Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene H

Počet nalezených zmínek: 459    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   
houští, houštinahustý, neprostupný porost [hloží, křoví, mlází, proutí, vrboví, trní ap.]
(houšť/ houštějc = hustěji - oproti řídčeji)
- viz buřeň, klest
houževvazadlo otepí/ votýpek, vorů apod. (z mladých naklepaných/ kroucených stromků/ větví)
houževnatý = nepoddajný, vytrvalý
hovadodomácí dobytče, příp. pečeně
surový/ bestiální/ zvrhlý/ nemravný/ tupý člověk, zhovadilec/ sprosťák
[boží] hovádko
nadávka
hovadina - pitomost, hloupost
hovět sirelaxovat, uvolnit se
pohova
pohovka
povel Pohov!
- viz relaxace, respirium, expirace, kalanetika
hovnivál(Scarabeus) africký brouk - chrobák/ vruboun posvátný, uctívaný egyptský bůh slunce = skarab [klade vajíčka do trusu a kuličku válí]
- viz adorace
hovornamístnost k telefonování či k jednání s návštěvou
- viz čekárna
HP(horse power [hórs paur]) - koňská síla [býv. jednotka výkonu, zavedená J. Wattem
1 HP či k.s. = 745.6998 W
za 1 sekundu vykoná práci 1 joulu]
hrabankalesní ulehlá vrstva z napadaného jehličí
hrábědřev. či kovový hřebenovitý nástroj na násadě [k uhrabání zeminy, shrabování listí, obilí, sena, trávy]
- viz pohrabáč
hrad(castellum) opevněné feudální sídlo [z počátku jen hradiště] vystavěné většinou v 12.–16. století
krupobitné mraky
hradlodrážní signal. zařízení - návěstidlo, semafor
hráchluskovinová zelenina [kuličky hrachu] a krmivo
hrachor jarní s fial. květy je podobný hrachu, ozdoba zahrad
hráň, hráněštos, urovnaná hranice řeziva s mezerami k sušení [na rovné, pevné, vodě propustné ploše bez vegetace]
suší se minim. půl roku
- viz mezi stromy, špán
hrana(geometrie) úsečka, tvořená průnikem dvou sousedních stěn mnohostěnu
hranatý předmět
ostré či zakulacené hrany nábytku ap.
- viz hranění, průnik, umíráček
hraněnédříví, trámy aj. řezivo [aspoň s jednou rovnou hranou] po odřezání/ odtesání krajin z klád/ pňů/ kmenů
hraní na hřebendětské muzicírování [přes hřeben přeložit list papíru, lehce přiložit na rty a ústy broukat melodii - následkem chvění bude znít melodie bzukavě]
hraniceurovnaná kupa zásobního dříví
vatra z polen [oheň]
mez/ -e pozemků a správních území vyznačené mezníky
omez. možnosti
o-/ hraničit
- viz katastr
hrázdruh regulace proti povodním a vymílání břehů
přehrada – přehraž. vod. toku s regulací odtoku [často s elektrárnou
správcem přehrady je hrázný]
hrázděnívyzděná dřevěná konstrukce domu (zevně vidět trámy a mezi nimi zdi - hist. zástavba)
- viz solomit, lepenice
hrazeníohrada, obora (tyč./ plaňkový/ prkenný/ laťový/ pletivový/ živý plot), zeď, kolí, břevna výběhu/ ohrady, el. ohradník)
h. vod. toku
hradit
- viz obora
hrb, hrbatývýstupek z plochy/ hřbetu [dvojhrbý]
pahorek/ kopeček
(hrbáč/ hrboun = s hrbem [pahrbem] na zádech)
- viz hrbol, klk, kostrbatý, mulda, šošolka
hrbol, hrbolatýnerovný/ neurovnaný, rapatý, drsný, hrubý úsek s výstupky
hrbolatý povrch, cesta s prohlubněmi/ výtluky a hrboly]
- viz hrb, retardér, rygol
hrdlootvor/ trubic. průchod
krční trubice - hltan a hrtan [k průch. jídla, dých. a mluvení], obecně krk
hrdelní = týk. se krku/ zúžených trubic
zločin usmrcení
hrd. soud
hrdlořez
hrdlení
z plna hrdla
něco uvázlo v hrdle/ krku/ trubici
- viz diftérie, hlas, oběšení, vaz
hrdostpocit heroismu/ hrdinství (hrdina/ -inský čin
pohrdat/ -nout [kým, čím])
- viz heraldika
hrobrov - místo uložení rakví do země s navršenou zeminou
synonymum věčného klidu/ ticha [hrobové ticho]
(hrobka = krytý pevný objekt [výklenky pro rakve]
krypta = podzemní hrobka, např. v kostele, mauzoleu, pyramidě aj.)
hroby se opatřují náhrob. kameny s tabulkami, křížky apod.
v nouzi z nedostatku času se dělá společný/ hromadný hrob - i bez rakví
hroch obojživelný(Hippopotamus amphibius – {říční kůň}) [mít hroší kůži = strpět i tvrdou kritiku]
- viz  
hromadnýpojem pro působení/ úder ve velkém rozsahu [pomocí biologických, jaderných, chemických apod. ničivých prostředků - tzv. zbraně hromadnéhoničení, zkr. ZHN]
hromadná palba/ salva
hromadné sdělovací prostředky
- viz salva, masmédia
hromničkasvíčka (rozsvěcená v chalupách pánubohu za bouřky k odvrácení ničení/ božího trestu)
hromobitíburácení hromu při bouř/ -ce/ -i
- viz bouřka, burácení
hromosvodnad objektem umístěný uzemněný bleskosvod k ochraně před zapálením výbojem blesku
hrom/ -obití = zvukový doprovod blesku
- viz mach, kulový blesk, pól
hromotlukobr, silák
- viz Kyklop, óbr, zavalitý
hroší kůže[od hroch = mořský tlustokožec] odolání nátlaku, asertivita
rezolutní odmítání bez omlouvání
nepřipouštění ovlivnění
necitelnost
hrotšpice [zašpičatit, vyhrotit, otupit/ naostřit, ulomit, vy-/ za-/ -hrotit]
- viz grot, loukoť, šídlo, šíp, špičák
hroucenívysílení a únava/ neschopnost jakékoli činnosti
zhroucení přehrady/ fronty [nečekaným náporem]
zhroucení plánů/ předpokladů
hroudatvrdý půdní agregát, vzniklý rytím/ orbou a drobený např. vláčením
může vyjadřovat i množství [hrudka másla ap.], zemitost [rodná hrouda]
- viz hrudkovna
hroužit sepohroužit se do sna/ komatu, hluboce se zamyslet/ začíst, ztrácet vědomí, usínat
- viz tlouct špačky
hrozen(racemus) nevětvené květenství révy vinné, nesoucí na vřetenu [rhachis] stopkaté květy [měnící se v bobule, z nichž se lisuje víno {bílé, červené}]
hruď(thorax) střední část těla členovců mezi hlavou (caput) a zadečkem (abdomen)
prsa
přední část hrudníku [u zvířat: hrudí maso]
- viz prsa
hrudkovnabýv. závod např. v Rokycanech k agregaci/ spékání chudých rud na hrudky [aglomerát] k získání kovu tavbou ve vys. peci či konvertoru
- viz agregace
hry dětskékuličky, školka, panák, schovka, na babu, na peška, tichá pošta, přetah, vybíjená, na četníky/ zloděje, přihořívá/ hoří, škatulata, kokeš...
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist