Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 1126    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   
koktejl(coctail) míchaný nápoj/ předkrm
podvečerní společenská zábava/ večerní raut [doporučeny koktejlové lehké či večerní/ spol. šaty]
kolaborant(franc. collaborateur = spolupracovník) zrádce/ osoba spolupracující s nepřítelem
kolace(kolacionace) ověření shodnosti přepisu rukopisu s předlohou
porovnání dvou stejných textů
- viz korekce, korekturazapočítání darů od zůstavitele do dědického podílu obdarovaného
kolapszhroucení, selhání orgánu/ organizmu/ systému
zkolabování
- viz mdloba, střípky
kolapsarzhroucená hvězda
- viz černá díra
kolárekkněžský tvrdý límeček
- viz forometka, celuloid
kolaturafarnost [obvod]
(kolárek = tuhý bílý límeček katol. farářů
kolier = náhrdelník)
- viz kolárek
kolaudaceschválení
ověření splnění výchozích podmínek při dokončení stavby
kolážvlepování různých materiálů do plochy obrazu
výtvarné dílo takto vytvořené
kolbištěaréna, zápasiště, ring, planš, místo utkání, hřiště, parkúr, závodní dráha/ trať ap.
kolčavalasice (Mustela nivalis), příbuzné: lasice hranostaj (Mustela erminea) a lasice kolčavka (Mustela minuta) [potravou jim jsou hraboši]
kolébkapísařská pomůcka [se savými papíry] k sušení inkoustem psaného písma
kolébat/ kolíbat = houpat kolébkou
ukolébavka = píseň
- viz kolísání, jesle
kolečkoruční jednokolový výklopný vozík - dřevěný či kovový (zahradní, stavební, hospodářský)
soukolí
malé kolo/ součástka stroje
malý okruh
- viz trakařjednací či seznamovací postup [řešení/ zapracování
postupné projití příslušnými org. stupni, po němž se teprve rozhodne, příp. se kolečko zopakuje]
koledaprosba koledníků o dárek [koledy/ písně jsou motiv. zvěstmi kol. Kristova zrození a zmrtvýchvstání [vánoce - Štěpána, velikonoce - v. pondělí, aj.]
kolega, kolegyněpracovník podob. oboru, spolupracovník
kolegialita = vzáj. porozumnění a podpora
kolegium = poradní orgán, jednání
- viz kolektiv, arogance
kolejstudentská ubytovna
vzdělávací ústav
traťový prvek železnice/ metra/ tramvaje aj.
koly vyjetá stopa
- viz šína, dvojkolejnost
kolekkolk. známka je dvoudílná lepicí s perforací a osvědčuje zaplacení správního/ soudního poplatku či daně dle zvl. předpisu
- viz kolkování
kolekcesoubor předmětů určený pro společnou obchodní nabídku
výstavní/ prodejní/ příruční k./ soubor/ sada, ap.
kolektant(zast.) vedoucí loterijní sběrny [přijímá sázky, vydává reškundy a vyplácí výhry]
- viz reškunda
kolektivspolečenství/ skupina/ komuna [pracovní k.]
(kolektivita = přátelské vztahy
kolektivní hry/ poslech/ účast/ dovolená … )
- viz kolega
kolektivistačlověk dobrovolně podřizující své osobní názory, svůj způsob života apod. zájmu kolektivu
stoupenec kolektivizmu
- viz kasta, syndikát, syndikalizmus
kolektorpodzemní systém chodeb/ kanálů pro vedení kabelů, potrubí aj.
jedna z elektrod tranzistoru
sběrač či měnič energie
anténní systém
kolenonejsložitější lidský kloub
ohbí trubky či komínku
pokolení rodu/ generační stupeň [prapředek z n-tého kolena]
kolínka stébla
- viz kyčle
koleracevzájemné působení a ovlivňování
růstová k. [např. ontogeneze rostlin
je-li orgán ve spojení s celou rostlinou, chová se jinak, než když je od ní oddělen
změna jedné části rostliny vyvolává potřebu rovnováhy, proto jak se vyvíjí jeden orgán, týmž tempem roste i celá rostlina]
- viz
kolesnaoddělitelný podvozek k připojení pojízdné kuchyně, k vození dřeva aj.
kolový doplněk s municí k dělu aj.
- viz bryčka
kolchoz(rus. zkr. z Kolektivnoje chazjajstvo) - vzor našich býv. JZD
kolí(plot ze zapuštěných, spolu lícujících a nahoře zašpičatělých dřev. kůlů/ sloupů/ pilot)
kolík = malý kůl
vykolíkovat = vyznačit hranice ap.
- viz pilota
kolibahorská pastevecká bouda
- viz salaš
kolidacekolidování = překážky
kolidovat = křížit se, střetat se
překážet si
časově spadat v jedno
- viz kolize
kolík, kolíčektéž kůl [k upev. sazenice, nosný k./ sloup/ podpěra konstrukce aj., kolíček na prádlo aj., přikolíč. podrážka floky/ kolíčky, vykolíkovat
- viz flok, kolí, pilíř, vzpěra
kolikacharakteristická bolest břicha - ucpání někt. z dutých orgánů [žlučovod, močovod, střevo ap.] těla nějakou překážkou, střídání záchvatů a klidu
- viz ren
kolinearitarovnoběžnost
kolísánídynamická změna síly/ tlaku/ teploty aj. kolem určité hodnoty
zakolísat = např. ztrácet rovnováhu
(kolíska/-o = dět. kolébka/ kolečko)
kolizenesrovnalost, rozpor, srážka, nevhodná volba řešení/ zklamání [ta rozhodnutí jsou spolu v kolizi
vzáj. si kolidují]
- viz kolidace
kolkovánípoválečné orazítkování stávajících státovek a bankovek
[dočasné] správní opatření, např. u dokumentů, alkoholu, cigaret
- viz kolek
koloběhk. času
periodizace dějin (situace se periodicky opakují vždy na vyšší úrovni)
k. života = životopis
k. počasí, vody ...
kolohnát(pejor.) vyzáblý nemotorný dlouhán, čahoun, habán, čára
koloidoznačení pro disperzní soustavu částic velikosti od 1 do 1000 nm [příp. 500 nm], nebo jde o látku jež tvoří heterogenní disperzní soustavu s uvedenou velikostíčástic. Jde o soustavu kde je látka ve formě malých částic rozptýlená v jiné látce
k. jsou viditelné v ultramikroskopu či elektronovém mikroskopu, ale ne vesvětelném mikroskopu
procházejí filtr. papírem ale ne membránou
difundují a sedimentují pomalu
jsou všudypřítomné [v těle, potravinách, mýdle ..]
z koloidní chemie vycházejí nanotechnologie
disperzí nanočástic stříbra vzniká k. stříbro, užívané jako léčivo [ničí bezkyslíkaté mikroorganizmy a laktobacily]
koloidnísměsná látka [např. plyn a kapalina - záleží na skupenství látek]
(k. roztoky či disperze tvoří např. pěnu, emulzi, aerosol, gel)
koloidní jsou i splátkové účelovépůjčky
- viz disperze
kolokázie jedlá(Colocasia esculenta) též jako okrasná - kvete žlutě
známá jako taro, kulkas nebo brambory tropů [i na mouku bez lepku], listy z hlíz zprac. jako špenát.
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 14.06.2018)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist