Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 918    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23   
sopka vulkán
(soptění = výron ze sopky)
soptit = ze zlosti nadávat a chovat se nepříčetně
- viz protektor, vulkanizace
sorbit monosacharid, umělé sladidlo
- viz sacharidy
Sorela předválečná pomáda na vlasy (K pobavení říkej rychle: „Neposoreluje-li se Julie, posoreluji se sám.“)
sorta druh, odrůda, ráce
typ, kvalita, bonita, šarže
rozsortovat = roztřídit/ rozdělit/ rozškatulkovat
95
sortiment souhrn produkce či nabídky podle typů, druhů, značek, rozměrů
druhová různost zboží apod.
SOS záchranný Morse signál [… - - - … „Spaste naše duše“
též angl. „MYDAY“ [MEJDEJ]
(sos = omáčka či bujón/ vývar)
- viz respicient
SOT direkt/ K.O. [= knock out] přímý úder pěstí v boxu
- viz KO
sotva výraz pochybnosti/ nejistoty/ nedůvěry [sotva dechu popadal, málem vypustil duši
to se ti sotva povede]
(podobné jsou: snad, možná, asi, kdoví jestli, jen tak tak, ledva)
SOU Střední odborné učiliště [učňovská škola]
(MŠ = mateřská škola, ZŠ = základní škola, SŠ/ Lyceum, gymnázium = stř. škola, VŠ = vysoká škola, atd.)
souběh, souběžnýspoluběžnost v čase
mimoběž., úběž., rovnoběžka, roz-/ s-/ -bíhavost, oběh, světoběžník, rozběh, běhna, běžec [sport. i mech.], polit. souběžci
soud nezávislá [státní] instituce k rozhod. sporů aj. [soudce/ samosoudce, senát - porota/ -tci/ tribunál]
- viz arbitr, jurisdikce, justice, kauza, stolice, právo
souhra vzájemně vstřícné vytušení/ odhadnutí úmyslu herců/ spoluhráčů s tomu odpovídající dopomocí/ nacvičenou reakcí
sehranost
- viz instinkt, koluze
souchotiny/ TBCsvízelná inf. nemoc - tuberkulóza/ tubera
kostižer
ftíza - [úbytek na váze, kašel, horečka, slabost]
(léčení TBC: antibiotika, horské klima)
- viz TBC
soukání soukáním se příze čistí/ spojuje/ upravuje na stejnou tlouštku a převíjí na přadena či cívky)
- viz skaní, soukat
soukat vysoukat, vyhrnout, kasat/ vykasat/ podkasat [rukávy, sukni, záclonu aj.]
(kasat se = předvádět/ naparovat se)
- viz soukání, párat
soukromí oblast jednotlivce/ skupiny - rodiny
patří sem i soukr. údaje, intimita, vlastnění, osobní svobody, práva a zákonná ochrana
- viz privat
soulož, souloženípáření [oplodňování žen {pokud se neužívá antikoncepce}]
- viz antikoncepce, koitus, kondom, kopulace, pesar, připouštět, sex, šukání
soumarzvíře k přenášení břemen [kůň, osel/ hýkavec, mula, mezek, velbloud, slon aj.]
- viz mezek, mula, šerpa, kuli
soumrak ubývání slunečního světla, postupné šeření až do západu slunce [též vlivem počasí]
ranní soumrak = postupné svítání [rozbřesk]
- viz počasí
source (angl.) pramen, zdroj, např. surovin, údajů
- viz outsourcing
souručenství protektorátní polit. strana Národní souručenství
společné/ vzájemné ručení
sousafon (suzafon) největší [basový] žesťový hud. nástroj [druh heligónu/ tuby, podle amer. kapelníka J. P. Sousa 1854-1932]
soustava [fungující] vzáj. návazné sestavy dílčích celků/ kompletů [soustava sluneční, oběhová, nervová/ signální, spojovací/ komunikační, dopravní ...]
soustavnýstálý, stále zdokonalovaný [výcvik, studium, péče, zdokonalování, zaměření, hospodaření ap.]
systematický
soustavnost
(sluneční aj. soustava)
soustodrobná část pokrmu na jedno polknutí
spolknout/ polykat sousta jídla
příliš velké sousto = neřešitelná situace
- viz napichovátko, jídelní příbor, hůlky
soustrojí soustava dvou nebo více točivých strojů na společném hřídeli
(soukolí = do sebe zapadající ozubená kola [rychl. skříň, diferenciál])
soustruh třískový kovoobráběcí rotační stroj [vodorovný - klasický, svislý - karusel
NC - ovládaný počítačem]
upínání obrobku - mezi hroty vřetena a koníku s pinolou, s příp. podpíráním lunetou, suport
revolver. s. určen pro kratší obrobky, má otočnou nástr. hlavu/ univerzálku
souš ostrov v moři, pevnina [opak moře]
souška uschlý strom
(slang. soudružka)
- viz druh, souchotiny
soutěska cesta/ stezka/ průrva mezi skalami [údolím, úvaly, např. v okolí Hřenska], nebo ulička mezi domy ap.
soutěž turnaj - hry [dle pravidel, mistrovství, cena/ prix, přebor, šampionát, race/ závod, souboj/ boj, duel, derby, klání, zápolení, zápas/ utkání
souvrať místo k obracení pluhu na konci pole
souznění tónů konsonance [libozvučný/ příjemný zvuk] nebo disonance [nelibozvučný/ ostrý zvuk/ nelad/ nesoulad]
- viz akord, kakofonie, orchestr, kognitivní
soužení trápení, sužování, omezování v rozmachu
sova/ puštík(2 hlavní čeledi: tytonidae/ strigidae) noční pták, dravec [přes 200 druhů
v evr. mytologii spojovány s moudrostí]
sůva - nadávka
- viz dravci, puštík
spacák (slang.- žďárák)
[prošívaný, cestovní] spací pytel/ vak, vagon
- viz přikrývka
spacer vymezovač [distanční rozpěrka koleč. bruslí]
organická pěnová izolač. páska na dvojskla
(špácie = [typogr.] malá mezera)
spád náklon/ sklon [svažitost/ strmost - pokles/ vzestup]
průběh [prudký/ rychlý, pomalý, plynulý]
[spád řeky, silnice ve spádu]
příslušnost k centru služby - vymez. spádová oblast/ obor - spravování/ gesce [spádová obec, škola]
úmysl - mít spády nač
- viz spadeno
spadeno zálusk [brousit si zuby/ mít na něco/ koho spadeno
- viz spád
spalovna závod k ekologické likvidaci komunálního odpadu s energ. využitím [teplo, výr. elektr. proudu, zisk sběrných surovin, hnojiv aj. ]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist