Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene I

Počet nalezených zmínek: 224    

1    2    3    4    5    6   
indukce(inductio, návod), induktivní metoda
opak dedukce
vývod, závěr
logické odvozování, vyvozování nových závěrů
úsudek směřující od jednotlivého k obecnému
vektor. veličina charakterizující elektr., magnet. či el.-magnet. jevy vzniklé vložením látky do těchto polí
reaktance indukčního charakteruse též nazývá induktance, a reaktance kapacitního charakteru kapacitance
- viz admitance, dedukce, impedance, kapacita, reaktance, susceptance
Indukční deskyvarné desky s indukč. technologií [výhody: nízká energet. náročnost, rychlý ohřev a chladný povrch varné desky i v průběhu vaření]
na indukč. desky je nutno zakoupit vhodné indukční nádobí [indukční ohřev je generován magnetickým polem - teplo je generováno přímo v kovu]
- viz indukce
induktorhistor. ruční generátor stříd. el. proudu pro telef. zvonek [otáčení vinutí kotvy mezi magnety]
- viz telefon, Wagner, dynamický, alternativa
industria, industrializacečinorodost/ zprůmyslnění [zaostalé/ agrární {=zemědělské} země]
industriální = průmyslový [-á společnost]
- viz etapy dějin
industriepíle, činnost, pracovitost
průmyslová výroba, průmysl
soubor kamen. a kostěných nástrojů a odpadků při jejich výrobě v pravěkých kulturách
inercienečinnost, setrvačnost, netečnost
inerční/ inerciální/ inertní [{navig.} soustava, systém, plyn, pohoz namrzlých cest]
- viz mrtvý bod
inertní(inert matter] - netečný/ nejedovatý/ neaktivní/ ušlechtilý/ vzácný [atmosféra, plyn, substrát], materiál [např. posyp]
infant, infantilníurozené/ šlechtické dítě [často jako sloužící páže či panoš]
dětinsky zaostalý člověk, dětina/ -ský
spolucestující dítě do 2 let
(infanterie = voj. pěchota)
infarktiktus, mrtvice, ohraničené odumření tkáně z uzavřeného přívodu krve z tepny
(i. myokardu, plic, placenty, ledviny)
- viz embolie, šlak , fibrilace
infekční nemoci(infekce = nákaza/ nakažlivost
přenosnost [vzduchem, hmyzem, stykem/ dotykem, potravou] - choroby způsobené různ. mikroorganismy - viry, bakteriemi, parazity, infik. hmyzem či houbami
infiltraceprůsak, průnik zábranou/ uzávěrou/ filtrem [např. špiónů, disidentů aj. škůdců, včetně věcí/ látek/ virů apod.]
infinitiv, infinitivníneurčitý [slovesný tvar, např.
býti]
způsob
inflaceproces znehodnoc. peněz projevující se poklesem jejich kupní síly [zdražováním zboží a služeb]
deflace = pokles cen/ zvýš. kupní síly
- viz monetární
influencevliv, ovlivňování, působení
informaceúdaj, zpráva/ reportáž, zformování
(informatika = teorie vzniku, zprac. a přenosu informací
informátor = špicl aj.)
- viz bit, IT, PC, zpět. vazba, žurnál
Infuzevpravení většího množství tekutiny do organizmu zpravidla nitrožilní cestou [injekcí, kapačkou]
- viz kanyla
ingerencevliv/ ovlivňování, vměšování, zasahování, usměrňování
(fr. ingénieur = inženýr [ak. titul absolv. tech., ek. a zem. VŠ
inž. sítě [voda, plyn ..])
ingotodlitek surového železa z vysoké pece aj., ve tvaru hranolu/ housky/ vývalku [příp. bramy z kokily] pro další zpracování/ válcování aj.]
ingrediencekulinářská [=kuchařská] či léčitelská bio-přísada
přísada vůbec
inhalacevdechování [léčivých par při respiračním onemocnění]
(exhalace = vydechování)
inhalátor = přístroj k vdech. léčivých výparů ap.
- viz vaporizér
inhibitorlátka/ přísada zpomalující či zastavující reakci [např. i. koroze]
iniciálapočáteční písmeno
(iniciace = podnět
iniciativa = podnikavost
iniciativa(z lat. initiare, zahájit, začít) podnět nebo popud k zaháj./ vykonání něj. činnosti/ rozhodnutí
iniciovat
iniciátorkdo z vlast. popudu něco vyvolá
spoušt. zařízení, rozbuška/ roznětka/ palník výbuchur
zdroj nákazy
- viz explosiva, iniciativa, infekč. nemoc, munice
injekcevpravování, vhánění, vstřikování určené látky [séra, …]
enema = lékařská inj. stříkačka/ klystýr
viz sérum, klystýr
injektážzpevňování/ impregnace zdiva, málo únosné půdy ap. tlakovým/ tryskovým vpravením betonové aj. směsí do navrtaných děr
inkarpřístroj [ing. Karáska] ke zjišťování povrchových trhlin ve feromagnetických kovech
inkarnacevtělení [např. boha v člověka]
(reinkarnace = převtělení, opětovné vtělení, nové vtělení duše)
inkasovýběr plateb, přejímka, obdržení [např. SIPO = Soustř. Inkaso Plateb Obyvatelstva cestou pošty]
inkasovat = dostat [finance, góly, trest]
inklinace, inklinovatnaklonění, sklon, náklonnost, podobnost, záliba [zvědavé tíhnutí/ přiklánění se/ vnitřní lákání k něčemu
zdání, že svět stále více inklinuje k nespokojenosti]
- viz deklinace, přitažlivost
inkluze(přijetí do nějakého celku)
jde např. o začlenění zaostalých žáků do normálních tříd
touto integrací však poklesne celková úroveň výuky - je to krok zpětproti obvyklé praxi
opakem inkluze je exkluze - sociální vyloučení/ vydělování jednotlivce či skupin
- viz extrovert, integrace, segregace, separace
inkognitoutajovaná/ falešná identita - skrývání pod cizím jménem
maskování - úprava vzhledu
„na zapřenou“
- viz anonym, identita
inkontinencemimovolní únik [moči, stolice] - pomočování
i. přechodná/ trvalá
(genuine stres inkontinence = GSI)
inkoustsytá barevná tekutina [různ. složení] k psaní pomocí brka, pera či štětce
- viz dub, indigo, tuš, perořízek, kalamář, tisk, cartridge
inkriminacevztah k podezření/ obvinění z krimin. ap. činu [inkrim. osoba, doba, předmět/ případ, vyšetřování]
- viz kriminál [krimi], kriminálka
inkrimovatobviňovat ze zločinu
(inkriminovaná doba
inkriminovaný = obviněný/ žalovaný, doličná věc [vozidlo ap.])
- viz kriminál, diskriminace
inkrust, inkrustacepovlak, nátěr, zdobení barevným materiálem, obložení, vysráž. látek z roztoků
vznik kůry/ potah minerál. látkami, kornatění
- viz intarzie, krusta, politůra
inkubátorspec. kryté zařízení pro nedonošené děti
líheň
inkvizicebýv. církevní vyhledávání, fanatické vyšetř. a přísné trestání kacířů - mučení, stětí, lynč., upálení
- viz Husité, mučení, právo útrpné, kacíř, odpustky
inlejzubní vložka - čep do kořene zubu
[onlej = kousací ploška
korunka = nastavený zub
můstek = spoj. korunky zubů
implantát = nový zub]
1    2    3    4    5    6    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist