Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 918    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23   
s.r.o.společnost s ručením omezeným, kterou řídí jednatelé [společníci ručí pouze do výše nesplacených vkladů]
(S.r.o. se řídí pokyny valné hromady a za porušení závazků odpovídá celým svým majetkem).
saaz turecký/ asijský hud. nástroj podobný mandolíně
sabotáž úmyslný zásah do fungujícího systému a tím způsobení poruchy/ škody
úmyslné maření činnosti druhých
sáček pytlík, druh obalu
sáčkovaný = balený v sáčcích
sáčko = zdrobněle sako
- viz kornout, žok
sad ovocná zahrada veřejnosti přístupná/ nepřístupná
sadař = pečovatel o sad
park = promenádní stromový sad se záhony květin aj.
vozový park
(parking/-k - parkoviště = stání pro vozidla)
sada/ set část hry, souprava, kolekce, komplet, servis [např. nádobí]
- viz service
sadba sazenice [s balem] vypěstované ze semen např. ve školce či pařeništi a určené k výsadbě
řezy naklíčených brambor
cibulky [množilka aj.]
- viz osivo
sadismus deviace/ -ant - úchyl/ -ka, trýznění, krutost
masochismus [=sex. rozkoš z ubližování/ utrpení]
pedofilie, gerontofilie, parafilie, neronismus
sádka vodní nádrž/ pěstírna rybího potěru a mladých rybek k vysazení do řeky/ rybníka
- viz jikry
sádrokarton suchá omítka [desky SDK na příčky, podhledy]
safari lovecká výprava v africkém kraji
zoologická zahrada s volnými výběhy pro zvěř
3. oblečení s prvky loveckého stylu ZOO
safraporte kakraholte, podívejme se, ejhle ap. [slůvka podivu]
- viz sakrální
sáh délková míra = [čes. 1,778 m]/ vídeň. 1,897 m = 6 stop = 24 pěstí = 72 palců
sáh čtvereční = plocha 36 stop čtverečních [= 3,596652 m2]
sáhovat
sahel pás savan a stepí se suchomilnou vegetací podél jižního okraje Sahary
sáhodlouhés. povídání/ vyprávění, „jež nebere konce“
- viz pábení, balast
sáhovka dřevěné rozvírací sáhové délkové měřidlo (tvaru A) k měření pozemků s pootáčením {sáhováním}
- viz odpichovátko, sáh
sacharidy (saccharum = cukr) glycidy [chybně cukry/ karbohydráty] - org.sloučeniny ze skup. polyhydroxyderivátů karbonylových sloučenin [aldehydů, ketonů]
(zast.: uhlohydráty, uhlovodany)
sacharin/ cukerin = neenerg. sladidlo E954 z dehtu
fruktóza = ovocný cukr
- viz sorbit
sachr speciální čokoládový vídeňský dort
sajďkára (sidecar) motocykl s postranním vozíkem (lodičkou)
klukovské neumělé vozítko s kočárk. kolečky [vlastní výroby]
- viz pilot
sajrajt" odporná/ smradlavá ošklivina/ sliz, svinstvo, chem. ap. kaly, odpady a smetí
(thyroid [štítná žláza] anglicky čtený ""sajrajt"")
- viz recyklace, šmejd "
sajtny (z něm.) sklápěcí, odnímatelné či pevné bočnice/ postranice [povozu, valníku aj.]
- viz valník
sakrální křížový, náboženský, posvátný, chrámový
(zdrav.) týkající se oblasti křížové kosti páteře
(k sakru, sakra/ -mente = zaklení)
- viz krucifix
sakristie [též zákristie] kostelní přípravna kněze a ministrantů [= dětských obřadních pomocníků kněze {k ministrování}]
sakumprásk (slang.) celkem, se vším všudy dohromady jak to stojí a leží
- viz bajlajfik, suma, komplet
saky-paky (slang.) osob. potřeby/ zavazadla
při vyhazovu („seber si svoje saky-paky [svejch pět švestek] a zmiz!“)
vyhazov = propuštění
- viz pakovat, ruksak
salár býv. odměna evang. duchovních
obdobou byl desátek [sobotáles] učitelů
- viz prebendy
salašovčácký pastýřský objekt [s výbavou - stájemi ovcí, noclehárnou, střižnou vlny, výrobou sýra aj.]
- viz koliba, košár, letovisko, pasák, ovčák, ustájení
saldo zůstatek na účtu
rozdíl mezi kladnými a zápornými položkami
vyjádření konečného stavu pohledávek, účtu nebo dluhu
salmiak (NH4Cl - chlorid amonný) užití: pájecí sůl [odstr. oxidů z měď. páječky, depolarizátor such. bat., foto ustalovač, zpevnění lyž. tratí]
- viz kalafuna
salon, salonní přijímací, společenská místnost, s. krásy
s. hudba
výstava [obrazů, automobilů]
lev salonů = šaramantní muž
- viz šarm, charisma
salsa druh tance podobný cha-cha a mambo
salsotéka = tan. zábava pod. diskotéce, s písněmi a hudbou typu salsa
- viz balet, quickstep, taneční, odzemek
saltimbak provazochodec
salto (saltus - skok) akrobat. prvek - kotrmelec ve vzduchu s dopadem na nohy [z místa či rozběhu, vpřed či vzad]
salto mortalesmrtelně nebezpečný akrobatický přemet
zoufalý čin
(zoufalec = zoufalý odvážlivec, desperát)
salva hromadný výstřel z více děl/ kanonů aj. najednou [“Ráz naráz salvou Pal !“]
- viz hromadný
samaritán (hist. od Samara) milosrdný poskytovatel zdravotní a soc. pomoci
spasitel [záchranář, ranhojič, mastičkář, lapiduch, sanitář, bratr]
- viz spasit
samec(slang.) mrazem/ jinovatkou ojíněné prostředí
živočich/ jedinec mužského rodu [u ženského rodu = samice]
- viz holomrazy, koncovky kabelů
sámek prošitý záhyb na šatech, nařasení
(sám = osamělý jedinec)
- viz ens, faldy, solitér
samizdat (z ruš.) vydávání zakázané literatury
- viz disident
samlux ruční válečkový-kartáčový sběrač prachu/ čistič koberců
- viz lux
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist