Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 997    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   
kontroverznísporný, protichůdný
kontroverze = spor, hádka, prudká výměna názorů [spor o hist. Rukopisy]
- viz apologetika, konfrontace, kopromis, verze
kontumace zákaz volného pobíhání domácích zvířat (např. psů a koček) k zábraně šíření nakažlivých nemocí
kontumační výsledek utkání/ zápasu [rozhodnutím zvl. jury/ poroty/ disciplinární komise] v důsledku nedodržení pravidel
- viz jurisdikce
kontuze, kontuse zhmoždění, pohmoždění, hematom [kůže, kloubů, svalů, vnitřních orgánů, hrudníku, mozku atd.] nepronikající navenek
- viz výron
kónusvěc kuželovitého/ klínovitého tvaru [kónický otvor/ zátka/ dekl - z kovu/ skla/ dřeva aj.]
(nikoli klon/ -ický);
- viz jednoduché strojeskla
konvenceI. (conventio = shromáždění, dohoda) úmluva, ustálené společenské pravidlo
[např. mezinár. úmluvy o zákazu užívání někt. zbraní způsobujících II. nadměrné utrpení
ne všechny státy však tyto úmluvy ratifikovaly [USA aj.]
na plnění úmluv dozírá OSN
- viz arbitrární, konvenční zbraň, ratifikace
konvenční dohodnutý, smluvní, obvyklý, běžný [např. k. zbraně]
(opak: nekonvenční = neobvyklý, vymykající se konvencím)
konvenční zbraňnepatří mezi jaderné zbraně
nesmí obsahovat toxické/ chem. složky
spadají sem vzdušné i pozemní zbraně včetně lodí, a také oslep. lasery a zápal. prostř., jakož i protipěchotní miny, nástrahy, kazetové bomby, aj.
(opakem konv. zbraní jsou zbraně hromadného ničení [ZHN])
- viz konvence
konvent budova kláštera
shromáždění, schůzka, osazenstvo
konvergencesbíhavost, vývoj vedoucí ke sblížení
konvergentní = sbíhavý
- viz limit
konvertor sklopná tavicí pec (obdoba vysoké pece)
měnič proudu (stříd./ stejnosm.)
měnič energie (teplo/ elektřina)
směšovač
převodník
A/D converter = analogově-číslicový (analogově-digitální) převodník
konverzace rozhovor, společenská rozmluva, jazyková výuka/ přizpůsobování se/ sbližování [=konvergence]
konverze přeměna, změna, obrat, přechod k novému/ jinému chápání/ řešení aj.
- viz verze
konvoj skupina navzájem spolupracujících vozidel/ lodí, přepravujících se společně po stejné trase
obdobná je karavana
ozbroj. doprovod
konzerva potrava v plech./ trvalivém obalu
{pejor.} kdo odmítá pokrok
)
konzervativec kdo lpí na tradicích a vžitých zásadách, má odpor k novotám a pokroku
konzervatořšestiletá SŠ umělecká s maturitou [umění: hudebně-dramatické, tanec, zpěv, scénář aj.
absolvent k. smí užívat titul DiS]
- viz AMU
konzervovat prodl. užitnost/ uchování (uzení/ sušení/ nakládání/ chemická úprava, balzamování, nátěr/ zpevnění, úprava klimatu, památk. ochrana)
- viz kryo-
konzistencelátková soudržnost/ pevnost/ hustota/ tekutost [hustá/ řídká k.]
- viz stav. hmoty, koheze
konzistoř církevní poradní sbor
- viz staršovstvo
konzolavýstupek/ nosník upevněný jedním koncem [viz krakorec, {filigránská} úhlová podpěra nesoucí např. arkýř, sochu, polici, kabelové/ potrubní aj. vedení]
konzul správce konzulátu [není diplomatem], zástupce státu v cizím městě, zajišťující zájmy svého státu a občanů [včetně obchodních]
konzultace porada s odborníky před přijetím důležitého rozhodnutí
součást průzkumu k optimalizaci řešení
- viz koncil, diskuse, voluntarismus
konzum družstevní prodejna (např. předválečná Včela, Oul
obecně: spotřeba
konzumovat = spotřebovávat, jíst ap.)
konzumace jídlaobčerstvení
snídaně, přesnídávka/ svačina/ desátka, oběd, večeře
- viz banket, diety, host, matiné, piknik, raut, špornajs
konzument spotřebitel, strávník, host, podnik
zvířata, ptáci, ryby aj. - skot, brav, drůbež
(na chov, na výkrm, na porážku/ zabití, pro kůži/ srst/ mléko)
kooperace spolupráce, družstevní svépomoc
kooperace podniků/ dělba práce se specializací provozů na určitou výrobu [i mezinárodně]
kooptace volený kolektiv neúplného orgánu přivoluje k sobě další členy [k doplnění plného počtu mandátů]
- viz optimum, mandát
koordinace správné uspořádání, uvedení do vzájemného souladu, péče o rovnoměrnost - vytížení, produkce, zásobení, odbytu
- viz kooperace, koordináty
koordináty souřadnice
jimi určujeme polohu geometr. elementů [pomocí pravoúhlých k. xyz určíme vzdál. bodu od tří k sobě kolmých rovin]
- viz trigonometrie
kopa 60 kusů = 4 mandele = 5 tuctů po 12 kusech
veletucet [gross] = 12 tuctů = 144 kusů
(kopa záhonu = hist. polní míra - kolem 17. století)
kopáč pomocný dělník pro výkopové práce
druh motyky, rubací nástroj
zahnuté vidle ke kopání hnoje/ kompostu/ řádku brambor
kopačky spec. boty [s podrážk. „špunty“] pro hraní kopané/ fotbalu
(slang: dostat kopačky = být propuštěn
kopat za koho = prosazovat koho)
kopanice region Mor. Slovácka kolem Hrozenkova [kopaničáři získ. zem. půdu u lesů kopáním
hist. odlišnosti - folklór, zvyky, kroje, nářečí]
- viz folklor, Horácko
kopie dílo přesně napodobující původní originál
další do všech detailů okopírovaný exemplář/ snímek/ průpis/ opis
kopírka = kopír. zařízení
- viz paré
kopist dlouhá měchačka k mísení chlebového těsta v díži
podobné měchačce na marmeládu se říká „vašek“
kuch. měchačka = vařečka
kopit ukládat např. seno do kupek (před deštěm/ svozem)
- viz okoliště
kopštos (sbodec, kóbes, massé, piqué) kulečníková technika falší [šťouch/ strk do koule pod úhlem 45 - 90 stupňů
jiné: kontra, stah, buzar ..]
kopyto, kopýtko rohovinová spodní část nohou kopytnatých zvířat
obuvnický dřev. skládací model nohy k výrobě a údržbě bot
- viz obuvník
kór docela, úplně {= cu grunt/ do dna}, nadmíru
spíše větší/ menší
více/ méně než …
ještě výše/ níže …
Korán posvátná kniha islámu [po smrti Proroka Mohameda r. 632 byly podle jeho kázání ap. sestaveny aplikační právní doplňky Koránu - Senna]
- viz šaríja
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist