Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene H

Počet nalezených zmínek: 459    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   
habadějdostatek [„je toho tam habaděj“]
- viz spousta
habilitaceřízení vztahující se k udělení titulu docent
habilitovatdosáhnout akadem. hodnosti docenta
- viz rehabilitace
habitace(z latiny): bydlení, obydlí
prostředí bydliště nebo výskytu
habitatnaleziště/ místo výskytu určitého organizmu, biotop
(biota = existující život v určité oblasti)
- viz biotop
habituálníobvyklý, ustálený
hacafrakstudentský volný lesklý pleteninový kabát bez zapínání
haciendachata, venkovská usedlost
- viz domkář, farma, grunt, chalupník, ranč, srub
hacking(angl.) [ilegální] zábavné pronikání do nechráněných systémů, inovativní [progresivní] využ. věcí a myšlenek překon. restrikce
- viz hekr, restrikce
hačat(dětsky) sedět [“Pojď si hačnout na klín“, volá maminka]
háčkováníprovlékání příze háčkem [háčkované rukavice aj.]
(vyháčkování zámku dveří = zlodějská technika)
- viz jehlice
hádánípření o pravdu
hádky [v dobrém i zlém]
hry - hledání správné odpovědi/ věci/ výsledku
hádanky, křížovky, doplňovačky, kvizy, rébusy, sudoku aj.
- viz luštění,
hadr, hadrákotrhaný kus textilie [k mytí podlahy apod.]
hadrový míč klukovské kopané [čutané, fotbalu]
- viz cancour, cár, čutat, cumel
hadrníkkdo chodí v roztrhaném/ rozedraném oděvu
hastroš
kdo sbírá staré textilie - hadry
- viz drbání
hájremízek, osamělý lesík (smíšený či podle porostu - bučina, borek, doubí aj.
hájovna/ hájenka)
hájit/ obhájce
čas hájení [zvěře aj,]
h. urnový [kolumbárium] s urnovými schránkami
- viz álej, háječka, větrolamy
hajat(dětsky) ležet, odpočívat, spinkat, dadat, nynat
(hapat = {dětsky} upadnout, spadnout
bacat = nabít, naplácat, uhodit)
hajdeláknepořádník, lajdák, neposlucha
- viz lajdák
hajdrichiádaNěmci za protektorátu rozpoutaná msta za zabití protektora Heydricha
- viz Lidice
hajdy"(citoslovce) pobídka [""hajdy domů""
nebo na kutě/ do hajan [ležet/ spát/ dadat]
- viz kutě"
háječkaslaměná vějička na hájeném pozemku (visí na stromě či na zapíchnuté hůlce) = zákaz vstupu
též dohodnuté znamení
hájení
- viz háj, vích
hájemství(hist. pojem) v urbářích a katastru zapsaná panská území s osevními dědinami včetně lesních porostů a strážců - hajných, pečujících o pořádek a zvířenu
(doba hájení zvěře aj.
hájení se před soudem ap.)
- viz háj, hájení, háječka, panství, šanování, urbář, katastr
hájeníopatření k ochraně [zákaz vstupu/ lovu včetně ryb apod. v urč. období - urč. míst sběru plodin, odstřelu zvěře a těžby dřeva
hájení/ obhajoba před soudem aj. orgánem]
- viz advokát, háječka, polesí
hájenka, hájovna(dům hajného, správce polesí aj. (podobně lesovna, fořtovna, myslivna)
- viz háječka, polesí, reforestace
hajlovánídnes nezákonný fašistický/ nacistický pozdrav předpaženou pravicí se slovy „hajl hitler“
- viz nacionalizmus
hajs(z něm. heiss - horký) výkřik - akutní výstraha dítěti [nebezpečí spálení/ ožehnutí]
hajtka[High hat, Hihat] vodorovný pár činelů se stojánkem, užív. v elektron. hudbě
- viz techno
hajtra(pejor.) též bréca, herka = stará/ opotřebená kobyla, koza, kráva, kůň ap. [kost a kůže]
hajzl(pejor.) záchod/ WC/ 00
pitomost
člověk - neřád/ nespolehl./ šupák vošumělej/ vobejda/ prevít / protiva/ lausdr/ zloduch/ syčák/ rošťák, lundvář
hákhistorické oradlo (trhalo půdu), nahraženo ruchadlem/ pluhem
součástka k zavěšování
zápasnický chvat
kramle = dvojitý kovový spoj. díl
ohnutý předmět [hůl k přitahování], interpunkč. háček [např. ň], háčkování [ruční práce - např. pletení]
vyháčkovat zámek aj.
luštitelský háček
hakenkrajc(z něm.) hákový kříž [stát. znak býv. nacistické Třetí říše/ rajchu/ Německa poraž. v 2. svět. válce]
- viz nacionalizmus
háklivýnedůtklivý, netýkavý, urážlivý, podrážděný, citlivý/ přecitlivělý, choulostivý
nespokojený a mrzutý i na drobné nepříjemnosti
- viz cimprdlich, cit
haksna(pejor.) noha, úd [též pačády/ pařáty - o rukou]
halauzavřená a zastřešená prostora [výrobní/ dílenská/ prodejní/ skladová/ nádražní h., tělocvična či sportovní/ lázeňská h., muzejní h., galerie aj.]
sál
hala-balaodfliknutá, nepořádně udělaná/ ošizená práce, nespolehlivý výsledek činnosti/ výrobek
- viz lajdák, licitace, ulejvák
halashlasitost, halasení [hlasité bavení se
ústní šíření/ rozhlašování pověstí o někom ap.]
Fr. Halas - básník 20.-30. let 20. stol.
- viz hulákat
haldahromada, navršená odpadová hlušina z dolu, skládka odpadů, odval aj.
- viz asanace, brownfieldy, kultivátor, spalovna
halena, halenkablůza, blůzička, kamizola, myslivecká halena (blůza od uniformy)
Haličbýv. země RU [zaujímala severní podhůří Karpat od horní Visly na západě až po horní Prut na východě. Řeka San dělila Halič na záp. část s městem Krakov a vých. část s městem Lvov
- viz RU,
halit[řecky nerost], sůl kamenná
- viz halogeny, hálky
hálka(cecidie) útvar vznikající na rostlinách působením látek produkovaných cizími organismy [zoocecidie = hmyz, houby, bakterie a viry,  nebo roztoči]
- viz duběnka
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist