrakce, skleróza, trombóza
stepstepování, tanec s rytmickým klapotem podrážek
rozlehlá travnatá krajina
- viz pampa
stér" (stere ""S"") zast. franc. prostorová jednotka [k měř. dřeva pouze ve Francii a Švýcarsku]: S = 1 m3 [1 m3 = jeden metr krychlový/ kubický]
- viz ccm "
steradián (sr)jednotka prostorového úhlu [1 steradián je definován jako „kužel“, který na kouli o poloměru 1 m vytvoří plochu 1 m2]
- viz rad
stereo prostorový/ plastický vjem reproduk. zvuku snímaného současně z několika míst - několika kanály [dolby]
- viz 3D, simpl, debl, mono
stereotypneměnný, ustálený navyklý vzorec chování a myšlení
stereotypie = bezduché/ zvykové opakování [slov, posunků]
pevný, neměnný útvar, obvyklý
sterilita neplodnost, jalovost
čistota věcí - výsledek sterilizace [zničení choroboplod. mikroorganizmů v potravinách aj.
znemožn. oplodnění]
- viz asanace
steward, stewardka obsluha cestujících/ hostů na lodi, v letadle letuška, apod.
- viz animírka
stěžej, stěžejka čep/ dřík pantu/ závěsu na který se nasazuje oko křídla/ veřeje vrat/ dveří, či pásek hodinek aj.
stěžejní = základní/ hlavní [dílo, úkol aj.]
stěžeň stožár plachet. lodi k upevn. čnělek a plachet s podéln. ráhny [pomocí lanové takeláže - stěhů, úponů a pardun]
(ráhno též u windsurfingové plachty)
stihačka (slang.) nedůvěřivá pronásledující manželka
voj. letoun/ stihač ke stíhání/ dostižení/ ničení protivníka
stíhání honba za provinilcem/ uprchlíkem za účelem zadržení
tankový ap. stihač
sport. soutěžní disciplíny [nejen aut, ale i lodí, zvířat]
- viz dostihy, závod
stihlo udidlo do huby [i zdobené]
- viz opratě, udidlo
stihomam pocity pronásledování, podezřívavosti
vztahovačnost, bludy a nereálné představy
- viz psychóza, pošetilost
stimul podnět, pobídka, dráždění
(stimulace = podněcování, povzbuz. nervů/ těla [např. pochvalou, růz. látkami, navozením situace ] k aktivitě, chování)
stín, stínový světlu zastíněné místo
stínový funkcionář = určená osoba usilující zvládat problémy skutečné funkce podle svého polit. přesvědčení
stínohra projekce pohybů rukou [stín. obrázků] na stěnu pomocí světelného kužele
- viz zlatoušky
stipendium (slang.: stýpko) finanční podpora v době studií
stipulace (stipulatio) slib, záruka, úmluva/ smlouva/ ujednání
stipulátor = věřitel
stírač ruční pomůcka s gumovým stírátkem k čistění skel aj. za vlhka
el. aut. stírač oken u samohybných prostředků
stěrač, stírátko, kuch. stěrka
mop
stláskat natlásknout se k prasknutí, sníst všecko dohromady, přejíst se [zkazit si žaludek]
stoh, stohováníurovnaná kupa [snopů ap.] slámy, ap.
stohování - umístění předmětů [např. palet, ale i přepínačů ap.] na sebe do výšky/ lišty/ sloupu
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist