Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova gen

Počet nalezených zmínek: 1    

genzákladní jednotka genetické informace/ dědičnosti. Je to určitý úsek DNA (sekvence nukleotidů) na chromozomu
- viz DNA, mem


Možná související slova

Slovo gen se objevilo ještě zde:
džentlmen(gentleman) dobře vychovaný člověk
(džentlmenská dohoda = etické/ férové dodržování ujednání/ smluv bez záludností)
- viz gen, genius,
OSN(United Nations - UN) - Organizace spojených národů z r.1945, sídlo New York - USA, pobočky Ženeva - Švýcarsko, Adis Abeba - Etiopie, Bangkok - Thajsko, Bejrút - Libanon, Nairobi - Keňa, Santiago - Chile, Vídeň - Rakousko
r. 2015 má 193 čl. států [všechny státy světa]
Hlavní orgány: Valné shromáždění, Rada bezpečn.
Ekon. a soc. rada, Poručenská rada, Mezin. soudní dvůr [Haag - Nizozemí] a sekretariát s gen. tajemníkem
pudzakódovaný biolog. mechanismus [sexuální/ rodičovský, obživný/ sebezáchovy]
(ruský pud = 16, 380 5 kg)
- viz gen, versta
vojenské hodnostimužstvo: vojín, svobodník
podůstojníci: desátník, četař, rotný
rotmistři: rotmistr, nadrotmistr, štábní rotmistr
praporčíci: podpraporčík, praporčík, nadpraporčík, št. praporčík
niž. důstojníci: podporučík, poručík, nadporučík, kapitán
vyš. důstojníci: štábní kapitán, major, podplukovník,plukovník
generálové: generál-major (brig. gen.), generál-poručík (divizní gen.), generál-plukovník, generál armády (armádní gen.), admirál(námořnictva)
v někt. armádách jsou i další hodnosti [např. seržant, staršina, pobočník/ adjutant, maršál aj.], jiné mohou chybět
- viz frajtr, kaprál
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist