Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 997    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   
kumbál místnůstka, pokojík, komůrka
- viz alkovna
kumšt, kumštýř (z něm. kunst) umění, umělec
kunsthistorik = historik umění
kumulace hromadění/ soustředění [např. funkcí, materiálu - nesoulad s potřebou
k.{usměrn.} nálož
- viz akumulace
kunčoft zákazník, [potenciální] zájemce
kunčaft
- viz klient, kšeftman, obchod, handlíř, šmelinář, lichva, čachry
Kunerol býv. umělý potravin. tuk, margarin [též Sana, Smetol, Vitol, Vega, Vitello …]
kuňkatkvákat [žabí kuňkání]
(pejor.) plakat, brečet/ fňukat/ bulit/ bulet/ naříkat [„Nekuňkej mi tady!“]
kupé uzavíratelná kabina, též kajuta na lodi
krytý sportovní automobil s 1-2 řadami sedadel
kupírování chirurgický zákrok - úprava psích uší a ocasů k předvádění na výstavách ap. [od r. 1992 zakázáno]
kuplet jarmareční/ šantánová/ kabaretní píseň/ častuška
- viz jarmark
kuplíř, kuplířka dohazovač/ -ka
pasák holek/ bordeldáma
kuplířství = obchod se ženami
- viz pasák, bordel, prostitutka
kuplovat spřáhnout [plavidla, vozy, mechanizmy aj. k vlečení/ vzáj. činnosti]
- viz spřáhlo
kur (Gallus) rod hrabavých ptáků/ slepic chovaných pro maso a vejce [z asi 500 plemen zdomácněly v ČR hlavně nosnice
častá plemena: vlaška, leghornka, wyandotka, hempšírka, susexka, plymutka, červenka, kropenatka, perlička, faverolka …]
(kurník = chlév pro k.)
- viz hřad
kůr místo pro sbor (chorus) zpěváků, kostelní kruchta (balkon)
- viz chór, regenschori
kúra lázeňská aj. dávková léčba
(srovnej - manikúra, pedikúra, kurýrování, vykurýrovat - vyléčit/ napravit)
- viz borka, kurýr, pedikúra
kůra/ kůrka vnější vrstva (země, stromu, pečiva, slupka pomeranče apod.)
odkornit kmen
srovnej - kůrovec
- viz borka, kúra, okorat, třídka
kurátor úř. ustan. opatrovník/ dozor. pečovatel (delikventů)
[laický] protestant. duchovní/ zást. církve
feldkurát = voj. duchovní
kuratela = opatrovnictví
Kuratorium protektorátní org. Kuratorium pro [pře-] výchovu mládeže [z odkazu říšského protektora R. Heydricha], řízená min. školství plk. Moravcem
kuráž, kurážný odvaha/ -ážný, nebojácný, rozhodný, smělý
sebedůvěrné odhodlání k hrdinství
(dát si skleničku [rumu ap.] na kuráž
rozkurážit se = dodat si odvahy)
kurent (od currere) psací písmo vycház. ze švabachu [užív. v Něm. aj. do r. 1941, kdy bylo nahrazeno latinkou
- viz font, latinka, paleografie, písma, švabach
kurgan/ kurhanslovanská mohyla, hist. vzpomínkový objekt
kurie samosprávná část/ vrstva občanů
velmožské sídlo oblasti
papežská kurie = římskokatol. úřady)
kuriozita zvláštnost [k. případ]
(kuriózní = bizarní, atypic., neobvyklý, zvláštní, mimořádný
papežská kurie = řím.-kat. úřady)
- viz unikát, exot, rarita, sběratel
kůrovec („zlatý brouček“ - IPS TYPOGRAPHUS) lýkožrout z čeledi kůrovcovitých (Scolytidae), jichž je přes 5000 druhů
po vyžrání lýka strom uschne
- viz lýko
kurs, kurz určený směr [pochod./ náletový aj.]
být v k. = orientovat se
výuka/ výcvik ap.
dekurs = denní zázn. o stavu pacienta
rozdíl cen nabídek a poptávek na burze
- viz burza, rekurs
kurttenisové hřiště/ dvorec
vázací popruh např. k přikurtování pacienta nebo zavazadla ap.
- viz trák, evrgrín
kurvimetr kapesní přístroj na měření křivých čar/ délky tras v typizovaných (vojenských) mapách
křivkoměr
(něm. kurven = zahýbat/ zatáčet)
- viz prostitutka
kurýr posel, doručovatel, listonoš
(posel/ poslíček = [placený] doručovatel vzkazů a drobností)
(kurýrovat = léčit zdravotní neduhy)
- viz kúra, memorovat
kuří oko (hyperkeratóza) následek stísnění nevhodnou obuví [bolestivá ztluštělá a zrohovatělá kůže]
podobné jsou mozoly
kuskus (cous cous) těstovina ve tvaru drobných kuliček vyráběná ze semoliny [druh bílé tvrdé marocké pšenice]
kustod správce, dozorce, průvodce, opatrovník
kuše samostříl [lučiště], středověká studená střelná zbraň, vystřelující mechanickou silou speciální šípy
- viz harpuna
kušna(pejor.) ústa, tlama, pusa/ huba [nevymáchaná], držka
[kušnit = zbytečně mluvit, odmlouvat]
- viz chlebárna, kušovat, melhuba, šlejfírna, tlama
kušovat, kušujmlčet, [„Kuš {čuš/ kušuj !; Ticho, už dost!; "zavři tu kušnu/ klapačku"]
- viz kušna
kutálka vojenská hudba v pochodovém tvaru („ … jen pryč s válkou, my táhneme s kutálkou …“)
kutat dolovat [stříbro ap.
Kutná Hora]
- viz fedrovat, kutna/ oblek, šachta
kutě místo ke spaní/ odpočinku [jdu na kutě]
kuthan (zastar.) hrnec, pánev, železňák [litin. hrnec], rendlík [kastrol/ -ůlek], plecháček [plech. hrneček]
(kakabus = hist.: hrnec/ nevlídná osoba)
kutit zabývat se zájmovou činností/ kutilstvím
- viz amatér, hobby
kutloch brloh, díra, pelech, doupě/ nora, psí bouda
- viz špeluňka
kutna (hist.) mnišský dlouhý splývavý oblek [kapucínů] s kapucí i bez ní, talár
(též oblek s kapucí kutačů v dolech)
- viz kapuce, kutat, větrovka
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist