Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 1126    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   
kompresorstroj k stlačování plynů, huštění pneu/ vzducholodí aj., pohonu pneumat. mechanismů [sbíječka aj.], plnění zásobníků stlač. plynu
komprimacestlačení
komprese informací [program (ZIP, RAR) vybere stejné úseky a uloží je jen jednou s indexy počtu a umístění, šetří tím paměť]
- viz ZIP, RAR
komprimátstlačená/ slisovaná látka/ hmota
- viz agregace
kompromisdohoda na základě vzájemných ústupků [kompromisní řešení]
- viz konfrontace, kontroverzní, striktní
kompromitaceprozrazení, nedostatek v utajení, zkompromitování, odhalení [kompromitující materiály, styky]
kompulzepsych. porucha
nutkání až provádění absurdních/ nepotřebných/ nesmyslných činností/ pohybů
kompulse/ -ivní chování, tiky, ukájení
komtesapříslušnice šlechty, neprovdaná dcera hraběte
- viz šlechta
komturhodnostář rytířského řeholního řádu
instituce pro fyzickou ostrahu
komuna[1848 Paříž] lid. povstání pod hesly: volnost/ svoboda [liberté], rovnost [égalité], bratrství [fraternité]
hesla platící trvale !
- viz levice, Bastila
komunál, komunálníobecní/ patřící do pravomoci měst a obcí [komunální bytový podnik, komunální správa zeleně apod.]
komunikacespojová či dopravní cesta [jedno-/ více-/ směrná], komunikační kanál
vzáj. výměna informací mezi lidmi
- viz cesta, interakce, komunikátor, trans-
komunikátorvysílající
(komunikant = přijímající)
tech. odpovídač, „chytrý“ telefon, PDA
- viz PDA
komunikéúřední oznámení, oficiální sdělení, vyhláška
- viz edikt, demarše, dementi
komunismusspolečensko-ekonomická formace s všelidovým vlastnictvím výr. prostředků, v němž se práce stala životní potřebou a platí heslo:„Každý podle svých možností a každému podle jeho potřeb“
- viz prakomunismus, komuna
komunita(sociologický pojem) skupina/ celek osob (většinou s podobnými zájmy/ vlastnostmi) žijících/ ubytovaných v tomtéž prostoru
- viz kolektiv
komutátorčást elektr. stroje sloužící jako mechanický usměrňovač nebo měnič kmitočtu elektr. proudu
komutace = výměna, záměna
komutovatměnit
- viz komutátor, mutace
koňak(cognac) vinný destilát [alkoholický nápoj]
= brandy
vaječný k. = emulze - koňak s mix. vejci
- viz chlast, lihovina
koňákmilovník koní
koňský řezník
- viz konný
konakturecký velký dům [zámek, {vezírova} rezidence]
koncentracesoustředění/ hromadění
množství rozpušt. látky v urč. množství/ objemu roztoku
(Něm. koncentráky 1938-45 likvidovaly komunisty a Židy)
koncentrátzahuštěný roztok, obohacená surovina
- viz aglomerace, koncentrace
koncenzus, koncensusshoda mínění, spontánní a dobrovol. vzáj. souhlas všech přítomných
- viz konsens
koncepceschválený postup a cíl [bližší a následný postup k dosažení cíle v dané oblasti]
(koncept = návrh textu, pojetí
koncepční/ tvůrčí činnost
vyvést koho z konceptu [úvahy]
konceptní papír)
- viz adjunkt, bláhový
koncernsdružení podniků z různých odvětví
koncernový podnik [zastřešující různé aktivity a produkující různorodé výrobky]
- viz monopol
koncertveřejná produkce hud. [komorního] tělesa
vícevětá hudební skladba pro sólový nástroj a orchestr
recitál, muzikál
- viz matiné, představení, recitál
koncese, koncesovanýoprávnění, výsada, úřední povolení k provozování živnosti
oprávněný k provozu/ užívání podle [zakoupené] licence = koncesionář
- viz zbrojní pas
koncil(koncilium - rada) synod/ církevní sněm
koncovky kabelůbanánek, jack, HDMI/ DVI, SCART, USB, anténní, OTG, firewire
male - samec/ female - samice
redukce - převodka z na jiné
mini/ micro - zmenšené
kondenzacekapalnění/ zhušťování (par, plynů)
jímání/ hromadění ss el. náboje k dočasnému uložení v soustavě elektrod/ kondenzátoru
kondenzátorjímač
regulovatelná nebo stabilní elektrosoučástka [např. ladicí/ zpětnovazební k.]
kondice1. osobní připravenost k plnému nasazení a výdrži (i u zvířat)
2. udržování se v kondici = trénink
3. poskytovat kondicí = placené doučování
4. kondice zásob nerostných surovin
5. kondicionál/ podmiňovací slovesný způsob, např.: „Přišel byste zítra? Teď mám práci.”
kondicionérpřípravek pro zlepš. kvality vlasů
- viz , brilantina, fixatér, frizůra, hluchavka, lak, mykóza, padání vlasů, tužit, účes, vlasy, žijon
kondolovatprojevovat soustrast
(kondolence = soucítění, projev soustrasti - osobně/ dopisem/ jinou cestou
parte = smuteční oznámení/ list)
- viz smutek
kondomprezervativ - mužská ochrana při sexu, (vulg.) špecka [též šprcka/ šprcguma]
- viz antikoncepce, soulož, pesar
kondominium1. spoluvlastnictví
území pod společnou svrchovanosti více stát?
2. (právo) nemovitost – podílení se na moci/ správě pozemku [časté spory]
konduktprůvod
čestný doprovod [např. pohřební]
(konduktér = průvodčí [vlaku aj.])
- viz ekipa, suita, špalír
konědle zbarvení: vraník/ Rap [černý]
hnědák/ Braun [od světlé do černé]
ryzák/ Fuks [rezavý]
lipicán, bělouš/ šiml červený [směs ryzé a bílé],pstružák [směs hnědé a bílé], mourek [bílá s černou/ pepř a sůl], síťovaný bělouš [jablečňák a grošák], bílý bělouš/ šiml [bílá srst a tmavé oči], albín [bílá srst a červené oči], izabela zlatá/ žluťák [zlatavý, bílá hříva a ocas], plavák/ Falb [plavý, modrý, šedý, hříva a ocas], strakáč/ strakoš/ / Point či Pinto horse [až tříbarevný - bílé plochy/ černé a bílé skvrny > skvrnitý bělouš s tmavými skvrnkami na bílé srsti = tygři: žlutí/ červení// hnědí/ černí a prokvetlí - tmavá srst prokvetlá bílými chlupy]
kropenatý = stříkaný. Úhoří tmavý pruh - táhne se od kštice přes hřbet ažpo ocas. Koně mohou mít i další znaky [světlé „lysiny“ na hlavě a nohou]
pony = druh malých koní
- viz konný
konejšituspávat, uklidňovat, ukojit
konekce(konexe) vlivné známosti/ styky/ spojení [k prosazování zájmů/ nadržování/ zvýhodnění podplácením/ korupcí]
- viz kontakt VIP
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 14.06.2018)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist