Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova OSN

Počet nalezených zmínek: 1    

OSN(United Nations - UN) - Organizace spojených národů z r.1945, sídlo New York - USA, pobočky Ženeva - Švýcarsko, Adis Abeba - Etiopie, Bangkok - Thajsko, Bejrút - Libanon, Nairobi - Keňa, Santiago - Chile, Vídeň - Rakousko
r. 2015 má 193 čl. států [všechny státy světa]
Hlavní orgány: Valné shromáždění, Rada bezpečn.
Ekon. a soc. rada, Poručenská rada, Mezin. soudní dvůr [Haag - Nizozemí] a sekretariát s gen. tajemníkem


Možná související slova

Slovo OSN se objevilo ještě zde:
ČRČeská republika/ Česko, čl. stát EU a OSN
ČR [rozloha 78 866 km2, 1.1.2011 měla 10 532 770 obyv., 14 krajů se 77 okr., 6 331 obcí]
- viz Czechiahranice: s Německem 810,3 km, s Polskem 761,8 km, se Slovenskem 251,8 km, s Rakouskem 466,3 km
celkem 2290,2 km
- viz Schengen [celní unie]
konvence(conventio = shromáždění, dohoda) úmluva, ustálené společenské pravidlo
[např. mezinár. úmluvy o zákazu užívání někt. zbraní způsobujícíchnadměrné utrpení
ne všechny státy však tyto úmluvy ratifikovaly [USA aj.]
na plnění úmluv dozírá OSN
zvyklosti - jak by se co mělo dělat, uplatňovat, zajišťovat, konvenceprosazovat
Synonyma: dohoda, úmluva, smlouva, ujednání, zvyklost, pravidlo, tradice. úmluva
- viz arbitrární, konvenční zbraň, ratifikace
radakariérní stupeň úřadu [pan vrchní rada]
správní orgán organizace ap. [spr. rada = kolektivní správní orgán
RB = Rada bezpečnosti OSN]
- viz OSN
V4Visegrad. skupina: ČR, MR, PL, SR
v EU od 1.5.2004
spolupráce zemí za celoevr. integraci [hlavně se sousedy]
- viz EU, OBSE, OSN, UNESCO, BRICS
valnýv. hromada = nejvyšší orgán určité obch. společnosti (např. vzáj. pojišťovny), který schvaluje rozhodující opatření [právo účasti mají všichni společníci, např. akcionáři]
Valné shrom. OSN
(valně - nevalně chutnající
válet pole/ valit sudy, oči ap.
v. se v posteli aj.
poval, příval, předvalek, val atp.)
- viz valem
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist