Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene I

Počet nalezených zmínek: 224    

1    2    3    4    5    6   
iontoforézaléčebná metoda [do kloubů se zavádějí ionty léků]
též jontoforéza
- viz iont, elektroléčba
iOSmobilní operační systém užívaný v mobilech iPhone, v iPadech aj.
iPadmultimediální PC-tablet [s iOS, fotoaparátem/ video, gyroskopem - k práci s formáty novin, knih, foto/ videí, hudby, videoher …]
- viz iOS, PC, tablet
ipso facto(lat.) už tím
tím samým faktem
(ipso iure = na základě zákona/ ze zákona samého/ bez dalšího)
- viz eo ipso
IQintelig. kvocient, úroveň inteligence osob [IQ vyšší než 115 = vyspělá inteligence, pod 70 = ment. retardace/ oligofrénie/ slabomyslnost]
- viz genius
IR(infrared) infračervený
- viz UV
irenický(lat. irené – mír) mírový [hlásání míru]
irenizmus
irigacevýplach [ústní, poševní, střevní, žaludeční]
zavlažování pozemků
irigátor = přístroj k výplachům
- viz klystýr
irigografiertg. vyšetření střeva po vypití kontrastní látky
- viz kolonoskopie
iritacedráždění/ vytočení, zaujetí, šíření vzruchu, rozrušení, narušení rovnováhy [“jeho chování mne irituje až k extázi“]
- viz extáze, provokovat, rozrušení
ironie, ironickývýsměch, posměšek, kousavost/ potutelnost, nadsázka
humorný protiklad [tys tomu dal!]
i. osudu
i. úsměv/ škleb/ posunek
- viz satira, fraška
ISBN(International Standard Book Number - mezinárodní standardní číslo knihy) číselný kód k přesné identifikaci knižních vydání
ischémiemístní nedokrevnost tkání a orgánů, která má příčinu v uzávěru přívodné tepny (místní anémie)
- viz trombóza, TIA, stenóza, iktus
ISICmezinár. identif. průkaz studenta VŠ/ univerzity
islámarabské monoteist. náboženství - [založil jej v 6. století n.l. v Mekce prorok Mohamed
zásady sepsány ve verš. Koránu]
islámským vládcem bývalsultán či kalif
dnešním círk. představit. je ulema [učenec]
islám. chrámem je mešita s věží/ minaretem
- viz džihád, fez, minaret, kalif, nacionalizmus
isoprénorganická sloučenina, bezbarvá těkavá kapalina
- viz terpeny
ITInform. Technologie [výpoč. technika, programování, masmédia atp.]
- viz outsourcing IT, výpočetní technika, PC, dok/ -y, informatika, ajtýk,
iteraceopakování
početní metoda postupného přibližování k výsledku
vtíravé opakování představ
itinerářcestovní deník - náčrt, popis cesty/ trati s jejími zvláštnostmi/ vzdálenostmi a zajímavostmi
iuridictumprávní fikce [skutečnost která nenastala; tím se právní fikce liší od právní domněnky, jež může i nemusí odpovídat skutečnosti {např. náhradní doručení}]
- viz fikce
ivani(pejor.) Rusové, moskali (Moskvané) = [býv. rudoarmějci či přísl. Sovětské armády]
(sovět = (rus.) rada, sněm býv. SSSR)
- viz SSSR
izobara(meteo) čára [izolinie] spojující na mapě místa se stejným tlakem vzduchu přepočteným na hladinu moře
- viz počasí
izolaceochrana - např. i. před infekční nákazou
i. el. vedení/ vodičů proti zkratu či úrazu
i. proti zatékání vody do domu, tepelná i. aj.
izotopyatomy téhož prvku, lišící se pouze počtem neutronů [mají stejné protonové číslo ale různé nukleonové číslo]
- viz jaderná energie
1    2    3    4    5    6    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist