Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 997    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   
kochat se mít radost/ uspokojení/ potěšení z něčeho, laskat/ vískat vlasy apod.
koincidence souhlasnost, časová shoda/ souběh, splývání, současný výskyt
koitus pohlav. styk, soulož, obcování, (u zvířectva kopulace, ramlování/ říje/ prskání, připouštění [hřebce ke klisně ap.])
- viz anální, inseminace, outěžek, sex
kóje sklepní či půdní prostory nebo přístavky, rozdělené na uzavíratelné kóje ke skladování věcí – oddělené součásti jednotlivých bytů v domě
kojná najatá žena-matka ke kojení dítek
kojení = přímé sání kojence z ženského prsu
- viz au pair/-s, cuc
kojot prérijní masožravé zvíře pův. z Mexika, žijící v celé Sev. Americe
kokarda štítek, stužka/ růžice ze stužek jako ozdoba nebo odznak [na čapce aj.]
zahradní květina
- viz fedrpuš
koketa, koketovánížena nápadně se snažící získat pozornost a zájem mužů
flirtování
- viz flirt
kokon zámotek larev hmyzu [např. k. bource morušového = zdroj hedvábí]
kokos velký ořech z kokos. palmy [obsahuje tekutinu - kokosové mléko
strouhaný vnitřek/ tzv. k. moučka se užívá v cukrářství]
kokpit (cockpit) pilotní kabina
místo pro posádku v zadní části člunu
(knipl = řídící páka pilota)
- viz trenažér, virtuální, VR
kokrhelvysoký ženský účes
čepec, klobouk
druh rostlin
- viz kokarda, fedrpuš, účes
koktejl (coctail) míchaný nápoj/ předkrm
podvečerní společenská zábava/ večerní raut [doporučeny koktejlové lehké či večerní/ spol. šaty]
kolaborant (franc. collaborateur = spolupracovník) zrádce/ osoba spolupracující s nepřítelem
kolace (kolacionace) ověření shodnosti přepisu rukopisu s předlohou
porovnání dvou stejných textů
- viz korektura započítání darů od zůstavitele do dědického podílu obdarovaného
kolaps zhroucení, selhání orgánu/ organizmu/ systému
zkolabování
(kolapsar = černá díra [zhroucená hvězda])
kolatura farnost [obvod]
(kolárek = tuhý bílý límeček katol. farářů)
- viz kolárek
kolaudace schválení
ověření splnění výchozích podmínek při dokončení stavby
koláž vlepování různých materiálů do plochy obrazu
výtvarné dílo takto vytvořené
kolbištěaréna, zápasiště, ring, planš, místo utkání, hřiště, parkúr, závodní dráha/ trať ap.
kolčava lasice (Mustela nivalis), příbuzné: lasice hranostaj (Mustela erminea) a lasice kolčavka (Mustela minuta) [potravou jim jsou hraboši]
kolébka písařská pomůcka [se savými papíry] k sušení inkoustem psaného písma
kolébat/ kolíbat = houpat kolébkou
ukolébavka = píseň
- viz kolísání, jesle
kolečko ruční jednokolový výklopný vozík - dřevěný či kovový (zahradní, stavební, hospodářský)
soukolí
malé kolo/ součástka stroje
malý okruh
- viz trakař jednací či seznamovací postup [řešení/ zapracování
postupné projití příslušnými org. stupni, po němž se teprve rozhodne, příp. se kolečko zopakuje]
koleda prosba koledníků o dárek [koledy/ písně jsou motiv. zvěstmi kol. Kristova zrození a zmrtvýchvstání [ vánoce - Štěpána, velikonoce - v. pondělí, aj.]
kolega, kolegyně pracovník podob. oboru, spolupracovník
kolegialita = vzáj. porozumnění a podpora
kolegium = poradní orgán, jednání
- viz kolektiv, arogance
kolej studentská ubytovna
vzdělávací ústav
traťový prvek železnice/ metra/ tramvaje aj.
koly vyjetá stopa
- viz šína, dvojkolejnost
kolek kolk. známka je dvoudílná lepicí s perforací a osvědčuje zaplacení správního/ soudního poplatku či daně dle zvl. předpisu
- viz kolkování
kolekce soubor předmětů určený pro společnou obchodní nabídku
výstavní/ prodejní/ příruční k./ soubor/ sada, ap.
kolektant (zast.) vedoucí loterijní sběrny [přijímá sázky, vydává reškundy a vyplácí výhry]
- viz reškunda
kolektiv společenství/ skupina/ komuna [pracovní k.]
(kolektivita = přátelské vztahy
kolektivní hry/ poslech/ účast/ dovolená … )
- viz kolega
kolektor podzemní systém chodeb/ kanálů pro vedení kabelů, potrubí aj.
jedna z elektrod tranzistoru
sběrač či měnič energie
anténní systém
kolenonejsložitější lidský kloub
ohbí trubky či komínku
pokolení rodu/ generační stupeň [prapředek z n-tého kolena]
kolínka stébla
- viz kyčle
kolesna oddělitelný podvozek k připojení pojízdné kuchyně, k vození dřeva aj.
kolový doplněk s municí k dělu aj.
- viz bryčka
kolchoz (rus. zkr. z Kolektivnoje chazjajstvo) - vzor našich býv. JZD
kolíplot ze zapuštěných, spolu lícujících a nahoře zašpičatělých dřev. kůlů/ sloupů/ pilot
kolík = malý kůl
vykolíkovat = vyznačit hranice ap.
- viz pilota
kolidace kolidování = překážky
kolidovat = křížit se, střetat se
překážet si
časově spadat v jedno
- viz kolize
kolika jakýkoliv bolestivý stav v krajině břišní [trávicí trakt - žaludek, žlučník, ledviny]
kolinearita rovnoběžnost
kolísání dynamická změna síly/ tlaku/ teploty aj. kolem určité hodnoty
zakolísat = např. ztrácet rovnováhu
(kolíska/-o = dět. kolébka/ kolečko)
kolize nesrovnalost, rozpor, srážka, nevhodná volba řešení/ zklamání [ta rozhodnutí jsou spolu v kolizi
vzáj. si kolidují]
- viz kolidace
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    




Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist