Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 997    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   
kredenc kuchyňský příborník [na kuchyňské potřeby a nádobí]
kreditúvěr, důvěra, vážnost/ osobní důvěryhodnost
zůstatek na účtu či mobilu
- viz diskreditace, konfese, krédo, půjčka, přečerpání, blokace
krecht mělký zateplený zemní kryt s dvířky (k ukládání brambor aj.)
krejcar 1 krejcar [kr] = 3 grešle = 4 feniky = 8 haléřů
1 poltura = 1,5 kr
1 uherský denár = 3/4 kr
1 zlatník = 60 kr
1 rýnský zlatý =75 kr
- viz vindra
krejzl široký límec s harmonikovitými záhyby (u středověkého panstva)
- viz krabacení, vrap
kremace zpopelnění v krematoriu [příp. slavnostní rozloučení se zesnulým]
- viz funus, hrob, krchov, urna, žeh
krep krepový/ zvrásněný papír či tkanina [např. krepdešín]
nakrepovat
kretén duševní zaostalec
kdo trpí kreténizmem
- viz idiot
kreveta malý mořský korýš [pochoutka, vaří se cca 4 min. ve slané vodě]
- viz humr, kamenáč/ klepetáč
krchňák levák
- viz dominanta, laterální, gard
krchov hřbitov, pohřebiště, na Slovensku cintorín
(loučka k rozptylu popela, kolumbárium/ urnový háj, hroby i spol., pomníky aj.)
mrchoviště
kriket (cricket) pálkovací/ míčová [angl.] hra [dvě družstva po 11 hráčích hrají na travnatém hřišti 90x150 m; míček kožený, může být i gumový]
kriminál (criminis = zločin) věznice, žalář, arest, (hist.) galeje, v Rusku gulag, v Něm. „koncentrák“, náprav. zaříz. daného státního režimu
(kriminalita = zločin- nost)
kriminalistika = věda zkoum. a zjišťující pachatele trest. činů, soudní důkazy, jejich uchování a využití k objasnění trestných činů
kriminalista)
krinolína široká sukně kupovitého tvaru [vypodložená kovovou drátěnkou nebo kruhy a kosticemi aby odstávala od těla]
kripl (pejor.) osoba osvobozená od voj. povinnosti/ nevoják - bez voj. výcviku [má doklad - „zelenou knížku“]
nadávka
krypl
kritérium měřítko [obecně jakékoliv]
kritika, kritický odborné posouz. stavu/ názoru/ plánu porovnáním s možnostmi a dopady, příp. zpochybn. závěrů
(prahové/ pod-/ nad- kritické množství/ stav)
krize obrat ve vývoji, nebezpečný stav vývoje
svízelná situace, potíž, zmatek [nezdar v podnikání, propad cen ap., vrcholení nemoci aj.]
krkání" říhání [hlasitý odchod žaludeč. plynů ústy
kojenec si má po kojení odříhnout, aby neblinkal]
naštvání [""tys mě nakrknul, jdi než tě praštím!""]
49 "
krkavcovití (Corvidae) zpěvní ptáci [krkavec velký, havran, vrána, kavka]
(krkavec = necita
krkavčí matka = žena která se nestará o své dítě])
krkoun = lakomec
krkavice karotida (arteria carotis) krční tepna zásobující hlavu, mozek
zúžení k. (stenóza) v důsl. sklerózy způsobuje poruchy funkcí mozku, až obrnu, mrtvici
krkolomný náramný/ srdcervoucí pláč
namáhavý akrobatický výkon ve výškách ap.
krkolomnost
krmelec krytý zásobník píce aj. s jeslemi pro přikrmování zvěře, většinou opatřený lízem soli
- viz líz
krmítko jednoduchá stříška pro sypání krmení ptactvu v zimě [ne slané ani sladké věci, hlavně nasbírané plody přírody - šípky apod.]
krmivo žír pro dobytek apod. [řezanka - tráva, jetel, vika ap.
seno
obrok/ oves pro koně
zob/ zrní/ jáhly/ kukuřice/ bob
okal/ šlichta
pokrutiny/ siláž aj.]
krmník ohrádka/ kotec/ klec/ voliéra aj. pro výkrm [prasat, hus, zvěřiny] „na zabití“
někdy je krmníkem míněn vykrmovaný tvor [vepř]
- viz krmelec
kročej délková míra [1,493 m = vojenský kročej
0,7465 m = voj. krok]
krok, element chůze
rozkrok = tělní místo styku nohou
- viz krokování
kroj krajový historický sváteční oděv
- viz baráčníci, odívání, ráz/ -ovat
krok element chůze
posun o jeden krok [krokování vpřed/ vzad]
pokrok = zlepšení
rozkrok = spoj nohou/ ramen měřidla/ rozvor
- viz kročej, krokování
kroket hra, ve které se paličkou pohání koule přízemními brankami
krokev trojúhelníkový trámový nosný díl střešní konstrukce tvaru „A“
- viz krov
krokování odměřování vzdálenosti počtem kroků
(vykročení vpřed, rozkročení do šířky, překročení/ obkročení, zákrok [např. proti sokovi, chybě aj.])
- viz kročej
krokus (Crocus satiivus) šafrán, pěstovaný pro květní blizny [žluté, vysoce ceněné aromatické koření]
krokvice trojúhelníková vodováha (s olovnicí)
- viz libela, olovnice, krov
kronika chronologické zápisy významných událostí a dat z historie obce/ rodu/ výroby aj.
kropáč konev na zalévání/ kropení záhonů/ prádla, nebo jen nasazovací kropicí „cedník“
(kropička prádla nebo faráře se svěcenou vodou
venku krápe/ poprchává)
kropenatý stříkaný [jakoby pokropený kapkami jiné barvy [kůň, slepice]
podobně: poďobaný [od nemoci]
kros (cross) terénní/ přespolní závody [crosscountry/ běh, cyklokros, motokros aj.]
- viz velociped
krosček nedovolený zákrok/ bránění protihráči ve hře [např. hokejkou]
- viz bodyček, krokování
krosna dřevěný, trubkový či proutěný nosič s vakem, řemením/ popruhy/ tráky k nošení nákladů na zádech (turismus, nosiči v horách aj.)
- viz cemr, šerpa
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist