Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova indukce

Počet nalezených zmínek: 1    

indukce(inductio, návod), induktivní metoda
opak dedukce
vývod, závěr
logické odvozování, vyvozování nových závěrů
úsudek směřující od jednotlivého k obecnému
vektor. veličina charakterizující elektr., magnet. či el.-magnet. jevy vzniklé vložením látky do těchto polí
reaktance indukčního charakteruse též nazývá induktance, a reaktance kapacitního charakteru kapacitance
- viz admitance, dedukce, impedance, kapacita, reaktance, susceptance


Možná související slova

Slovo indukce se objevilo ještě zde:
admitancezdánlivá vodivost elektrického obvodu protékaného střídavým elektrickým proudem
- viz impedance, indukce, kapacitance, reaktance, susceptance
dedukcededukování - odvozování a usuzování z výzkumů a širš. pozorování k utvoření obecnějšího závěru
dedukovat
- viz redukce, indukce
impedancekomplexní odpor [složený z reálné (pracovní) a imaginární (jalové) reaktance]
- viz indukce, kapacitance, reaktance
Indukční deskyvarné desky s indukč. technologií [výhody: nízká energet. náročnost, rychlý ohřev a chladný povrch varné desky i v průběhu vaření]
na indukč. desky je nutno zakoupit vhodné indukční nádobí [indukční ohřev je generován magnetickým polem - teplo je generováno přímo v kovu]
- viz indukce
kapacitajímavost
schopnost něco pojmout/ obsáhnout/ vykonat
výkonnost, únosnost
uznávaný odborník/ specialista
- viz indukce, kondenzátor, reaktance
reaktanceimaginární složka impedance v elektrickém obvodu, kde odpor, indukčnost a kapacita jsou zapojeny v sérii
převrác. hodnota susceptance
- viz indukce, susceptance
siločáry"s. elektrické [myšlené čáry, znázorňující směr silové působení el. pole od ""+"" [pole nabité] k ""-"" [p. nabíjené]
u magnetického pole je nazývámemagnetické indukční čáry, jež na rozdíl od el. siločar tvoří vždy uzavřené křivky, směřující od severu ""N"" k jihu ""S"" {jako u kompasu či zeměkoule}]
- viz indukce, toroid"
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist