Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 997    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   
koncenzus, koncensus shoda mínění, spontánní a dobrovol. vzáj. souhlas všech přítomných
- viz konsens
koncepceschválený postup a cíl [bližší a následný postup k dosažení cíle v dané oblasti]
(koncept = návrh textu, pojetí; koncepční/ tvůrčí činnost; vyvést koho z konceptu [úvahy]; konceptní papír)
- viz adjunkt, bláhový
koncern sdružení podniků z různých odvětví
koncernový podnik [zastřešující různé aktivity a produkující různorodé výrobky]
- viz monopol
koncert veřejná produkce hud. [komorního] tělesa
vícevětá hudební skladba pro sólový nástroj a orchestr
recitál, muzikál
- viz matiné, představení, recitál
koncovky kabelůbanánek, jack, HDMI/ DVI, SCART, USB, anténní, OTG, firewire
male - samec/ female - samice
redukce - převodka z na jiné
mini/ micro - zmenšené
kondenzace kapalnění/ zhušťování (par, plynů)
jímání/ hromadění ss el. náboje k dočasnému uložení v soustavě elektrod/ kondenzátoru
kondenzátor jímač
regulovatelná nebo stabilní elektrosoučástka [např. ladicí/ zpětnovazební k.]
kondice osobní připravenost k plnému nasazení a výdrži (i u zvířat)
udržování se v kondici = trénink
(poskytování kondicí = placené doučování)
kondicionér přípravek pro zlepšení kvality vlasů po umytí šamponem
[jako k. lze použít majonézu - prospívá i kůži, chodidlům]
kondolovat projevovat soustrast
(kondolence = soucítění, projev soustrasti - osobně/ dopisem/ jinou cestou
parte = smuteční oznámení/ list)
- viz smutek
kondom prezervativ - mužská ochrana při sexu, (vulg.) špecka [též šprcka/ šprcguma]
- viz antikoncepce, soulož, pesar
kondominium(spoluvlastnictví) - společná správa/ svrchovanost nad územím/ společností/ majetkem
kondukt průvod
čestný doprovod [např. pohřební]
(konduktér = průvodčí [vlaku aj.])
- viz ekipa, suita, špalír
koně dle zbarvení: vraník/ Rap [černý]
hnědák/ Braun [od světlé do černé]
ryzák/ Fuks [rezavý]
lipicán, bělouš/ šiml červený [směs ryzé a bílé], pstružák [směs hnědé a bílé], mourek [bílá s černou/ pepř a sůl], síťovaný bělouš [jablečňák a grošák], bílý bělouš [bílá srst a tmavé oči], albín [bílá srst a červené oči], izabela zlatá/ žluťák [zlatavý, bílá hříva a ocas], plavák/ Falb [plavý, modrý, šedý, hříva a ocas, strakáč/ strakoš/ / Point či Pinto horse [až tříbarevný - bílé plochy/ černé a bílé skvrny > skvrnitý bělouš s tmavými skvrnkami na bílé srsti = tygři: žlutí/ červení/ / hnědí/ černí a prokvetlí - tmavá srst prokvetlá bílými chlupy]
kropenatý = stříkaný. Úhoří tmavý pruh - táhne se od kštice přes hřbet až po ocas. Koně mohou mít i další znaky [světlé „lysiny“ na hlavě a nohou]
pony = druh malých koní
- viz konný
konekce konexe, vlivné známosti/ styky/ spojení [k prosazování zájmů/ nadržování/ zvýhodnění podplácením/ korupcí]

- viz kontakt, VIP
konektor typizovaná [vestavná/ kabelová] propojovací zdířka/ koncovka [banánek/ vidlice/ zástrčka]
- viz zásuvka, zdířka, rozdvojka, rozhraní, slot, kontakt
konev nádoba k zalévání/ kropení a přenášení kapalin (dřevěná či kovová, s uchy či popruhy, často s poklicí a uzávěrem)
konvice/ čajník aj.
konfederace volné sdružení, v němž si člen. státy ap. zachov. suverenitu a volnost jednání
sdružení, spolek [k. států/odbor. svazů, ap.]
- viz federace, unie
konfekce levnější svršky šité podle průměrných rozměrů v menším počtu velikostí dle tabulek (rozdíl od dražšího šití na míru)
konfekční
- viz modistka, odívání
konference zasedání vyšší organizace k závažným rozhodnutím
(konferenciér - kdo uvádí společenský program/ veřejné [kulturní aj.] vystoupení)
- viz šoumen
konfese (confesio) vyznání [víry
niterné v./ přesvědčení, krédo]
výtvarnická konfese [chápání, představa, zaměření]
konfesní
konfident důvěrník, tajný spolupracovník a donašeč
- viz agent, denunciant, emisar, špicl, špeh
konfigurace výběr a uspořádání/ seskupení vhodných prvků k zabezpečení určité činnosti
konfirmace přechod evangelického adolescenta k dospělosti (s přijímáním podobojí po ověření chápání víry)
- viz biřmování
konfiskace (trest ze zákona [v souladu s ústavou]) propadnutí/ nucené odnětí majetku bez náhrady [též zakázaných tiskovin/ drog aj.] = konfiskát
konfliktneshoda, rozpor, svár, válka/ čelní střet - není místo pro vyjednávání, dohodu nebo kompromis
konfliktní situace/ zájmy
(zápletka v lit. apod. dílech)
- viz katarze, peripetie, konfrontace, kompromis
konformní uzpůsobený, souhlasný, shodný, odpovídající, přizpůsobivý
mat. stejnoúhlost
konformista = kdo se bezzásadově přizpůsobuje jiným názorům
46
konfrontaceporovnání, střetnutí [armád, názorů/ myšlenek, výsledků, atp.]
konfliktní stav, výpověď tváří v tvář, boj
- viz konflikt
konfuse, konfúzesplynutí [povinné a oprávn. osoby v jeden subjekt]
zmatek, chaos [např. chtít jedno a činit jiné]
- viz fúze, konsternace, zmatek
konglomerát směs/ směsice, nesourodý celek/ slepenec
kongres vědecký sjezd, odborné - diplomatické aj. fórum k rozhodujícím otázkám dalšího vývoje
volený státní orgán (sněm USA)
kongresman
kongruenceshoda
mat. pojem označující ekvivalenci na algebře [k. umožňuje počítat se zbytky a výsledky zobecnit na všechna čísla dané skupiny]
koníček mořský (Hippocampus guttulatus) druh mořské ryby [cca 15 cm] z čeledi jehlovitých [svým netypickým tvarem těla a hlavy připomíná hlavu koně]
koníčkovánítažení lodí řekou ze/ po břehu
konifery minijehličnany - jedle, smrk, tis, douglaska, cypřišek, jalovec, zerav/ túje {thuja}, modřín/ verpán, borovice/ sosna/ pinie, cedr, jínan
- viz bonsaj
koník trojnožka s „babkou“ k naklepání kosy (sloupek 60 cm s želízkem a sedátkem na 2 nohách)
pony [zakrslý kůň]
houpací k.
kobylka [hmyz
díl houslí]
konina koňské maso, kůže [výborná na boty]
sranda
- viz kůže, sranda
konjunkturaobdobí prosperity/ vzestupu a trvání příznivých okolností pro hospodářský rozkvět [opak krize]
(konjunkturista = prospěchář těžící z okolností)
konkurence soupeření, soutěžení, snaha předhonit/ ovládnout ostatní a upozadit/ vyřadit je
(projevy hospodářské/ politické soutěže)
- viz rivalita
konkurz, konkursI. (concursus - sběh, sbíhání, shlukování) řešení hosp. úpadku [předlužení/ insolvence] soudním řízením [z prodeje zbytk. majetku insolv. správcem se II. uspokojí věřitelé]
soutěž - forma výběru nejvhodnější nabídky/ projektu/ uchazeče z přihlášených
konkurs
- viz bankrot, insolvence, padnout, tendr
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist