Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 1126    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   
komíhat, komíhánímávání rukama do kroku, kolébat/ klátit sebou, komíh. visícíma nohama v sedu, ap.
- viz klátit
komiks(comics) samostatný literární a výtvarný žánr [kreslené obrázkové seriály - příběhy s průvod. textem, komiksové časopisy]
komiksy(comix) kreslené/ animované seriály
- viz < https://cs.wikipedia.org/wiki/Komiks> , loutka
komínodsávací zařízení - roura/ zděný aj. komín k odvádění kouře, odpadových spalin, smogu ap., příp. doplněné filtry, ventilátory ap.
nutná pravid. údržbaškoleným odborníkem [kominíkem aj.]
kominternaKomunistická internacionála [Třetí KI = mezinár. kom. organizace vzniklá v Moskvě r. 1919]
komisárekvoj. chléb (komisní veka, obsah. část. i dřev. piliny)
- viz komisní
komisariátmístní policejní služebna [např. u franc. četníků - s komisaři = vyšetřovateli]
komisařsuperintendant = vedoucí, kontrolor, dozorce, inspektor, policejní důstojník, vyšetřovatel
examinátor = zkušební k.
- viz komisní
komisionářsmluvní obstaravatel komisionáního prodeje realit/ věcí/ zboži za úplatu
- viz developer, agent
komisní1. úřední [přístup]
2. komisní prodej [bazar, zastavárna] = termín. smluvní prodej za úplatu až propadnutí věci
3. komisionální [úř. předání a převzetí majetku ap.]
4. komis/ -e = sbor osob pověřený určitou kontrolně-rozhodovací ap. činností
5. přísný/ mentorský/ netolerantní/ strohý [jednání, přístup]
- viz striktní
komitét(angl. commit - pověřit) skupina osob pověřená nějakým úkolem
organizační výbor
- viz komisní
komnatapův. vytápěná místnost [od kamino = krb]
- viz komín
komoceotřes [mozku]
komoditahomogení zboží obchodované na trhu bez rozdílů v kvalitě [energie, kovy, potraviny ap.]
- viz obchod
komolenípřekrucování, zkreslování, zatemňování významu, popletení [textu, slov]
komolý/ zešikmený
- viz haťmatilka, tělesa
komoň(zast. básnicky) ušlechtilý oř [= kůň])
- viz koně, konný
komorová fibrilace[KF, chvění síní] srd. arytmie s chaotickým kroužením el. vzruchů, ved. až k zástavě srdce [voperovat kardiostimulátor/ budík]
- viz arytmie, fibrilace
komoravedl. místnost/ kumbál/ komůrka [i bez oken]
k. srdeční/ nábojová aj.
(k. systém
obchodní/ právní aj. k.
sněmovna
komorník/ -moří = sluha)
komorní1. vztah ke komoře
2. intimní, jemný, vytříbený
3. malý hudební/ divadelní ap. soubor
- viz komorní „a“
komorní Atón o frekvenci 440 Hz/sec. (= základ ladění [do r. 1932 432 Hz, ale pro st. barokní hudbu se doporučuje 415 Hz/ sec.])
komorní hud. interpreti:sólista, duo/ duet/ -o, trio, kvarteto, kvintet/ -o, sextet/ -o, septet/-o, okteto, nonet/ -o, decima {10.}
orchestr
- viz interval, tónování
kompaktátaujednání mezi basilejským círk. koncilem a husitskými Čechy r. 1436 - přiznání nároku na přijímání z kalicha pro přísl. husitů
- viz koncil
komparátor(komparace = porovnání) přístroj, užívaný jako srovnávací indikátor [zda vstupní napětí je větší nebo menší než zvolené referenční napětí]
komparstzv. křoví/ sbor neherců pro davové scény [filmové, divadelní, televizní apod.]
komparsista/ statista
- viz role
kompatibilitavzáj. návaznost, slučitelnost, snášenlivost, schopnost volného křížení, připojitelnost, součinnost [k. sluč. programy, média, díly k PC ap.]
kompendiumpříručka obsahující základy určitého oboru/ vědy
kompenzacevzájemné vyrovnání, náhrada, odškodnění/ rehabilitace
kompenzovat = nahradit nějaký nedostatek/ ztrátu něčím jiným
- viz alternativa, diety, refundace, rehabilitace, restituce
kompetencepraxí obháj. způsobilost, doklad o přezkouš. znalosti norem a jmenování do příslušné funkce/ hodnosti
oprávnění, působnost
opak - nekompetentní
kompilacesběr, shromažďování, sestav. z růz. zdrojů
nepův. [kompil.] dílo - kompilát = výsledek kompilace
překlad zdroj. programu na výsledný
kompilovat
komplet, kompletní(set, kit) zcela
celek/ souprava/ sada [obleků] s doplňky
úplné vybavení [výrobní, rekreační, cestovní, kuchyň. … ]
kompletovat, nekompletní
- viz bajlajfik, suma
komplexcelek z více částí/ témat k sobě/ spolu patřících/ souvisejících a často se vyskytujících pohromadě [k. budov, k. méněcennosti, hospodářský k. =
komplexvšech objektů, aj.]
zakomplexovaný = (kompletace - sestavování kompletu
komplexní řešení [= úplné], k. čísla ...)
- viz komplet
komplikacesložitý problém, zápletka, nesnáz
(znesnadnit
mixt = komplikovaný případ
komplic = spolupachatel, spoluviník)
- viz prekérní
komplimentlichotka, projev úcty, poklona
komplotsólové či skupinové pikle/ spiknutí k něčí škodě
- viz intriky
komponenta1. aplikace v IT. vývoj přístupů k tvorbě programů
2. životní cyklus komponenty
3. architektura systémů komponentově orientovaných
stavební jednotka se smluvně definovanými rozhraními a explicitními kontextovými závislostmi
součástky/ náhradní díly, díly vůbec
4. komponovat = skládat
komponista = - viz ingredience, kompozice, rozsyp, slitek
komponenta IIIhud. skladatel
zakomponovat = zahrnout do díla
5. složky, vykreslitelné objekty [formuláře, tab. přehledy, menu, ankety ap. - i několik na jedné stránce]
kompost, kompostovánítvorba humusu z org. a bioodpadu vrstvením za vlhka, s prokládáním hlínou, vápnem aj. a tlením do zralosti [humus = vyzrálé hnojivo - prostředek ke zlepš. půdy se stabiliz. minerál. a organ. látkami a rostlin. živinami]
- viz hnojiště, humus, prsť, půda, tlení
kompozitum1. složenina, složené slovo
2. kompoz. mat. ze dvou i více substancí, z nichž vzniká výrobek s novými vlastn. [např. železobeton]
- viz
komprehensivníucelený
kompresestlačení/ pres/ zmenšení objemu
komprimát
komprehensivní = ucelený
- viz komprimace
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 14.06.2018)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist