Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 1126    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   
konektivitaspojení či propojení dvou PC nebo jiných elektronických zařízení [PC termínály, mobilní přístroje a všechna další zařízení v dané síti
konektortypizovaná [vestavná/ kabelová] propojovací zdířka/ koncovka [banánek/ vidlice/ zástrčka]
- viz zásuvka, zdířka, rozdvojka, rozhraní, slot, kontakt
konevnádoba k zalévání/ kropení a přenášení kapalin (dřevěná či kovová, s uchy či popruhy, často s poklicí a uzávěrem)
konvice/ čajník aj.
konfederacevolné sdružení, v němž si člen. státy ap. zachov. suverenitu a volnost jednání
sdružení, spolek [k. států/odbor. svazů, ap.]
- viz federace, unie
konfekcehromadná výroba oděvů v normovaných velikostech
konfekční výroba
- viz modistka, odívání
konferencezasedání vyšší organizace k závažným rozhodnutím
(konferenciér - kdo uvádí společenský program/ veřejné [kulturní aj.] vystoupení)
- viz šoumen
konfese(confesio) vyznání [víry
niterné v./ přesvědčení, krédo]
výtvarnická konfese [chápání, představa, zaměření]
konfesní
konfidentdůvěrník, tajný spolupracovník a donašeč
- viz agent, denunciant, emisar, špicl, špeh
konfiguracevýběr a uspořádání/ seskupení vhodných prvků k zabezpečení určité činnosti
konfirmacepřechod evangelického adolescenta k dospělosti (s přijímáním podobojí po ověření chápání víry)
- viz biřmování, přijímání
konfiskace(trest ze zákona [v souladu s ústavou]) propadnutí/ nucené odnětí majetku bez náhrady [též zakázaných tiskovin/ drog aj.] = konfiskát
konfliktneshoda, rozpor, svár, válka/ čelní střet - není místo pro vyjednávání, dohodu nebo kompromis
konfliktní situace/ zájmy
(zápletka v lit. ap. dílech)
- viz katarze, peripetie, konfrontace, kompromis
konformníuzpůsobený, souhlasný, shodný, odpovídající, přizpůsobivý
mat. stejnoúhlost
konformista = kdo se bezzásadově přizpůsobuje jiným názorům
konfrontaceporovnání, střetnutí [armád, názorů/ myšlenek, výsledků, atp.]
konfliktní stav, výpověď tváří v tvář, boj
- viz konflikt ,
konfuse, konfúzesplynutí [povinné a oprávn. osoby v jeden subjekt]
zmatek, chaos [např. chtít jedno a činit jiné]
- viz fúze, konsternace, zmatek
konglomerátsměs/ směsice, nesourodý celek/ slepenec
kongresvědecký sjezd, odborné - diplomatické aj. fórum k rozhodujícím otázkám dalšího vývoje
volený státní orgán (sněm USA)
kongresman
kongruence(matem. shoda)
počítá se jen se zbytkovými třídami hodnot, např. počasí
- viz entropie,
koníček mořský(Hippocampus guttulatus) druh mořské ryby [cca 15 cm] z čeledi jehlovitých [svým netypickým tvarem těla a hlavy připomíná hlavu koně]
koníčkovánítažení lodí řekou ze břehu
- viz Burlak, kabotáž
koniferyminijehličnany - jedle, smrk, tis, douglaska, cypřišek, jalovec, zerav/ túje {thuja}, modřín/ verpán, borovice/ sosna/ pinie, cedr, jínan
- viz bonsaj
koníktrojnožka s „babkou“ k naklepání kosy (sloupek 60 cm s želízkem a sedátkem na 2 nohách)
pony [zakrslý kůň]
houpací k.
kobylka [hmyz
díl houslí]
koninakoňské maso, kůže [výborná na boty]
sranda
- viz kůže, sranda
konjunkcespojení, spojitost, souvislost, časová shoda
astron. okamžik, kdy dvě kosmická tělesa mají stejnou rektascenzi nebo ekliptikální délku
jaz. spojka
konjunkturaobdobí prosperity/ vzestupu a trvání příznivých okolností pro hospodářský rozkvět [opak krize]
(konjunkturista = prospěchář těžící z okolností)
konkáva, konkávníprohlubeň, důlek
k. funkce = vydutí dovnitř
konkávní = vyhloubený/ prohloubený/ -á [k. plocha, zrcadlo, funkce]
(poďobaný - ďolíčkovatý)
- viz bombírunk
konkordance, kondordantníshoda, souhlas
abec. seznam shodných míst knih
k-dantní = harmonický, souhlasný
konkordát = smlouva o vztazích mezi státem a řím.-kat. církví
- viz ČNK
konkrétníurčitý/ jistý/ jmenovitý [opakem je abstraktní]
konkretizace = podrobné vysvětlení pojmů/ jednotlivostí
- viz
konkurencesoupeření, soutěžení, snaha předhonit/ ovládnout ostatní a upozadit/ vyřadit je
(projevy hospodářské/ politické soutěže)
- viz rivalita
konkurz, konkurs1. jeden ze způsobů řešení majetkového úpadku [předlužení fyzické nebo i právnické osoby] / soudní řízení, kde výtěžek z prodeje majetku je rozdělen věřitelům
2. příjem komparsistů do filmu apod.
- viz , bankrot, insolvence, casting/ kompars, tendr
koňmojet na koni
komoň (zast.) = oř/ kůň
(kůň = hřebec, valach, kobyla/ klisna
bílý kůň = nastrčená osoba)
- viz konný, valach, kavalerie, PC viry
konný(zast. voj.) jízdní/ jezdecký [opak pěší od komoňstvo = všichni voj. s přiděleným koněm]
- viz komoň
konoparostlina konopí, dřív. textilní surovina [výr. papíru, látek, provazů] - dnes zakázaná kvůli výrobě drog [marihuany, hašiše a pervitinu]
- viz marihuana
konsekvencenásledek, důsledek, důslednost
konsekventní: logický, důsledný, stálý, zásadový [původ termínů se odvozuje od lat. slovesa consequi = „následovat“, „provázet“
důslednost, vytrvalost, zásadovost a věrnost principům jsou nejdůležitější pro výchovu zodpovědného člověka
následek [vzáj. poměr nezůstal bez k-í]
konsens, konsenzus(con - společný, sentio - cítit) kolektivní/ společná shoda [v zájmu dohody/ splupráce - každý v něčem ustoupí]
- viz demokracie
konsenzuální[pluralitní] demokracie = polit. rozh. jako výsledek jednání všech účastníků
konsenzuální jsou takové smlouvy, k jejichž platnosti stačí souhlasný projev [vůle] stran
- viz koncens/ -zus, plurál
konsignacesoupis, dělat znamení
seznam zboží, které bylo odesláno [např. do prodeje], nebo odebráno
též označení formuláře, - viz inventura
konsilium(medicín. termín) porada lékařů z různých oborů
konsolidace[upevnění, ustálení, úprava, sjednocení různých závazků v jeden závazek
lék. zkostnatění zlomeniny kosti]
zkonsolidovat = uklidnit situaci/ pacifikovat
konsonancelibozvuk, uspokojivý souzvuk (opakem k. = disonance, falešný/ nepříjemný zvuk/ hudba)
- viz akord, eufonie, kakofonie, virbl, hlásky
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 14.06.2018)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist