Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 997    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   
kořenice dýha z pařezu/ kořene/ rozvětvení (čím nepravidel. fládr [kresba dřeva], tím cennější)
plocha/ stráň/ taras s prostoup. kořeny
- viz fornýr, intarzie
kořenka polička/ schránka s nádobkami na koření
sypátka [příp. krouhací]
pod. slánka, pepřenka aj.
kos černý zpěv. pták [kose = malý kos]
kosý = šikmý [pokos, úkosem, zkosený]
- viz kosořez, kosa
kosa nástroj s násadou k ruč. sečení trávy aj. [podobné jsou kosáček bez násady a srp s držadlem]
výběžek pevniny do moře
mrazivé počasí
kosa na kámenrčení, obvykle jde o neprůchodnost nápadu/ úmyslu
kosinka husí peruť/ peroutka (s brky) jako smetáček mouky (na kuch. vále apod.), též k vymetání sazí/ koptu z průduchů kachlových kamen aj.
kosiště násada kosy (zpravidla dřevěná, obyčejně se dvěma úhlovými držadly, často s hrsťovací clonou)
kosit, pokosit
- viz žnout, kosa, srp
kosmetika péče o tělesnou krásu pomocí přípravků (krémů, pudrů, masek, cvičení), odstraňování drobných vad (např. pih, vousů apod.)
kosmopolita světoobčan, stoupenec kosmopolitizmu [= příslušnost jedince i celého národa k lidstvu]
kosmopolitní
kosmos mezihvězdný prostor
[kosmic. objekty, létající prostředky, záření, prach, výzkum]
(kosmonaut/ astronaut = kosm. letec/ výzkumník)
- viz vesmír
kosořez vodicí žlábek k ručnímu řezání rámovacích lišť napokos (v úhlu 45 stupňů)
(pokosová pila s nastavením úhlu)
úkos, zkosená hrana
- viz fazeta
kostice zpevňující kostěné díly v podprsence, šněrovačce, klopách límců/ -ečků a také krejčovská pomůcka
- viz perleť
kostižer(plazmocytom) vleklý, dlouhodobý zánět plastmatických buněk dřeně kostí [rakovina], mnohočetný zhoubný myelom [nádor; modřina po úhozu; pomáhá spray Prontoflex]
- viz rakovina, scrofula
kostrbatý nerovný, klikatý, křivý, roztřesený, místy přerušovaný [tah/ čára/ písmo] perem/ tužkou/ tiskem ..
hrbolatý [povrch]
rašeliník kostrbatý
- viz bachratý
kostým oblek
dámský oblek - kabátek doplněný sukní či kalhotami
převlek herců/ artistů na vystoupení
koš pletená nádoba [z proutí, lýka aj.]
košatý, rozkošatělý = např. strom/ květina se šir. korunou
odpadový koš [nejen pletený]
- viz přidávačka, nůše
košár přendavací ohrada pro ovce [na dobu spasení trávy a pohnojení pastviny]
- viz ohradník, salaš, kotec
košer, košerování(žid.) očistění - probublání ponořeného nádobí ve vroucí vodě
(košer = řádný, čistý, akceptovatelný
košerák = košerovací nůž)
košile součást oblečení s kr. či dlouhým rukávem, příp. s výměn. límcem a manžetami [k. = ochr. povlak na věci
košilatý]
- viz forometka
koště metla vázaná z březového proutí [k zametání chodníku], pometlo
- viz rejžák, portviš, mop, snítka, pomlázka
koštěné, koštěný věc z plastické hmoty [např. brýlový rámeček, hřeben]
(kostěné = vyrobené z kosti
vykostit = zbavit maso kostí)
- viz UH
koštovat ochutnávat
(degustace = ochutnávka/ koštování
koštýř = skleněná ochutnávací násoska vína
„Co to koštuje?“ = jaká je cena/ spotřeba?)
kóta výškový bod státní triangulace/ nivelace, opatřený značkou
(kótování = pomocné čáry na výkresu s udáním délek úseků ap.)
kotec dělená ohrada pro drůbež, brav, psy, králíky, husy ap. - chlév či dvorek (volnější než klec, stání či bouda)
stánek/ krám
- viz klec, salaš, vivárium
kotel, kotlík stabilní/ mobil. spal./ ohřív. nádoba/ zařízení [na pevná/ tekutá/ plynná paliva či hořlavý odpad]
kotelna = místnost s kotlem
kotlina = dolina
kotle (hud.) tympány [bicí orchestrální nástroje]
parní k. = hlavní pohonné stroje 19. stol. [= století páry]
(20. stol. = století elektřiny)
48
koton (cotton) bavlna = textil. surovina
nubijská bavlna = kas
kotonizace = zbavlňování, přeměna lněného vlákna na vlákno podobné bavlně
kotrč (Sparassis cisba) druh jedlé dřevní houby na „drštkovou“ polévku [roste u borovic
koudelčaloun/ odpadová vlákna lnu, konopí, juty aj.
výplň polštářovaných/ polstrovaných dílů (sedlářských a čalounických)
tzv. česání (k utěsnění šroubení)
koukat hledět, pozorovat, číhat, sledovat
(o vařícím se mléce s vybouleným škraloupem „mlíko kouká“
kukadla = oči)
koukol plevelné rostliny v osení/ obilí [musí se po/při výmlatu cepem/ mlátičkou/ kombajnem oddělit od zrna a plev]
- viz zadina, tarár, plevy
koulet kutálet, valit, válet [válec, válcovat], kulení [koulí očima - vykulenej]
kulička, kule/ kulka [střela, projektil]
rozkulačení - zrušení
- viz kulak
koumák číman, zlepšovatel, novátor, vynálezce, vědátor, koumes, podnikavý člověk
- viz číman, kutit, laik, úderník, vynález
kouř dým/ čoud z ohniště/ topidel aj.
kouření/ dýmání/ bafání = vtahování tabák. kouře [z cigaret, doutníků, špičkou, lulkou/ čibukem, dýmkou/ fajfkou]
šluk = do plic vtaž. kouř
dýmavý, dýmavost, rozdýmat, nadmout, rozedma [plic]
(kouřmo = řídký oblak/ mlha - sníž. viditelnost)
kouřit vyhulit - vykouřit [cigaretu, doutník, dýmku, též kouřem vyhnat zvíře aj. z díry]
kouření muž. údu
- viz kouř, zvrhlost
kovalence, kovalentník. vazba je zal. na sdíl. elektron. páru, na jehož vzniku se podílí atom jedním elektronem
uplatňuje se mezi atomy nekov. prvků
- viz pár, valence
kování zámky, panty/ stěžeje, držadla, zpevnění rohů a třecích ploch, spojovací díly, průzory, uzávěry, kolečka a kladky k posunování aj., pod-/ kovář
okovat
skování kujn. kovů v jeden, výkovky
kov. kopyt podkovářem
k. vozů, lodí, dřev. kufrů = truhel, oplocení/ vrat/ oken/ dveří/ holí a dalších prostř.
kovárna, kovadlina
kovadlinka = součást střed. ucha {kůstky: kladívko, kovadlinka, třmínek}
- viz kovaný, hamr, zakovaná podkova, ucho
kovaný vyrobený ručním/ strojním kováním
povahově pevný, spolehlivý [přítel, odborník]
- viz kování, hamr
kovariance (matem.) střední hodnota součinu odchylek obou náhodných veličin X,Y od jejich středních hodnot
koza stojan - prac. podpěra, též jesle k řezání polen aj.
kozí samice poskytující mléko [rohatá či sánská bez rohů]
(slang.) ženské prso
- viz prs
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist