Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 997    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   
kanasta hra s žolíkovými kartami
kancionál zpěvník nábožných písní
kandela (cd) jednotka svítivosti [svítivost zdroje, jenž v určitém směru vyzařuje monochrom. záření o frekvenci 540×10^12 hertzů se zářivostí 1/683 wattu na jeden steradián]
- viz watt, steradián
kandelábr kovový sloup (pouliční lampy aj.)
- viz klandr/ zábradlí, madlo, balustráda
kandidát čekatel [ aspirant, kadet], uchazeč o funkci, navržená osoba ke zvolení/ přijetí/ ocenění aj. plénem
navržený v přípravě
- viz kandidatura, plénum
kandidaturaucházení se o funkci
vědecká hodnost kandidáta věd, zkratka CSc.
- viz demokracie, kandidát, opce
kandování několikadení napouštění ovocných plodů cukernatým roztokem [kandované ovoce]
kandrdas adept herectví, začátečník
- viz adept, elév, kandidát
kandys zaoblené průhledné kousky cukru [bílé, žluté i nahnědlé] ke slazení čaje aj., zvané též cukrkandl
kanec divoké prase, kňour
- viz kňour, buchtování, bagoun
kaneta (zast.) dutá dřevěná cívka pro osnovní nit, vkládaná do člunku
- viz cívka, špulka
kanibal lidojed/ samojed [kanibalismus = antropofagie, mezi někt. živými tvory]
kaňka (slang.: kaňour) inkoustová skvrna [pokaňkaný list/ sešit]
- viz pero, perořízek, inkoust, kalamář, piják
kánoe / keňapův. indiánský dlabaný člun z jednoho kmene
úzký dlouhý lehký sportovní člun s pádly
kanon ouhrn, seznam/ soupis [ke studiu]
dělo/ flak
kaňon = úzké údolí se strmými stěnami
kánon = píseň s časově posunutými zpěvy a texty
- viz strž kanonizace = (církev.) blaho-/ svato- řečení
kanón = (slang.) úspěšný člověk
kanonýr = dělostřelec
kanonáda = dělostř. palba
za třicetileté války i v 18. stol. se střílely plné kovové koule a granáty [k ničení/ boření] a kartáčové střely plněné kuličkami [proti živé síle]
kánon soupis/ pravidlo, očekáv. pensum [=dávka] znalostí
vícehlasá píseň se vzájemn. čas. posuny
(kanon = dělo
kanonizace = svatořečení)
kant, kantnahrana/ boční plocha prkna/ cihly/ mince [postavit na kantnu/ hoblovat kantnu]
- viz fazeta, sámování, štorc, štosování, zaoblení
kantka Rabitzova stěna - lehká oboustranně omítnutá cihlová příčka síly 10 cm
kantýna kantýna - prodejna pro místní zaměstnance v továrním apod. objektu [smíš. zboží a občerstvení, příp. závodní jídelna]
kanyla trubice vsunutá do žíly/ těla k zavádění/ odstraňování tekutin [kapačka ap.], či k získávání informací
- viz laparoskopie, infuze
kanystr nádoba [konev ap.] na skladování a přepravu kapalin
kaolin bílá hornina obsahující kaolinit
slouží zejména k výrobě keramiky (porcelánu) a papíru
- viz keramika, porcelán
kapacita jímavost
schopnost něco pojmout/ obsáhnout/ vykonat
výkonnost, únosnost
uznávaný odborník/ specialista
- viz indukce, kondenzátor, reaktance
kapacitance reaktance [=el. odpor] ideálního kondenzátoru
- viz impedance, kondenzátor, reaktance, rezistor/ odporník, supravodivost, termistor
kapačka na stojanu visící láhev s léč. obsahem, kapací trubicí napojená do kanyly nebo inj. jehlou do žíly
- viz pipeta, infuze, kanyla
kapary nerozvinutá poupata květů kapary trnité, naložená v soli nebo solném nálevu [chuťovka
kaparovník (Capparis spinosa) = nízký středomoř. keř]
kapastr druh poválečného alkoholu
kapela hudební těleso/ orchestr/ skupina
skup. hvězd CAPELLA
vedoucí k. = kapelník/ dirigent
- viz ánsámbl, komorní, kutálka, orchestr, šraml
kaper námořní lupič, pirát, korzár
loď provádějící zajímání nepřátelských nebo neutrálních lodí
- viz bukanýr
kapilárajemný průduch v půdě [čím víc je půda/ zemina ulehlá, má tenčí kapiláry a ztrácí vláhu]
vlásečnice [uzoučká trubička]
- viz vzlínavost
kapišto ( z it.) pochopení
pochopil´s?/ rozumíš?/ chápeš to?
kapitál prostředky užívané k vytváření zisku
K. = literární vědecké dílo K. Marxe
kapitální kousek = mimořádný úlovek
- viz kapitalizmus
kapitalizacetvorba fixního [pevného] kapitálu, způsob akumulace kapitálu, přepočet ročního důchodu na finance
- viz akumulace
kapitalizmus společenský a ekonomický systém založený na maximálním využití zdrojů, soukromém vlastnictví a volném trhu
- viz buržoazie, imperializmus
kapitán vojenská/ námořní/ letecká/ hodnost [k. letadla/ vrtulníku, lodi = velitel prostředku s rozšíř. pravomocí - vydává rodné/ oddací/ úmrtní listy ap.]
kapitanátyI. bývalé správy povodí řek a jejich přítoků - nahraženy „vodoprávními úřady“ dle vodního zákona č. 254/2001 Sb.
Junák - svaz skautů a skautek II. ČR Praha - „Kapitanát vodních skautů“ dle zvl. statutu z r. 2007 [vydává celostátní pokyny pro vodáky]
- viz vodoprávní úřad
kapitola oddíl/ hlava knihy, dokumentu ap., přeneseně dílčí část čehokoli
[např. „Realizace tohoto plánu patří už do jiné kapitoly.“]
- viz hlava
kapitula jednající sbor duchovních při katedrálním aj. kostele
katedrála = vícelodní biskupský kostel/ dóm/ monstr
- viz katedra
kapitulace, kapitulovatprohra/ vzdání se - z vyčerpání a nedostatku sil/ prostředků [frontový boj, soutěž/ sportovní zápas, politická prohra ap.]
kapitulací se vzdát území, majetku, možnosti výhry a vedení, atd. podle podmínek protokolu - kapitulovat
kapna povlak na přikrývku/ prošívanou deku aj. s vrchním středovým otvorem
(povlak bez otvoru [s bočním otvorem]= cícha/ cejcha)
- viz povlak
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist