Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 997    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   
kroton (Codiaeum variegatum) ladel/ obojan/ podivec pestrý, teplomilná dekorativní pokojová zeleň [keřík s barevnými listy různých tvarů
droga]
krouhačkastroj na krouhání/ strouhání krmné řepy/ buryny, kořenové zeleniny ap. [pod. na zelí]
kroužkováníznačení ptáků kroužkem na noze s evid. údaji k statistickému sledování [také se užívají miniaturní vysílačky]
krov nosná konstrukce střechy, nejčastěji z trámoví [krokví tvaru A a latí k pokrytí střešní krytinou]
- viz krokev, krytina
krovky křídla brouků [hmyzu] - někdy srostlá
textilní krovky = batohy ap.
vnitřní neopadavé lístky okvětí
krpál kopec, svah
strmá [serpentinovitá] cesta do kopce/ svahu
krpce ručně šitá obuv [bez podešve] z jednoho kusu hověziny včetně vázacích řemínků, nošená ke kroji
- viz opánky, papuče, kůže
krtek černý hmyzožravec [k. obecný]
práškový/ tekutý/ mechanický čistič odpadů
[dálk. ovlád.] podzemní vrták/ raketa
krteček = film. loutka
krtiny nežádoucí hromádky hlíny navršené krtkem
- viz krtek
krucifix (z lat. cruci fixus) křížek s reprezentací raněného Ježíše Krista, symbol křesťanského náboženství
kručení střevní potíže z hladu ozývající se z břicha
z břcha [nikoli z úst] vycházejí i zvuky/ řeč břichomluvců
kruh (hrnčířský) výrobní nástroj hrnčíře, na kterém vytáčí/ tvaruje/ zdobí různé nádoby z keramické hmoty
oblý tvar
vy-/ kroužit
kružítko
kruhadlo cca metrový ruční dřevěný nástroj s několika noži a posuvným truhlíkem (ke krouhání zelí)
deska s otvory či noži na krouhání řepy
kruhátko
kruhovka cihelna s vypalovacími kobkami v kruhu/ oválu
(kruhová dlažba
kroužková vazba)
krumpáč ruční [páčicí] nástroj podob. kladivu ke kopání [se dvěma rameny - ploché ke kopání a špičaté k rozrušování]
- viz motyka, pajcr, špičák
krupiér (croupier - krupjé) zástupce bankéře řídící sázkové hry na stolech v kasinu
- viz kasino
krupon jadrná/ kvalitní část zvířecí kůže/ usně [ceněná je hlavně hřbetní kůže ]
(obza = kůže od ocasu)
krusta strup na kůži při hojení rány
ledová krusta - náledí/ ledovatice/ zmrazky
po dešti ztvrdlá/ okoralá půda/ zem
cukrová krusta na pečivu
- viz inkrust
krut kroucení, u-/ kroucený [provaz/ lano]
překroucená [věta]
vy-/ kroužení/ výmyk/ vymknutí, vymykat se normálu
- viz torze, kružba
krutost bolestivé násilí/ týrání, znemožnění běžných činností [jídla, pití, odpočinku, pohybu aj.]
kružba zdobný gotický archit. ornament z geom. tvarů kruhu [kámen., dřev., štuk.], členící okna, růžice, štíty, konzoly, portály, plochy, také dlažbu, aj.
krvák dílo popisující/ znázorňující či propagující zabíjení či úmyslné zraňování lidí (i sebe sama), anebo podobné úmysly či výzvy
- viz doják
krycí legendasmyšlené krytí skutečnosti smluvenou legendou z důvodu utajení [skutečnosti představující služební/ státní/ hospodářské tajemství]
- viz kryptologie
kryo- prvá část slož. slov s významem mráz, nízká teplota [kryofilní = chladnomilný
kryoterapie = ničení chorob. zárodků mrazem
- viz frigidita, mráz
krypta kostelní aj. podzemní/ skrytá prostora na ostatky význačných osob
- viz rov, mauzoleum, hrobka
krypto- (kryptos) skrytý, nezřetelný/ neznámý [např. kryptogenní = nejasného původu]
kryptologie věda o šifrování, luštění a utajování
- viz steganografie, krycí legenda, šifrování, signál
krytina (krovu střechy) pálené aj. tašky či prejzy, eternit, břidlice, šindel, měděný/ zinkový plech, térový papír, došky aj.
- viz podlahy, šindele
křáp něco špatně fungující
citoslovce rozbití, nakřápnutí, prasknutí
(křápy = rozbité boty)
křapky = nakřáplá vejce [skořápky]
křemen (Si/ silicium - křemík) polokov, nejběžnější minerál na Zemi [součást hornin, též křišťál, ek, achát ..
užívá se hlavně k výr. skla, el. souč., svítidel ap.]
křepčit protivně/ bláznivě zpívat/ tančit/ předvádět se
- viz notovat, raubíř, točit
křesadlo nástroj k vykřesání jisker k zapálení vznětlivé látky [např. troud - zuhelnatělé plátno
k získání ohně se užívalo i tření/ vrtění dřev o sebe]
křest obřad udělení jména dítěti či dospělému [pokud se tak dosud nestalo] církevním duchovním či pověřeným úředníkem, kapitánem lodi/ letadla
křest ohněm/ křest bojem [ostřílení]
první účast/ vystoupení
křesťan (od Kristus) osoba pokřtěná jménem/ -ny ve jménu otce i syna i ducha svatého [vyznávající křesťan. víru/ náboženství - řím.-/ řec. katolík
protestant {reformista = CČE/ českobr. evangelík, metodista, babtista, utrakvista, vyznavač Círk. čs.- husitské ...}]
- viz křest
křídabílá usazená pórovitá vápencová hornina, užívaná k neutralizaci kyselých půd, leštění, psaní na tabule aj.
odrůda křídy = mastix/ krejčovská křída
kříďák lesklý tužší křídový papír na obrázkové reprodukce a knihy
(jiný je konceptní, dřevitý, novinový, bezdřevý, propisovací, tvrzený/ karton aj.)
křídlo ptačí peruť
trakt/ k. budovy/ okna/ letadla
voj. let. jednotka {peruť}
[n-]křídlová vrata/ dveře/ veřeje/ okna/ matice/ šrouby
křídl. hmyz
klavír
křísit oživovat, resuscitovat
- viz resuscitace
křivák zakřivený nůž [např. roubovací]
nadávka
křivopřísežník/ křivá přísaha
křivohubý (pejor.) kdo nemá souměrná ústa
(podobně křivolaký [ulička, cesta, čára])
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist