Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 997    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   
kutr malé strážní/ záchranné ap. plavidlo s plachtou, příp. i motorem [podobné jachtě]
rozmělňovací mlýnek na maso aj. s další výbavou/ robot
kutululů dětské citoslovce koulení/ kutálení [valení]
kuvér (couvert) příplatek za stolování a doplňky k jídlu [omáčky, solnička, pepřenka, ale i olivový olej, tabasco, ap.]
- viz stolování
kůže/ kožky hovězina, teletina, vepřovice, kozinka, ovčina, jehněčina/ perzián, beránek, psina, králičina, divočina - jelenice, bisam …, usně
kvačit kráčet, jít, spěchat, od-/ při-/ -kvačit/ -chvátat, při-/ po-/ -kročit, odkvapit/ odejít/ vzdálit se
(nakvap/ kvapem, kvaltem, nahonem/ naspěch)
kvádr rovnoběžnostěn s obdélník. stěnami a kolmými hranami, např. hranol [spec. druhem k. je krychle/ hexaedr/ kostka, pravid. šestistěn]
kvadrant jedna ze čtyř částí roviny rozdělené dvěma kolmicemi
čtvrtina kruhu/ kružnice/ zemského poledníku
(kvadrát = čtverec, druhá mocnina)
kvádro (slang.) vohoz, oblek/ šaty
- viz gala, blejzr, frak, kostým, quatro
kvadrofonie prostorový vjem zvuku přenášeného ze čtyř stran/ zdrojů (reproduktorů)
kvadrila = čtverylka
kvadriga = čtyřspřeží
- viz kvádr
kvalifikace prokazatelná odborná způsobilost, posudek, výsl. soutěže
kvalif. odborník/ borec
(diskvalifikace = odejmutí způsobilosti pro porušení řádu ap.)
kvalt, kvaltovat spěch/-at, ukvapenost (Komenský: Veškeré kvaltování jenom pro hovado dobré jest!)
rychl. stupeň
kalup
- viz akcerelace, kvačit, spíš, tempo
kvantum, kvantita množství, počet
kvantová teorie - teorie o podstatě fyz. procesů probíhajících nespojitě/po kvantech/ po násobcích elementárního množství
kvart čtvrtarch
kvarta = čtvrtá třída gymnázia, interval 4 zákl. tónů
kvarto = válc. stolice
kvartál [Q/I.- Q/IV. ] = 1.- 4. čtvrtletí
- viz interval, prima
kvartýr byt, bytovka
(nakvartýrovat = nastěhovat)
(slang.) bejvák
- viz ubytovna, wigvam
kvas hodování/ hostina, hodokvas
tendence k propuknutí čehosi
kvašení
- viz banket, bunzírování, kvásek
kvasary jsou to aktivní jádra mladých galaxií
- viz galaxie, velký třesk
kvásek odložená část těsta od minulého pečení chleba pro kynutí nového těsta
v domácnosti se k. dělá z droždí, cukru a mléka
- viz kvasnice
kvasnice přípravek ke kynutí těsta
droždí (pivovarské, pekařské
užívají se i kypřící prášky do pečiva)
- viz kvásek, prdopeč
kvaš (la gouache) malířská technika mezi akvarelem a temperou - vodomalba, malba krycími vodovými barvami
- viz akvarel, tempera
kvašení přeměna látky za účasti enzymů/ mikroorganismů, při které probíhají chemické přeměny organických látek [sacharidů] a vznikají látky energeticky chudší nebo se nové látky syntetizují [vznikají]
- viz fermentace
kvazar (angl.- Quasi-Stellar Radio Source) vzdálené vysokoenerg. aktivní galakt. jádro/ zdroj elmagn. energie včetně rádiov. a světel. spektra
- viz galaxie, vesmír
kvazi- první část slož. slov s významem rádoby/ zdánlivý [kvazipeníze = termín. vklady a depozita v bankách
k. -věda = pavěda, rádobyvěda
pakultura]
kvedlačka kverlačka
kuch. nástroj ke kvedlání (dále: vařečka, šlehač [ruční i el.], šťouchač, struhadlo, mlýnek, váleček, sběračka, cedník ..)
- viz kopist
kverulant stálý nespokojenec a stěžovatel [opakovaně se domáhá svého domnělého práva]
- viz nesmlčet 51
kvestor hospodářský správce vysoké školy
květenství(inflorescentia) soubor květů na společném stonku
  • hroznovité: lata, hrozen, klas, jehněda, palice, okolík, strboul, úbor a chocholík
  • vrcholičnaté: vrcholík mnohoramenný [klubko], v. dvouramenný [vidlan, svazeček a lichopřeslen], jednoramenný v. [srpek, vějířek, vijan a šroubel], složená květentství z někt. typů - homotaktické nebo heterotaktické [lichoklas a cyathium]

- viz blizna, bukvice, hrozen, opylení, palice, pleva, strboul, stvol, štětkovec
Květná nedělezačátek Velikonoc, dále Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek [ukřižování Ježíše], Bílá sobota, Neděle [zmrtvýchvstání Ježíše] Hod Boží
květní obal (periant) soustava lístků/ uštů [okvětní, kališní a korunní], chránících vnitřní části květu [pestíky, tyčinky]
- viz květenství, opylení
květník květináč, kořenáč, korýtko [dřev. či keramická nádoba na pěstování rostlin]
- viz kořenáč, koryto, kytka, žardiniéra
kvinde odmítnutí, rozchod milenců [dát košem, pustit k vodě]
- viz vale
kvit vzájemné vyrovnání [„jsme si kvit“ v dané věci]
kvitance = protistvrzenka/ potvrzení
kvitovat kladně/ s potěšením/ povděkem/ radostí
kviz hádanková hra otázek a odpovědí/ soutěž s krátkými ústními či písemnými testy [často s limitovaným časem]
kvocient podíl dvou veličin jako ukazatel nějakého jevu
matem. konstantní podíl dvou sousedních členů geometrické posloupnosti
poměr dvou hodnot stejné veličiny (Intelig. kvocient [IQ] je veličina užitá jako výstup IQ testů k popisu inteligence člověka v poměru k ostatní populaci
EM [emoční kvocient =
kvocient III .ukazatel emoční inteligence])
- viz inteligence, IQ, kvórum
kvokání zvuk vydávaný kvočnou (ke svolání kuřat „Kvok/ Kvoč“)
- viz kdákání
kvórum předem sjednaný minimální podíl přítomných/ oprávněných voličů či jimi odevzd. hlasů, aby bylo hlasování platné
- viz kvocient
kvóta(z lat. quota) předem určený podíl, počet nebo poměr, maximální/ minimální mez, limit [zboží, omezení vývozu/ dovozu nebo přídělu - např. kvóta daňová, dovozní, disková - místo na PC disku, zastoupení v orgánu]
- viz embargo, flauš
kybernetika(záměna člověka strojem) věda o zákonitostech řízení, sdělování a kontroly samoregulujících soustav [kybernetický systém má zadaný program
čidlo sděluje stav počítači a ten podle toho provádí opravy
bez kybernetické smyčky přestane systém fungovat]
- viz robot, synergizmus
kyberšikanapočítačová šikana [cyberbullying], druh šikany využívající elektron. prostředky [mobily, e-maily, pagery, internet, blogy ap.]
- viz šikana, mobbing
kýbl kbelík - otevřená nádoba z plechu či UH na kapaliny aj. o obsahu cca 12 l
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist