Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene I

Počet nalezených zmínek: 224    

1    2    3    4    5    6   
internace, internovatnucený pobyt na určeném, vykázaném místě
internační tábor s dozorem
- viz elegie, koncentrace
internacionálnímezinárodní [lat. natio = národ]
internacionál/ -ista = mezinár. reprezentant [sportu aj.]
uznávaný ve světě
int. organizace, značky
INTERNETcelosvětový systém propojených počítačových sítí
- viz IT, cloud, chat, skype, WWW
INTERPOL(angl. International Criminal Police Organization) největší policejní [krimi] organizace na světě [mezinárodní mezivládní organizace]
interpolacemetoda zjišť. přibližn. výsledku [při zpracování dat se k již zjištěným hodnotám bodů dopočítávají další body, z nichž se funkce skládá - např. k zvětš.zobraz. bodů digit. obrazu, ap.]
vsuvka v textu
- viz aproximace, hašování
interpret1. hudebník jenž interpretuje/ hraje čísi skladbu
vykladatel, překladatel, realizátor/ umělec/ deklamátor, řečník, herec/ aktér aj.
2. druh počít. programu [interpretuje zápis jiného programu programu přímo ve zdroj. kódu ve zvoleném programovacím jazyce {netřeba ho převádět do stroj kódu cíl. procesoru}]
interpretacezpůsob podání/ přednesu/ provedení/ přetlumočení/ vysvětlení/ objasnění liter. nebo hudeb. díla výkonným umělcem
- viz interpret
interpunkcepomlčka, odsuvník, uvozovky, čárka/ tečka/ dvojtečka, vykříčník, závorky
- viz alfabeta, symbol,
interrupcepřerušení těhotenství, umělý potrat/ abort
intervalrozsah hodnot daný dolní a horní mezí
i. 1:1 až 10 = prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva, nona, decima
- viz intervaly, prima, prefix
intervaly1 - mono-, 2 - ambo, bi-, dabl-/ debl, di-, duál/ -ní, dublet, duel, duo, kvocient, pár, sekunda, 3 - tercie/ terceto, tri-, terno, trial, trio, triz, 4 - kvart/ -ál/ quatro/ quaderno, 5 - kvinta/ kvintet, kvintlík, penta-, 6 - sexta/ -tet/ -o, 7 -septima/ septet, 8 - oktáva/ okteto, 9 - nona/ noneto, 10 - decima, 20 - duodecima
...
intervence, intervenovatpožadavek/ přímluva
voj. i./ anexe = náhlé vniknutí/ zábor/ násilné obsazování a opanování cizího území
okupace
- viz diktatura, totalita, ultimatum
interviewnovinářská akce s významnou osobnosti, osvětlování dotazů
(akce instituce k informaci a dotazům novinářů = brífink)
- viz brífink
intifáda(arabsky) procitnutí, probuzení, povstání, vzpoura, rebelie, otřes - k zbavení se „vrchnosti“
intimnídůvěrný, soukromý - neveřejný/ skrytý/ utajený, erotický, sexuální
(intimní osvětlení/ styk)
intolerancenetolerantnost, nesnášenlivost, nerespektování práv
- viz pardon, tolerance
intonaceúprava správného nasazení zvuku, vyladění a zabarvení tónů nástroje
melodie řeči
intravilánzastavěná část obce s infrastrukturou, příp. s prolukami [bez neobydlených oblastí patřících obci]
- viz extravilán, katastr
intrikylsti, pikle, pletichy, čachry, postranní a nečestné jednání, úskoky, dějová zápletka
intrikán, intrikovat, čachrovat, pletichařit
- viz ostrakismus
intro-, intra-[lat] předpona dovnitř
intramuskulárně [o injekci] = do svalu, intravenózně = do žíly, subkutánně = podkožně
lékař internista
- viz IN, extra-, proluka
introdukcezavádění druhů rostlin a živočichů do prostředí, kde se přiroz. nevyskytují. (Reintrodukce/ repatriace je znovuzavádění druhů do míst dřív. výskytu)
introvertsamotář, tichý, přemýšlivý, na venek nespolečenský člověk, obrácený spíše do sebe
- viz extrovert, melancholik
Intubacezavedení trubice do vnějšího nebo vnitřního otvoru v lidském těle
- viz klystýr, kolonoskopie, laparoskopie
intuicetušení
i. jde skrze známého do neznáma
i. je schopnost vědět beze slov, vnímat pravdu bez vysvětlování [schopnost vnímat a vyhodnocovat skrytéskutečnosti a souvislosti mimo čas i prostor]
tzv. šestý smysl/ náhlé/ bleskové pochopení, poznání/ odhad
- viz instinkt, sensibilita
invaliditaneplatnost
hendykep/ zdrav. omez. [částeč./ plné] - smysl. či těl. vada s omez. prac. schopnosti od 35 % [zdr. postiž./ úraz/ nehoda]
- viz validita
invarslitina železa a niklu [s malou tepelnou roztažitostí]
invazenáhlý vpád na území protivníka [k podmanění území, prac. sil]
napadení organismu parazity ap.
náhlé stěhování živočichů
- viz anexe, anšlus
invektivanapadení, výpad, osočení, slovní nebo písemná urážka/ útok/ pohana
- viz insultace, lemra, mamlas …
invencetvořivost/ kreativita, důvtip, nápaditost, vynalézavost, soubor schopností, vědec. či jiná tvůrčí činnost [např. v hudební umělecké tvorbě]
- viz nápad, inspirace,
inventářobsah věcí
inventarizace/ inventůra = kontrolní účetní soupis a porovnání s minulým stavem
inventární číslo/ značka věci
- viz fundus
inventorvynálezce
měnič/ střídač = el. přístroj převádějící ss. napětí/ proud na střídavé/ -ý [hlavně u zdrojů ss. napětí - akumulátory, voltaické el., ...]
inventurakontrola za účelem zjištění skutečného stavu
- viz konsignace
inverzezvrat/ obrat/ opak, přemístění/ převrácení [teplota vzduchu v určité vrstvě stoupá, hromadí se škodliviny {smog, netáhnou kamna}]
- viz smog, verze
investicečást příjmu [důchodu], vložená do kapitálu [dlouhodobých statků, které nepřinášejí okamžitý prospěch, ale jehož návrat/ růst se předpokládá
- viz investor
investorkdo investuje/ vkládá kapitál do určité aktivity, často s cílem budoucích výnosů
(investigativní = pátrající/ vyhledávající, dotěrný/ vlezlý [novinář])
inzerátplacené oznámení či reklama/ poutač v [denním] tisku/ internetu
inzerovat/ nabízet, lákat zákazníky
inzulinhormon produkovaný slinivkou břišní regulující obsah cukru v krvi
nedostatek i. způsobuje cukrovku
- viz EPO, diabetes
inženýrinkinženýrství
politika [v dílčích oborech/ postupech]
Ionosféravrstva zemské atmosféry, příp. atmosféry jiného kosmického tělesa s vlastním nebo indukovaným magnetickým poľem, která je ionizovaná [ovlivňuje šířeníelmagnet. signálů]
je složena z neutrálních plynů, iontů a elektronů
iont, jontyminerály [chem. prvky] rozpušť. ve vodě [miner. vody]
+ anionty, - kationty
iontový/ jontový = složený z iontů [nápoj kyselý či zásaditý]
- viz zásady, pH
1    2    3    4    5    6    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist