Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 997    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   
klovat užívat zobák, krmit se ap. [u ptáků], vyklovat komu oči
též klobat, klofnout, zobat
- viz klubat se, zob
klub spolek/ sdruž. osob se spol. zájmy [sport aj.]
bar/ spol. místnost/ klubovna
klubovní [majetek, znak/ logo]
klubovka = sed. soupr.
klubky = kamna
klubat sevyklubat se z něčeho ven [např. ptáče z oplodněného vejce]
přeneseně: počkat co se z toho/ koho vyklube/ vyvine [co vzejde z hovoru/ myšlení/ díla/ vlivu]
klůcek hadřík, klacík omotaný hadříkem (k čistění)
klučení žďáření, vypalování lesa (v kořenech stromů) nebo celkové odlesňování k získání orné půdy [deforestace]
- viz novina, úhor, mýtit
klumpyvyřazené, nefunkční věci, harampádí, špurky, haraburdí, odpad
klystýr nádržka s hadičkou k vnitřní očistě/ irigaci [= výplachu], (při zácpě aj. - vpravení nálevu/ klysmatu řití do tlustého střeva)
- viz irigace
kmen peň/ stonek
větev/ haluz stromu aj.
keř/ krs/ krsek/ zákrsek = bezkmen. strom rozvětv. při zemi
polokmen = strom rozvětv. cca 120 cm nad zemí
vysokokmen mívá rozvětvení výše než 2 m nad zemí
kmenové/ základní jmění, km. příslušník
- viz klan, třídění, přeslen, kordón, klest, buřeň
kmit, kmitáníI. (oscilace, vibrace, kmitavý děj) je změna v čase u nějaké veličiny vykazující opakování či tendenci k němu
přenos k. prostorem nazýváme vlnění [např. II. elmagnetické]
kmitavý pohyb kyvadla je kývání
nejde-li o polohu tělesa ale např. o hustotu či tlak hovoříme o pulzaci
kmitat může i světlo
dobu III. jednoho kmitu s návratem do rovnovážné polohy nazýváme perioda
kmity nevyvolané buzením jsou vlastní a jejich frekvenci nazýváme kmitočet
IV. rozkmit/ rozkyv = max. hodnota kmitající fyzikální veličiny
např. amplituda výchylky
(podrobněji ve fyzik. oboru mechanika)
- viz rezonance, zvuk
kmocháček kmotr, kmotříček, příjemný soused
kmotr, kmotra osoba spřízněná křtem s kmotřencem/ kmotřenkou (dítětem)
kmotřencův ochránce/ patron
(patronát = záštita, ochrana, pečování)
mafián
knajpa krčma, hospůdka, putyka
- viz bašta, pitna, taverna, bistro
knak (zastarale) uzenka, vuřt [buřt]
(uzeniny [konzerv. kouřem]: uzená masa, uzenky, párky, salámy, slanina/ špek])
- viz herynek, pár, špek, špekáčky
knejp obuvnický nůž (na usňové podrážky)
kněžic knížecí dítě
pod. kralevic = princ
kněz = círk. kazatel, páter/ otec/ abé, farář/ vikář
kníže = vyšší šlechtic
(kazatelna = zvýš. místo ke kázání)
knír pěstěný vous pod nosem - úzký dlouhý, příp. kroucený či zahnutý, anebo úzký krátký či delší, třeba s mezerou uprostřed [na noc se podvazoval páskou
k zpevnění tvaru se užívají vosky
k údržbě slouží kapesní kartáček na kníry/ vousy]
- viz bíbr, licousy, pejzy, vousy
knop těsný, padne na fous přesně, jen tak tak, akorát/ -ní [oblečení]
- viz pinktlich
kňour samec divokého prasete (černá zvěř - divokáč, kanec, mívá nebezpečně vystrčené zuby)
- viz bachyně, buchtování
KO (knockout) boxerský direkt - přímý úder
SOT [techn. úder]
koala australský medvídek
- viz exot
koalice seskupení, sdružení více subjektů, např. politických stran, států
skupina osob stejného zaměření sdružená pro dosažení určitého cíle
koaxiální kabelsouosý kabel dvoupólový [např. jeden pól tvoří osový vodič a druhý pól tvoří izolovaný obal]
kobliha smažená [plněná] placka, kobližek
(podobné jsou oboustranně opékané vdolky)
- viz pečivo
kobylince kobližky - koňský trus [jako hnojivo]
(podobně slepičince, husince, kravince …, kozí aj. bobky)
výkaly/ exkrementy
kobylka (zast. štég) díl hud. nástrojů podpírající struny [přenáší vibrace/ chvění strun na ozvučnou/ rezonanční desku]
saranče [koník/ kobylka, býložravý hmyz v hejnech ničící rostliny (floru)]
- viz brouci
kocour partner kočky, domácí zvíře lovící myši
hoblík k úpravě dna rybinovité drážky pro svlak
- viz hoblík, rybina, římsovník, svlak
kocovina podroušení následkem opilosti/ drog (ospalost, bolení hlavy, mrákoty, narušené myšlení a rovnováha, břichabol, okno - nepamatovat si)
- viz groggy
kočár vůz s čalouněnou kabinou [příp. s odklápěcí střechou], tažený koňským potahem [k dopravě panstva]
nájemní kočár = fiakr
dětský kočárek
kočírovat řídit [od kočáru = kočí/ vozka řídící potah]
- viz fiakr, forman, kočár, postilion
kočka (slang.) kladkostroj/ cukhup nebo hupcuk, řetěz. zvedák
domácí zvíře [chytá myši]
- viz rolna, udice, viják, rumpál, hever
kočování přemísťování/ kočující z místa na místo [cikáni, cirkusy, divadla, potulní muzikanti a artisté, lapkové ap.]
- viz kočírovat, jurta 44
kód, kódování smluv. znak či skupina
úprava zpráv k přenosu (převod do kódu Morse, ASCII, EAN aj.) - účelem kódování může být i dočasné utajení obsahu zpráv
koda (Coda) závěr hudební skladby vkládaný na označené místo v členěném notovém partu]
kodex zákoník a pod. dokum. [zákon, edikt, ustav, bula/ hist. rukopisy aj.]
kodifikace = uzákonění, zvl. předpis
- viz omerta, mafie, bible, vybrané předpisy
kódování souvisí se záměnou
zaměnit lze podpis či celý odstavec smluveným znakem nejen grafickým
texty lze převádět naráz do více jazyků
koeficient součinitel
neproměnná veličina
obv. konstanta úměrnosti
matem. konstanta k násobení proměnné
index/ statistický výraz
- viz index
koexistencespolečný výskyt, vzájemná výhodná spolupráce, trvání
nezávislé existence vedle sebe
vzájemné soužití/ symbióza [cizopasníci]
kognitivní poznávací, sdělný [kognitivní funkce - zpracování informací, myšlení]
k. disonance = poznávací nesoulad [> snaha o jeho odstranění]
kohezesoudržnost molekul/ částic téhož materiálu a složení
společenská soudržnost veřejného mínění
sociální, kulturní a územní soudržnost
- viz hutný, mikrofon, konzistence, konzistentní
kohout větrem otočný kryt komína, kohoutice
uzávěr potrubí
kokot
ptačí samec
(kohoutek = spoušť zbraně
výškový bod - u lopatek zvířat)
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist