Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 918    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23   
svítidla venkovní/ vnitřní - stropní, nástěnná, stojací, stolní, noční, koupelnová, bodová, ruční, signální, zářivková, halogenidová, reflektory aj.
žhavené žárovky se nahrazují pro velkou spotřebu proudu zářivkami, žárovkami LED a výbojkami [= „studené“ úsporné žárovky]
svlak příčník ztužující desku [původně v rybinovité příčné drážce, ale také jen lepený či přibitý k desce, dvířkám aj.]
- viz palubka, rybina, zavětrování
svlékat (krajově) slíkat, slíct, slíknout (proti oblékat = voblíkat, voblíknout, voblíct
voblečení
- viz sundat
svoboda rozhodování a jednání „podle své vůle“
svobodně volit a nést za své jednání přiměřenou odpovědnost [rozsah svobod určují zákony]
jedinec může dosáhnout svobody jen svou účastí v kolektivu osob se shodnými zájmy a cíli, umožňující mu získávat prostředky k rozvoji
svodka [denní ap.] souhrnné [operační] hlášení o stavu a událostech podle daných bodů
svoloč cháska prosazující svévoli, oponující právu [nevycválanost, nevychovanost]
spodina, lůza
- viz anarchie, chamrať, ksindl
svorka ruční šroubovací apod. svěráček (tvaru V)
součástka k připojení drátů
složená závorka z písmové sady
též svírka, svorkové el. napětí
svorník svářecí pomůcka
spojovací součástka [šroub, hřeb]
svírací pomůcka [dílenský svěrák, manipulační svorka, zdířka pro el. vodič]
(anatom. - svěrač, svír. bolest, sevřená náruč/ pěst)
svornost - svorné snášení osudu, živ. strastí/ radostí
svrbění náhodný nerv. pocit na těle (odstraňovaný podrbáním/ léky)
též nutkání někoho zfackovat [„Kuš! Už mě svrbí ruka
dostaneš.“]
svrchník dlouhý kabát
(baloňák/ trenčkot/ pršiplášť = tenký dlouhý či 3/4 letní kabát do nepohody)
- viz montgomerák, pršiplášť
sycené limonádyzkracují život - přeměňují v mozku stovky proteinů [nadměrná konzumace „bublinek“ může zapříčinit srdeční záchvaty, cukrovku, obezitu, lámavost kostí nebo rakovinu prostaty či slinivky]
sýčkovat předpovídat chmurnou budoucnost/ neštěstí/ neúspěch/prohru, cíleně znevažovat/ pomlouvat úspěchy
sykotsyčení [hadů, unikající páry, hus při útoku aj.]
signál ke ztišení [„ssss“, „Pst“]
symbióza úzké soužití dvou a více organismů [vzájemně výhodné soužití, plodná spolupráce]
- viz asimilace, koexistence
symbolznak, znamení, výtvor vyjadřující obecný/ hlubší pojem/ význam (symbol lásky = Amor; symbolické = náznakové, náznak sdělení symbolem; co má platnost symbolu)
symbolicky = náznakově
- viz ikona, logo
symetrie, symetrický souměrnost, symetričnost
(asymetrie = nesouměrnost)
sympatetickýneviditelný [inkoust]
sympatiesoucítění, duševní spřízněnost, obliba, náklonnost, soulad
sympatizant = stoupenec/ spojenec
sympatický = 1. příjemný, milý, vzbuzující sympatie; 2. související se sympatikem
(nesympatický = protivný)
- viz empatie, sympatikus
sympóziumvědecká konference
sympósium
symptom příznak, projev
symptomatický = příznačný, zaměřený na příznaky [nikoli na příčiny]
- viz syndrom
synagoga židovský kostel/ modlitebna, shromáždění Židů
- viz semitizmus
syndik, syndikuszplnomocněný zástupce/ představitel
- viz monopol
syndikalizmus(trade-unionismus) odborářské protiparlamentární antimilitartistické radikální hnutí za novou společnost
- viz socializmus, radikál
syndrom současný výskyt několika typických příznaků, skupina symptomů
- viz syptom
synergizmus synerg. soustava z vnějšku přijímá energii a vylučuje nepotřebné zplodiny své existence [sama se tím opravuje]
zesilování účinku dvou II. stejně působících léků jejich kombinací
učení o součinnosti s Bohem
- viz kybernetika
synchronní uskutečňující se současně, časově sladěný [např. obraz a zvuk filmu]
synchronizace
asynchronní = nesynchronizovaný
synchrotron kruhový urychlovač částic, v němž jsou magnetická a elektrická pole zesynchronizovány s prolétávajícími částicemi
synod církevní rada, shromáždění zástupců
synodní
synonym, synonymum souznačné slovo, slovo stejného nebo podobného významu [např. přízvisko = přezdívka {ne příjmení}]
- viz antonym, homo-, jména, přezdívka
synopse přehled, shrnutí, struč. obsah [synopt. mapa = počasí [rychlost větru, tlak. výše, níže, hřebeny, brázdy a atmosfér. fronty]
- viz resumé
synoptický sestavující a přehlížející současně různé paralelní jevy [synopt. mapa s meteoznačkami]
syntaxe, syntaktický[dříve větosloví] skladba, nauka o vzájemných vztazích skladebných prvků jazyka, norma pro vytváření přípustné kombinace symbolů
(syntaxe se zabývá formou [znaky a jejich vztahy]; významem znaků se zabývá sémantika)
- viz pragmatika, sémantika, valence
syntetický souhrnný, souborný
umělý, uměle vyrobený [s. benzin, kaučuk, plasty, vlasy {= kanekalon} aj.
opakem s. = přírodní]
- viz UH
syntéza proces spojování dvou nebo více částí do jednoho celku [sklad]
spojení, sjednocení, systémový souhrn
- viz analýza, antiteze, teze
syntezátor (syntetizér či syntetizátor) elektronický hudební nástroj [např. Yamaha], ale také nástroj syntéze zvuku, řeči [aut. čtení aj., např. Balabolka]
100
syntonické komamalý interval, rozdíl mezi velkým a malým celým tónem [81 osmdesátin]), upravuje se temperovaným/ schizmatickým laděním
- viz schizma
sypkovina pevná hustá textilie na sypky peřin a polštářů/ podušek
sýr vysrážením kravského, ovčího, kozího aj. mléka syřidlem (- viz výše) získáme tvaroh
jeho odstředěním [s dodáním zvl. bakterií, plísní, koření aj.] a zráním v chladu získáme sýr, bohatý na bílkoviny
liší se % tuků a zpracováním
sýry jsou výživné a zdravé
syrovátkazbytek po vylisování tvarohu ze zkyslého mléka [syrovátka prospívá zdraví {zácpa}; rozrušuje beton!]
- viz syrový, sýr, sirný, syřidlo
syrový tepelně neupravený [maso, zelenina, mléko, čerstvé potraviny]
nevyzrálá stavba (beton, omítka, plastika ap.)
syrověnka (houba)
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist