Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene I

Počet nalezených zmínek: 224    

1    2    3    4    5    6   
impedancekomplexní odpor [složený z reálné (pracovní) a imaginární (jalové) reaktance]
- viz indukce, kapacitance, reaktance
imperativ(lat.: rozkaz. způsob) naléhavý požadavek, příkaz nestrpící debatu
základ přirozené morálky {dle Kanta}
imperativně/ -í
- viz impérium
imperátorcísař/ kajzr/ car/ král (dědičný titul/ vlastník), vojevůdce/ dobyvatel
- viz imperativ, imperium
imperialismusnejvyšší stádium kapitalismu
svou expanzi obhajuje šířením civilizace, kultury, ekonomické prosperity, lidských práv nebo demokracie
hlavní cíí: ovládnout strateg. území, získat levné suroviny, prac. síly a maximální vliv, rozšířit odbyt výrobků, zvýšit zisk a celk. majetek
- viz impérium
impérium(pův. nejvyšší výkonná moc ve státě
empire = říše) císařství/ království/ říše včetně závislých území/ držav
- viz kolonie, provincie, respekt
impertinencenetaktnost, nestoudnost, neslušnost, drzost, troufalost
- viz troufnout si, truc
Impetigo(i. vulgaris) bakteriální/ streptokoková kožní infekce [hnisavé puchýřky, flíčky]. Je relativně častá, postihuje děti i dospělé
implantátorgán nebo jeho část přenesený do organizmu [např. umělý prs]
implementace(lat.: implementum – implere/ naplnění) uskutečnění, začlenění, dodržení závazku - viz
implicitnívýchozí [předem nastavený/ zahrnutý], obsažený, ale nevyjádřený přímo
nikoli zjevný/ samo ssebou se rozumějící
- viz explicitní
implikacevyplývání z, sklon k
podmíněný výrok: pokud/ jestliže - pak z toho plyne
implikovat = tíhnout/ přiklánět se k něčemu
imponovatmocně zapůsobit, vzbuzovat obdiv a úctu, působit silným/ dobrým dojmem [líbit se]
- viz impozantní
impotenceerektilní dysfunkce
postihuje muže [vadné cévy k prokrvení, neschopnost soulože]
u žen neschopnost rodit děti. S i. jsou spojeny záporné emoce [nejistota,stres a partnerské živ. problémy]
neschopnost, bezmocnost, nemohoucnost, neplodnost [např. umělecká]
- viz frigidita
impozantníimponující, nádherný, vznešený, líbivý, přitažlivý, velkolepý, úchvatný, budící obdiv, monumentální, ctěný, ušlechtilý, distinguovaný
- viz imponovat
impregnacenapouštění pev. látek vhodným roztokem ke zvýš. trvanlivosti, nepropustnosti ap.
pod. je „grémování“ [kož. bot aj.] vosk. krémem
- viz laminování
impresário[najatý] podnikatel v zábavě a umění [zařizuje vystoupení, produkce, hospodaření]
- viz management, šou, trénovat
impropmptu"(fr. emprompty) improvizovaně/ s patra
""V náladě"" [skladba F.Schuberta]
"
improvizacetvůrčí projev nebo výtvor bez předch. přípravy
nouzová/ neplán. činnost/ reakce
přizpůsobení se vzniklé situaci
řešení „s patra“
- viz provizorium
impulspodnět, popud, iniciace
krátký proud. náraz
vstupní signál
série impulsů
impulzivní = neklidný, náhlý
- viz iniciála, hyper-, kompulze
imrvére(z něm.) neustále/ pořád, co se často/ stále dokola opakuje [s různými obměnami, furt dokola]
- viz repete, kontinuální, perpetuum mobile
imunitaprávně zaručená nedotknutelnost
dostatek obr. látek - schopnost obrany organizmu proti antigenům [bakterie, viry, plísně, prvoci, nádorové buňky ..]
in(z angl.) na, do, ve, proti
[např.: „I ame in“ {ajm in} = jsem připraven {k činu/ jednání}
uvnitř [in flagranti, made in
(slang:) být IN/ in-line {inlajn} = v linii pokrokový/ moderní
to be/ feel} in {the fashion} = {být/ cítit se} moderní/ fajn]
in/ intra- = uvnitř/ vnitřní/ vnitřně [In vino veritas - ve víně pravda
intravenózně = do žíly]
(opakem IN = OUT {aut}/ ven)
inauguraceslavnostní uvedení do funkce/ hodnosti/ úřadu, otevření [budovy] či zahájení [provozu]
- viz nominální, dyzajn
Inbredkřížení mezi příbuznými jedinci [např. Muslimové]
- viz křížení
incestkrvesmilství
hříšná nečistota [sex mezi příbuznými]
- viz sodomie
incidencenemocnost obyvatel v procentech
incidentvážná [nepříjemná/ mimořádná] příhoda/ událost/ havárie/ nehoda s následky [i mezinárodní]
výstřelek širšího dosahu
incidentní/ incidenční
- viz aféra, bulvár
indexrejstřík, seznam/ soupis, rozlišovací symbol, student. průkaz o studiu na VŠ
indexace = označování indexem
- viz koeficient
indiánkypovídky a romány o amerických indiánech, proslavené např. něm. spisovatelem K. Mayem (psal i o národech Středního východu]
indiánské zbraněkamenná palice na topůrku
tomahawk - sekerka
oštěp
kopí
luk s šípy
bola - koule na řemínku s držadlem
foukačka šípů
bumerang
indicienáznak, okolnost budící podezření, nepřímý důkaz při vyšetřování případu
indiferent, indiferentníbezpartijní, nestraník, bez str. příslušnosti, nečlen politické strany/ hnutí, ap., nezúčastněný
- viz politická strana, diference, neutrál
indigoorientální rostliné barvivo pův. z indigovníku (Boryt Isatis), známé 3000 let [temně modrý, načervenale se lesknoucí prášek nerozpustný ve vodě nýbrž v lihu [užívaný na ink. tuhy/ tužky, barvení, pův. k výrobě inkoustů]
indikace, indikovaturčení [zjišťování] stavu/ stanovení dalš. postupu
indikátor = ukazatel, sledovač intenzity
oznámení, ohlášení
indikovaný = udávaný, předepsaný
indiskrecevyzrazení, vniknutí do diskrétního prostoru
- viz indiskretní
indiskretní1. netaktní, vtíravý porušení diskrétnosti/ mlčenlivosti
2. nerozlišitelný
(opak diskretního)
- viz diskrétní, kompromitace, konspirace
indispozicedočasná/ náhlá nezpůsobilost, nepříznivý tělesný/ duševní stav [např. zpěvák byl indisponován]
dočasně/ chvilk. nemocný
- viz dispozice
individualistaje přesvedčen, že jednotlivec má právo prosazovat své indiv. zájmy a cíle, starat se hlavně o sebe a nebýt omezován druhými/ společností
společnost chápe jako volné seskup. osob, odmítá/ podceňuje vazby člověka, vzáj. závislost a solidaritu. Opak = kolektivismus
- viz individuum, totalitarismus
individuumindividualista, podezřelý jedinec, samotář
(individuální = speciálně zaměřený, osobitý [přístup, výcvik, vztah]
samostatný
i-alizmus = důraz na jedince, význam jedince a jeho zájmů)
- viz plurál, solitér
indoor(angl.) domácí/ vnitřní [sport – halový/ sálový]
(outdoor = venku, venkovní, v přírodě, exteriérový)
1    2    3    4    5    6    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist