Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova informace

Počet nalezených zmínek: 1    

informaceúdaj, zpráva/ reportáž, zformování
(informatika = teorie vzniku, zprac. a přenosu informací
informátor = špicl aj.)
- viz bit, IT, PC, zpět. vazba, žurnál


Možná související slova

Slovo informace se objevilo ještě zde:
aktualizaceúprava údajů podle skutečného stavu
(aktuální/ tendenční = nejnovější/ současný/ nynější stav/ informace [opak zastaralý])
- viz tendence
bit [b]jednotka informace (např. ano/ ne, plus/ mínus, 1/0)
8 b [bitů] = 1 B [Byte - bajt]
vyšší jednotky: kilo-/ mega-/ giga-bajt [= kB/ MB/ GB]
brífink(briefing) akce k poskytování informací novinářům aj.
brief [bríf] = zpráva, stručná informace
- viz interview
cenzor, cenzurastátní kontrolor/ dohlížitel s právem zákazu zveřejň. státně škodlivé informace
cenzura zaznamenaných informací
- viz veřejnost, utaj. skutečnosti
DNA
 1. DNA:
  • makromolekula - deoxyribonukleová kyselina [DNK], nositelka genetické informace všech organismů [kromě některých nebuněčných virů s RNA s kovalentními vazbami].
  • DNA je hlavní složkou chromatinu [směsi nukleových kyselin a proteinů], je uložena v jádře buněk rostlin a živočichů, kóduje a zadává buňkám jejich program a ovlivňuje celý organismus
  • u každého jedince je jiná a nezaměnitelná, co umožňuje jejich identifikaci i z pravěku
  • tvoří dvojitou antiparalelní spletenou šroubovici propojenou můstky a má poločas rozpadu asi 521 let
  • snese teplotu i přes 100 stupňů C
  • lidský genom [souhrn lidské jaderné DNA] obsahuje 3,1 milionů párů bází
  • lidstvo je schopno provádět cílené změny v genetické informaci (v pořadí nukleotidů v DNA) a ovlivňovat tím některé vlastnosti organismů, čím tyto genetické modifikace způsobují revoluci v biotechnologických odvětvích
  • - viz daktyloskopie, pakostnice, regma, RNA
 2. dna:
  • pakostnice - je nemocí metabolismu a většinou se týká mužů
  • revmatický zánět kloubů, způsobený nadměrnou koncentrací kyseliny močové
  • - viz metabolismus
fádníokoukaná, nezajímavá věc/ informace/ oblečení apod.
všední, nezajímavé, nudné, stejnotvárné
fleš1. v šermu - útočný pohyb nohou
2. výbojka/ blesk při fotografování
3. krátká informace
4. figura pěti karet téže barvy v pokeru
- viz flek
genzákladní jednotka genetické informace/ dědičnosti. Je to určitý úsek DNA (sekvence nukleotidů) na chromozomu
- viz DNA, mem
genomveškerá genet. informace ulož. v DNA [u někt. virů v RNA] konkrét. organismu [zahrnuje všechny geny a nekódující sekvence]
genom člověka obsahuje přibližně 20 488 genů
- viz DNA, gen, genomika
médiumprostředek, zprostředkující činitel: - voda v ústř. topení, chladivo
- informační prostředky - masmédia
- nosiče informací [i DNA]
osoba v transu zprostředkující pouťové [spiritistické] informace
(jaz.) střední slovesný rod
notabene(lat.„všimni si“) zdůraznění nějaké informace
dobře známo, mimoto, mimochodem, dokonce, a to, abych tak řek´
- viz bene
průřezovýprůřez ze všech nebo jen z daných oborů/ informace k danému tématu ap.
p. modul, témata, programy, charakteristky, parametry, ministrstva …
RNAribonukleová kyselina (RNA, česky dříve RNK) je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil
je zodpovědná za přenos informace z úrovně nukleových kyselin do proteinů a u některých virů je dokonce samotnou nositelkou genetické informace
- viz DNA
senzomotorika(SMS) vzájemná provázanost dostředivé (senzitivní) a odstředivé (motorické) informace při řízení pohybu centrální nervovou soustavou
SMSslužba krátkých textových zpráv (SMS z angl. Short Message Service) - název služby dostupné na mobilních telefonech - viz senzomotorický
senzomotorika (SMS), vzájemná provázanost dostředivé (senzitivní) a odstředivé (motorické) informace při řízení pohybu centrální nervovou soustavou
sólokaprzvlášť zajím. [novinář.] informace/ článek
- viz sólo, solitér
výkresnapř. technický výkres se užívá převážně ve strojírenství, elektrotechnice a stavebnictví a ve vhodně zvoleném měřítku musí obsahovat všechny informace k výrobě konkr. součásti, stroje, stavby ap. podle norem
dříve se užívala kreslicí prkna s pauzovacím papírem na nichž se kreslilo/ rýsovalo ručně tuší
v současnosti se výkresy zpracovávají počítačovými programy [CAD] a tisknou tiskárnou či plotrem
- viz PC, pauzák, plotr
zpětná vazbaodezva
elektron. smyčka
obvod nějakého systému v němž výstup zpětně ovlivňuje jeho vstup
využívá se v aut. regulaci [udržuje nastav. teplotu aj.]
z.v. umožňuje sledovat různé zpětné informace a vhodně je využívat
360° zpětná vazba [známá také jako 360-feedback] je metoda anonymního hodnocení pracovního výkonu jednotlivce, pomocí dotazníkového šetření
- viz informace
žalobníčekdenunciant, donašeč, informátor, udavač
- viz bonzák, informace, špicl
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist