Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 997    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   
kolkování poválečné orazítkování stávajících státovek a bankovek
[dočasné] správní opatření, např. u dokumentů, alkoholu, cigaret
- viz kolek
koloběh k. času
periodizace dějin (situace se periodicky opakují vždy na vyšší úrovni)
k. života = životopis
k. počasí, vody ...
kolohnát (pejor.) vyzáblý nemotorný dlouhán, čahoun, habán, čára
koloid soustava, kde je látka ve formě malých částic rozptýlená v jiné látce, která je v nadbytku
spec. roztok
- viz disperze
koloidní směsná látka [např. plyn a kapalina - záleží na skupenství látek]
(k. roztoky či disperze tvoří např. pěnu, emulzi, aerosol, gel, sol)
kolokvium vědecká rozprava, shromáždění odborníků k vyjasnění problémů, rozmluva
kolokvovat = dělat zkoušku pohovorem
- viz symposium, workshop
kolonáda (z lat. columna = sloup) sloupořadí, krytá sloupová chodba [bez arkád]
- viz pilíř
koloniál předválečná prodejna potravin [včetně koloniálního zboží - káva, banány, citrusy apod.], na dálku vonící kávou
- viz gastronom
kolonializmusuchvacování/ usurpace cizích území/ národů a zdrojů
- viz imperializmus, kolonie, podmanit
kolonie osada [např. zahrádkářů/ chatařů]
závislá území/ državy spravované metropolí [diktátem, zneužíváním míst. zdrojů ve prospěch metropole]
k. ptáků aj. tvorů
kolonka = rubrika ve formuláři
kolonizace území dobyvateli/ kolonizátory
koloratura trylky při sopránovém zpěvu
kolorovat = hudebně zdobit koloraturami [též vybarvovat]
- viz zpěvné hlasy, kolorit
kolorit ráz, charakter, malebnost, barvitost [typická náves/ město s trhovci a žebráky]
(color = barva
kolorovat = vybarvovat)
- viz pitoreskní
kolos, kolosálníI. gigant, obr, [antická] socha v nadživ. velikosti
obrovský, velkolepý, rozsáhlý, nádherný, skvělý, famózní, mimořádný/-é [nápady, plány, díla, úspěchy, II. naděje, perspektivy, ocenění, věhlas/ ohlas]
- viz amfiteátr, antika, aréna, gigant, monument
kolostomie umělý vývod tlustého střeva
kolot var, bublání, proudění, klokotání
- viz bunzírování, fermentace, crčení
kolovatprocházet postupně dalšími posty – tzv. kolečkem k seznámení s obsahem/ náplní pracovní činností
kolování pomluv/ zvěstí
nechat kolovat oběžník či věc k seznámení/ posouzení/ vyzkoušení
kolovrat šlapací přístroj ke spřádání/ předení nití (pomoci vřetene a přeslice)
(kolovrátek = ruční vrtačka ap., flašinet, klikový nástroj)
- viz skaní
kolportér kamelot, pouliční prodavač/ roznašeč [novin aj.]
kolportovat
koluze (z angl. collusion) „tajná dohoda“, nevědomá a nepřiznaná souhra partnerů, dále „nekalá soutěž“ a „maření vyšetřování“ [důvod k. vazby]
koma čárka [interpunkce]
ztráta vědomí
optic. vada čoček a jejich soustav (sférická aberace)
k. (astronomie) = obal komety
ladičské k.
složitý problém
komandita obchodní společnost, kde aspoň jeden společník ručí celým jměním, ostatní jen vklady [komanditní spol.]
- viz obchod
komando velení
boj. skup./ bojůvka/ spec. jednotka/ oddíl
(komandatura = velitelství
komandir = (rus.) velitel
komandovat = poroučet)
[něm.] velitel = Befelshaber
[slang. ] befél = rozkaz/ povel
- viz execírovat, hapták [Habt Acht] = „Pozor!“
- viz hapták
kombajn kombinovaný stroj - může současně konat více činností (sklízecí k. na obilí/ okopaniny, lesní/ zahradní k. aj.)
kombinačky víceúčelové montážní kleště [jinými druhy jsou kleště SIKA či francouzský klíč s přesouvací/ šroub. osou k nastavení svírané šířky]
kombinéza celistvý [pracovní] oblek - kalhoty s bundou vcelku
- viz větrovka
kombucha tibetská houba [čaj z k. je lékem proti pakostnici, revmatu, artróze, ledvin. kamenům, žaludečním potížím, šedému zákalu, rakovině v počátečním stádiu
má silný vliv na nemoci způsobené endobionty]
komediant herec/ zpěvák/ muzikant/ cirkusák/ klaun [August]/ bavič, pouťový/ lunaparkový všeuměl, eskamotér/ kouzelník
komedie úsměvná divad. hra, film, náhodně vzniklá legrační situace
satir. skeč aj.
úmyslně falešné jednání/ nahrané situace/ reklamy
- viz fraška, sitkom
komentář doprovodný popis události [např. ke snímku/ záznamu])
(komentátor = novinář, publicista, redaktor i prostý občan či svědek)
komerce obchodování, obch. styk
komerční/ komerciální = obchodní
- viz market, obchod, developer
kometa vlasatice - malý astronom. objekt z ledu a prachu, obíhající většinou po excentrické/ eliptické dráze kolem Slunce za mnoho let
- viz galaxie, Slunce
komfort všestranné zabezpečení, kompletnost/ úplnost, pohodlí/ přepych, úplné vybavení [s obsluhou]
45
komi(zastar.) obchodní příručí/ praktikant
Komi - republika a národ v Ruské federaci [sz. Uralu; 1 mil. obyvatel]
- viz elév
komiks (comics) samostatný literární a výtvarný žánr [kreslené obrázkové seriály - příběhy s průvod. textem, komiksové časopisy]
komisariát místní policejní služebna [např. u franc. četníků - s komisaři = vyšetřovateli]
komisař superintendant = vedoucí, kontrolor, dozorce, inspektor, policejní důstojník, vyšetřovatel
examinátor = zkušební k.
- viz komisní
komisionář smluvní obstaravatel komisionáního prodeje realit/ věcí/ zboži za úplatu
- viz developer, agent
komisní úřední
komisní prodej [bazar, zastavárna] = smluvní prodej za úplatu až propadnutí věci
komisionální [úř. předání a převzetí majetku ap.]
komis/ -e = sbor osob pověřený určitou kontrolně-rozhodovací ap. činností
přísný/ mentorský/ netolerantní/ strohý [jednání, přístup]
- viz striktní
komitét skupina osob pověřená nějakým úkolem
organizační výbor
- viz komisní
komodita homogení zboží obchodované na trhu bez rozdílů v kvalitě [energie, kovy, potraviny ap.]
- viz obchod
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist