Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 918    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23   
SPAM(UBE/UCE - Unsolicited Bulk/Commercial Email) spamming = nežádoucí počítačová pošta
- viz antispam, antispyware, greystilling
spanilé jízdy(rejsy) tažení husitů za hranice Čes. král. v 15. stol. [plnily voj., ekon., polit. a prop. cíle v okol. zemích za ved. Pr. Holého a J. Čapka ze Sán]
spára mezera mezi cihlami, kachlemi, dlaždicemi, trámy aj.
- viz spárování, spáry
sparingpartner tréninkový/ cvičný soupeř
spárka dvoumístné letadlo [např. L-159T1 pro výcvik pilotů]
vzájemně se chránící letící dvojice stíhaček
rýha
vráska
- viz pár, párek
spárkatá zvěřjelen, daněk, srnec, muflon, kamzík, kozorožec, divočák/ kanec …
- viz pár, párek
spárky kopýtkovité výrůstky vepřů jako žvýkačka pro štěňata i psy
- viz spárka
spárování začistění spár betonem, štukem, tmelem aj.
- viz spára, pár
spárovky lepené dřevodesky z různých dřev [smrk, borovice, buk, kaučukové aj.], různě opracované, cinkované ap.
- viz fornýr, frýze
spartakiády čs. masové tělovýchovné slavnosti/ vystoupení cvičenců [dětí, mládeže, učň. dorostu, dospělých, vojáků, Svazarmu aj.]
- viz Svazarm, Sokol
spáry chápavé ptačí nohy s drápy [uchopení do spárů]
- viz dilatace, hnát, pařát, skulina, spára
spasit zachránit [spása, spasitel, nás to nespasí]
(jiné je spásat/ spást – pást husy/ dobytek)
- viz spása
spasmus (hyperkinesis) křeč, zvýš. tonus - dlouhodobý stah kosterní nebo hladké svaloviny [útisk nervů, bolesti zad, končetin, ztuhlost, brnění {dodat hořčík}]
speciál, speciální zvlášt/ -ní, k danému/ konkrét. účelu
specialista = odborník
(specifikace/ -ovat/ -ický = detailní upřesnění, podrobnosti, přesně určit, typický ..)
species druh, odrůda
spektákl(z lat. spectaculum, jeviště) divadelní představení, šou [show], podívaná [např. Futurama - animovaný seriál USA o budoucnosti]
spektakulární = nápadný, úspěšný
- viz scéna
spektroskopie fyzikální obor zabývající se spektry vlnění, založen na interakci elektromagnetického záření se vzorkem [spektroanalýza]
spektrumvidmo - soubor činitelů zahrnující reálný rozsah fyzikální působnosti s okolními vlivy [s. světelné, zvukové apod.]
spektrální [analýza]
škála, paleta, stupnice, tónina
rozděleni četnosti jevu v závislosti na měřitelném parametru
spekulace rozumová úvaha, promyšlený krok/ vypočítavost, ziskuchtivost
též špekulace/ risk, vyšpekulovat
spekulativní
speleologie jeskyňářství, výzkum jeskyní
- viz kras, krápník
spět spěti = směřovati
spějme dál, uspět, vyspět, dospět, dospělec, prospívat
(nikoli zpět, pět [píseň], sepětí, spěch ani pěch)
spich (z lat. spes - naděje) milostné setkání/ schůzka/ sraz/ rande [rendez-vous - randevú = dostaveníčko]
randit [„Mám spicha“]
- viz sraz
spiklenec konspirátor - organizátor krimi akci proti jiným [sám či ve skupině]
(dekonspirace = odhalování spiklenců)
- viz konspirace
spiknutí jednotlivec/ skupina [skrytě] prosazující odlišnost či uspořádání/ činnost
- viz rebelantství, revoluce
spíkr [speaker] mluvčí, řečník, přednášející
- viz tribun
spinet strunný klávesový nástroj, druh cembala
předchůdce klavíru
spínky textilní nadnártní objímky s řemínky k přimknutí kalhot
[boty „kanady“ mívají spínky našité]
- viz kanady
spinning vysoce účinné kardiovaskulární cvičení na pevných kolech [rotoped] s regulací zátěže za doprovodu hudby [šetrné ke kloubům]
spirála rovinná křivka [podob. šroub. pružině či šneku], obíhající pevně daný ústřední bod [pól] a přitom se od něho soustavně vzdalující
věda zná spirálu Archimédovu, Fermatovu, hyperbolickou, liuus, logaritmickou a Eulerovu [klotoidu]
- viz mufna, nepokoj, šnek
spiritizmus duchaření [sekta při seanci vyvolává duchy zemřelých]
spiritista
spiritus sancti = duch svatý
spirituál = nábož. duch. píseň
- viz seance, šišinka
spiritualizmus(spiritus = duch) učení o duch. základu světa
iluze lidského vědomí
zkreslování výsledků bádání směrem k idealizmu
spirituál = černošská náboženská píseň
spískat zavinit/ zorganizovat/ udělat [kdo to spískal?]
spíš, spíše dříve, rychleji, lépe, [„spíš ano nežli ne“]
spěšný [balík, vlak]
spěchat - ponáhlit se
- viz kvalt
splach splavená/ povrch. {dešť.} voda z polí aj. [povodně]
splašky = komunální odpadní voda
splachovač
- viz emanace, kanalizace, meliorace, ron
splašit opatřit/ sehnat co se nedostává [materiál]
(vylekat/ vyplašit/ pobláznit/ znejistit zvířata, osoby)
(splašená kobyla, opatřený materiál)
- viz plachost
splátkapravidelná i nepravidelná [většinou však pravidelná] platba obvykle v předem stanovené výši, kterou osoba nebo právnický subjekt postupně splácí
- viz půjčka
splihlý slehlý, ulehlý, polehlý, pošlapaný, seschlý [slamník, obilí, trávník, vlasy, jehličí, listí, záhon …]
splín (spleen) rozmrzelost, trudnomyslnost, sklíčenost
splynutí postupné prolínání až k splynutí v jedno (u barev, světelných obrazů, látek, při pozorování scén prostorovým viděním)
- viz 3D
splývání plavecký výcvik
provádí se v poloze na prsa i na znak, tělo je natažené, paže ve vzpažení [v poloze na prsa je obličej ve vodě]
- viz prsa
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist