Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 997    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   
kolonapochodující/ jedoucí útvar [zástup/ proud osob/ vozidel ap.]
organizovaná skupina osob [např. podvratná pátá kolona]
záznamy[v kolonkách]
kolonový pařák brambor, destilační kolona ap.
- viz formulář, kolonáda, kolonoskopie, pátá kolona
kolonoskopieendoskopické vyšetření střeva
- viz endoskopie, irigografie, laparoskopie
kolovadlotěl. nářadí:
1.: čtyři provazové žebříky zavěšené u stropu na otočném kotouči
2.: zdvojený trubk. disk s příčkami [atlet se za ně uvnitř drží a s diskem pojíždí]
- viz cirkus, varieté
komanč(pejor.) komunista; (podobně: lidovec = člen Lid. strany, socan = socialista, socdémák = sociální demokrat, ofčák = příslušník Občanského fóra, ódesák/ modrák či pták = příslušník Občanské demokratické strany, fašoun = fašista, nácek = nacista, atp.)
kominternaKomunistická internacionála [Třetí KI = mezinárodní komunistická organizace vzniklá v Moskvě r. 1919]
kompozitum složenina, složené slovo
komturhodnostář rytířského řeholního řádu
instituce pro fyzickou ostrahu
koncil(koncilium - rada) synod/ církevní sněm
konjunkce spojení, spojitost, souvislost, časová shoda
astronomický okamžik, kdy dvě kosmická tělesa mají stejnou rektascenzi nebo ekliptikální délku
jaz. spojka
konsens, konsenzus(con - společný, sentio - cítit) kolektivní/ společná shoda [v zájmu dohody/ spolupráce - každý v něčem ustoupí]
- viz demokracie
konsultace, konsultovatodborná rada
- viz konzultace
konzervatizmuslpění na tradičních hodnotách, co je zažité, řád
politická zásada tradicionalistického zaměření [zachovat osvědčené principy života společnosti]
konzoleherní konzole [PlayStation, Xbox] = zábavní herní audiovizuální pomůcka s příslušenstvím – monitor, ovladače [pro konzolové hráče]
kostěnýtéž koštěný - dříve užívaný hnědavý průsvitný materiál [snad z kostí, kaučuku ap.] na rámečky brýlí, knoflíky, korálky, zdrhovadla/ zipy ap.
- viz kostice
kostraskelet, základ objektů
je i základem obratlovců
vertebrální = obratlový/ páteřní
hlavní/ nosná část těla, stroje aj.
- viz páteř, skelet
krakatice(Architeuthis dux) krakatice obrovská - největší žijící bezobratlý hlavonožec [2,5 x 10 m; natočená Japonci roku 2013
název se užívá k přirovnání
- viz stvůra
krasavicelepá/ nápadná dívčina/ slečna, přitažlivá a hezká žena/ kráska
skrytý utajovaný vztah
tajná/ nevyznaná láska (Platón - starořecký filozof)
kraťasykrátké kalhoty/ šortky
elektrické zkraty/ krátká spojení
kresčendo(hud.: crescendo) pozvolné zesilování tónu [opakem je decrescendo = zeslabování]
krédopřesvědčení, vyznání, souhrn názorů [životní krédo osoby]
- viz kredit
krém(slang: grém) voskové ap. mazadlo (pasta/ viks na boty, krém [nagrémovat]; pasta k čistění zubů; pájecí pasta; pasta na parkety - napastovat podlahu)
krisdýka, nůž
malajský kriss se zvlněným ostřím čepele [nebo indický katar se širokou čepelí]
- viz staré zbraně, dýka (wikipedia)
krunýřpancíř/ kryt/ domek korýše, měkkýše i některého hmyzu [též ulita, lastura, skořepina aj.] chrání tělo nositele a s ním i roste [hlemýžď, korál, mlž, mušle, perlorodka, plž, škeble, šnek, želva, aj.]
(mořský šnek čistí akvária)
kružidlo, kružítkonástroj k rýsování kružnic ap.
- viz obtáhnout, odpichovátko, plotr, rys, rýsovadlo, sáhovka
křehkýlehce lámavý materiál [sklo, porcelán, pečivo, též ztuhlé/ zkřehlé údy, křehká dívka, ap.]
(opak houževnatého, pevného, odolného, nerozbitného)
křivopřísežníkkdo falešně/ křivě/ lživě přísahá/ slibuje či nedodrží závazek [zaslouží přísný trest]
- viz dušovat se
kříženecmutant, hybrid
křížení = hybridizace [parentální - rodičovské, zpětné - backkross/ heterozygota]
průkopníkem křížení byl čes. mnich G. Mendel {1822-1884}
kulhánínapadání na [kratší ap.] nohu/ kolébání/ šmaťchání/ pajdání
klečkaté nohy [do "O" ap.]
kulhavka = infekční nemoc dobytka [podobná je slintavka]
- viz šmajdání, klopýtání, vrávorání
kumpánkolega, přítel, parťák, kamarád, brach/ druh, kmán
- viz společník
kurdějechoroba, avitaminoza C [je tam, kde strava dlouhodobě neobsahuje zeleninu a ovoce - u polárních cestovatelů a lodních cest]
- viz mořská nemoc
kuropěníranní kokrhání kohoutů
kuželosečkakřivka - průsek roviny s kuželovou plochou 2. stupně
- viz parabola
kvantil(statistika) hodnoty [čísla], jež dělí seřazený soubor naměřených hodnot na několik přibližně stejně velkých částí
(jde vlastně o míry polohy pravděpodobnostního rozdělení. [Kvantil, jenž dělí soubor na přibližné poloviny, nazýváme Medián, čili Kvantil Q0.5; při dělení na čtvrtiny jde o Kvartil, čili Kvantil Q0.25; podobně Kvintil Q0.20, dále Decil Qk/0.10 a Percentil Qk/0.100]; Kvantily se užívají při specifických výpočtech, např. při vyhodnocování testů)
- viz decil
kyčlenejvětší klouby v těle
umožňují bezbolestnou chůzi, sezení, ohýbání a otáčení [bolestivost bývá způsobena váznutím pohybu - osteoartritidou]
kýchání[„Hepčí“ vždy do kapesníku] reflex z podráždění ap.
odstraňuje prach, pyl a dráždivé látky z dýchacích cest [kýchání vyvolají i chemické látky, potraviny a ostré světlo]
kýla(hernie) vycestování tělního orgánu nebo tkáně z jejich přirozeného místa v pobřišnicové dutině [na břiše se obyčejně projeví hrbolem]
- viz pruh
kýženýžádoucí, vytoužený, zasloužený, dlouho očekávaný [následník, výhra/ úspěch, ocenění/ pochvala, zpráva/ výsledek, ženich/ nevěsta, konec]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist