Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 918    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23   
snopotep pokoseného obilí svázaná povříslem ap., (oklep = vymlácený snop)
- viz cep, mandel/ panák, povříslo, samovazač, podávky, stoh, špejchar, žebřiňák
snowboard (z angl.) široká lyže pro obě nohy [sněžné prkno]
snoubordista = lyžař na snoubordu
- viz univerzálka
snůška snůška vajec od slepic [např. v kukani za den]
snůška klepů/ pomluv/ kritiky
socan býv. člen Čs. strany národně socialistické
(socdémák = člen Čs. soc. demokratické strany [pod. ódesák, komouš/ komanč atp.])
socialist. soutěženíbrigády soc. práce - soutěžící kolektivy za dřív. splnění plánu, práce a pomoc jiným
zlepšovat. a údernické hnutí, patronátní vzáj. pomoc, akce Z, aj
socializace proces osvojení jazyka, lidských forem/ norem chování/ hodnot a mezilidských vztahů
zespolečenštění/ zestátnění výrobních zdrojů
socializmus zespolečenštěné výr. zdroje plánovitě spravované lidovládou podle hesla: Každý podle svých schopností, každému podle jeho zásluh
sociální týk. se společnosti, péče o ekon. slabší vrstvy [soc. péče/ pojišťění/ zařízení/ ústavy a zdrav. zařízení]
též fondy, bezp., hyg. aj. zař. {WC/ toalety}]
- viz fond, humanita, charita, AS
sociologie teorie/ věda o společnosti, o zákonit. vývoje a fungování sociálních systémů
zkoumá vzáj. souvislosti sociálních jevů a sociál. chování lidí
- viz politika
sočit pomlouvat, dštít/ jevit nepřízeň
(osočovat = napadat koho, šířit klepy aj. [pro nevhodné/ odsouzeníhodné chování/ jednání aj.])
- viz mobbing
Sodoma Gomora(hist.) ital. města [z božího hněvu zničená pro znemravnělost a neřesti]
metafora pro neřest nebo homosexualitu
- viz metafora, perverze, zoofilie
sofistika (sofos = moudrý) záměrné vyvoz. klamných myšlenkových závěrů
překruc. významů i důkazů
užívání sofizmat [logické klamy k vyvracení pravdivosti a tím vyhrávání sporů]
sofizmus = zdánlivě správný ale logicky chybný závěr k oklamání jiných
(sofizma = klamný důkaz, zdánlivá správnost)
sofistikovanýpromyšlený, vymakaný, formálně propracovaný, využívající složitých metod
sofistikace/ sofistikovat
- viz sofistika
software - SW programová výbava počítačů zajišťující aut. řízení PC a využívání uživatelem [dle výběru/ nastavení, periferií, sítí]
- viz hardware, malware, freeware
sója (Glycine max) luštěnina pův. z Číny [skýtá: olej, mléko, maso, mouku, sýr tofu {někt. výr. škodí}
antioxydans
posiluje nervy a krvetvorbu]
- viz buráky
sok rival, soupeř, proti-/ -vník, -hráč
(sočit = osočovat koho za něco špatného/ zlého, došlápnout si na něho a vytmavit mu to)
rivalita
- viz mač, duel
sokl podezdívka, podrovnávka či štráf (na základech - gruntu)
spodní odlišná/ obložená část stěn, též plotu
podnož nábytku
- viz podesta, podnož
Sokol tělovýchovná dobrovolná organizace zal. r. 1862 M.Tyršem a J. Fügnerem
má jednoty i v zahraničí
organizuje Všesokolské slety
- viz slet
sokolník lovec se sokolem vycvičeným k lovu
domovník/ správce Sokolovny [tělocvičny]
solanka vodní roztok chloridu sodnatého [užíván jako chladicí médium pro lední plochy]
solar (solar plexus) pleteň autonomních nervů před horní částí břišní aorty
bolestivé místo (měkké trojúhelníkové místo těsně pod hrudní kostí)
solární vztahující se ke Slunci
solárium = zdrav. zařízení k ozařování [umělé slunce]
- viz solární energie, fotočlánek, fotovoltaika
solenoid vinutá cívka (nití, drátu, indukční elektrosoučástka)
- viz špulka
solicitace (práv.) žádost, vymáhání požadavku
solicitátor = advokátní úředník [zástupce advokáta v rozsahu pověření]
- viz aukce, solitér, singl
solidarita soudržnost, pospolitost, vzájemná podpora a pomoc, účastenství, svornost
solidníspolehlivý, řádný, slušný
trvanlivý, pevný, důkladný
nesolidní - opak solidního [též např. podvodný/ nečestný/ nedůvěryhodný člověk]
solitér osamělý [osoba, zvíře, věc/ samota, rostlina/ osam. strom aj.]
stolní vykládací hra = pasiáns
(hist.) duelové turnaj. hry
sólo = sam. výstup
- viz singl
solmizační slabikysynonymy k názvům celých tónů v oktávě: do, ré, mi, fa, sol, la, si, do
uvádí se i zastar. slabika „ut“
oktáva celých tónů hudební stupnice tvoří tóninu o 8 celých tónech: c, d, e, f, g, a, h, c
[ty se dle potřeby zvyšují či snižují na půltóny příponou „-is“ nebo „-es“ {u „h“ na „be“}, např. „cis“, „ais“, „des“
(nutno se podrobněji seznámit s hud. naukou)
- viz tónina, decima
solná jeskyněrehabilitační objekt - uvolní dýchací cesty, podpoří imunitu
- viz solární
sólokaprzajímavá/ senzační [mediální/ novinářská] informace/ článek
- viz senzace, sólo, media, žurnál
solomit výplňkový a izolační materiál ze slámy
- viz hrázdění, lepenice
solventnostznak prosperující firmy [dostatek financí/ majetku]
([slang.] vysázet/ solit na dřevo = platit hotově)
solventní
- viz bankrot, insolvence, konkurz, plonk
somatický tělesný [opakem je psychický = duševní]
somrák(slang.) dlouhovlasý [mánička] vyznavač metalové hudby [hippies], oděný v džínsech [riflích]
pobuda, tulák/ tramp
- viz heavy metal, turista
son (sone) psychoakust. jednotka vyjadřující subj. vnímanou hlasitost zvuku [jedná se o lineární jednotku]
[TV= do 4 son/60 dB/60 fón]
sonar, echolotpřístroj na principu radaru s displejem k zjišťování dějů pod hladinou [hledání ryb aj.]
- viz hydrofon, radar
sonda, sondovánísondáž, zkoumání, průzkum, pátrání, sledování, zjišťování, pozorování - přístroji [vrtem, balonem, raketou, radarem, chemií ap.], příp. i dotazy [anketou])
sondýrka měřicí tyč [k měř. hloubky řeky aj.]
(obdobná je vizírka - pomocná měř. tyč k označ. bodu v terénu)
- viz geometrie, nivelace, trasa
sonet znělka = klasický básnický útvar, složený ze dvou slok čtyřveršových/ kvaret, a dvou tříveršových/ tercet [Shakespeare, Nezval]
sonora sonanta, likvida
sonorní = plně znějící/ zvučná hláska
sonorita = zvučnost
- viz akustika, audio-, vokál, konsonanta, son, fon, tlumič, hlásky
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist