Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene H

Počet nalezených zmínek: 459    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   
humrvelký mořský korýš [až 60 cm, živí se plži, které otvírá silnými klepety]
gurmánská pochoutka
- viz klepetáč, kreveta
humusnejúrodnější část půdy [soubor odumřelých organických látek rostlinného i živočišného původu v různém stupni přeměny]
vrstva obdělávané půdy
černozem
(uzrálý [homogenní] kompost, zeměď. půda vysoké bonity/ kvality)
- viz druhy půdy, hnůj, hnojiva, kompost, kompostování, ledek, prsť
huňatýchlupatý [houně, vlas, svetr, kožich]
{chundelatý} porost zvířat [chlupy/ huňky/ rouno/ štětiny/ chmýří/ žíně/ vousy/ hříva/ rous …]
- viz žijon
huntkolejový hornický vozík
(huntovat = přetěžovat, špatným zacházením poškozovat [„všechno tam je zhuntovaný“])
- viz tůra
huphoupání/ kolébání [ze strany na stranu {hup a zpět
roz-/ do-/ houpat - na houpačce až točit se
houpací {křeslo}]
- viz kmit, točit, klátit, nepokoj, rovnováha
huráprojev radosti/ spokojenosti/ podpory oblíbence/ připravenosti k zápasu/ činnosti [„hurá do toho a půl je hotovo, hip hip“], bojový pokřik
hůrkavýšina, malá hora, kopec, vrch/ vršek
horní, hoření, [být, lézt, letět] vzhůru, nahoru/ -ře, z hůry, půda domu, horka
horákyně
- viz horalky, mulda
hurónskýřev/ křik/ ryk/ řvaní z plna hrdla
[Huróni = indiánský kmen v Kanadě]
Hurvínek[spolu se Spejblem, Máničkou a psem Žerykem] známé loutky J. Skupy
- viz bramborové div., Kája Mařík, Marbulínek, Kašpárek, Škrhola
Hus Jan(1369-1415) rektor univ. a círk. reformátor z poč. 15 stol., kázal proti círk. zlořádům a za přijímání podobojí
za pravdu byl 6. 7. 1415 rozhodnutímkatol. círk. koncilu na břehu Rýna upálen
toho dne Češi pravidelně konali tryzny s proslovy u hořící hranice
za ČSR to byl státní svátek
- viz glejt
husařipův. maďar. jízdní osobní stráž panovníka, vojáci lehké jízdy/ kavalerie za RU
husarský kousek = odvážný
- viz hulán
husitérevoluční hnutí vzniklé r.1419 z reformního proudu v katolické církvi po upálení mistra J. Husa
říkali si kališníci/ táborité
v Táboře založili vojsko,které vedl hejtman Jan Žižka z Trocnova a jiní
bojovali proti církevní/ panské nadvládě a útisku doma i za hranicemi
- viz spanilé jízdy, Bílá hora, Toleranční patent
hustotafyzikální vlastnost látek
(hustilka/ pumpička = pístový nástroj k huštění nafukovacích předmětů [míčů, pneumatik, lehátek/ matrací aj.)
huťzávod k získávání a úpravám minerálů, získávání/ tavení/ úpravy stav. kamenů, skla a kovů z rud [hutnické výrobky: traverzy, plechy, dráty, oceli, aj.]
hutnota(hutnost, pevnost) - specif. hmotnost par/ plynů vztažená na vzduch udává, kolikrát jsou nebezp. chem. látky těžší/ lehčí než vzduch
- viz hutný, huť
hutnýkompaktní, celistvý, soudržný/ kohezní, pevný, zhutněný, souvislý, zahuštěný
- viz huť
hutorit(slovácké nářečí) hovořit
hvězdicová jízda[z různých míst do jednoho cíle] patří mezi nejstarší motoristické sportovní aktivity [např. Rallye Monte Carlo či Dakar]
- viz rely
hvězdokupaseskupení hvězd, které pohromadě udržuje gravitace
- viz gravitace
hvizd, hvízdatpískavý zvuk, hvízdání
pískat [ústy, píšťalou, hud. nástrojem, na prsty ústy]
pištec
[soudcovská, lodní, varhanní aj.] píšťala
- viz píšťala
hvozdyhluboké lesy
hybnostvektorová veličina (p) tělesa, jako součin jeho hmotnosti (m) a rychlosti (v)
[p = m.v]
- viz motilita, motorika, vektor
hybnýmotorius/ motoricus
hybnost = motolita/ motorika [pohybová schopnost člověka]
- viz motor
hybrid, hybridnímíšenec, kříženec, bastard
hybridní = vzniklý křížením/ míšením
antropologický, genetický, agronomický, technický - (mestic/ kreol/ mulat/ mezek/.. , h. brojlery,h. zelenina/ obilí/ květiny/ stromy, vozidla/ letadla/ lodě s h. kombin. pohony [benzin + elektřina aj. – sníž. spotřeby], h. ventilátory/ turbíny, víceúčelové stroje, h. golfové hole, h. bondy [něco mezi akcií a dluhopisem], h. spis pro elektronickou/ digitální evidenci dokumentů atd. atp.)
hybridnínapř. kombinace z více druhy pohonu (druh - úspora paliva, energie ap.)
hýčkatvychovávat s láskou a péčí, chovat/ konejšit na rukou či kolébat, vyjadřovat někomu něhu, pozornost a obdiv, věnovat zvl. pozornost a podporu
hydraobluda, vodní saň
něco obludného/ velkého/ zlovolného [i literárně]
hydrantpouliční stojan/ přípojka vodovod. rozvodu k odběru vody/ hašení aj.
domovní/ chodbová protipožární skříňka s hadicí [nebo hasební suchovod]
- viz rozvod
hydraulikavěda i praxe, např. užití tlakové energie [nestlačitelné] kapaliny pomocí pístu [zvedání břemen, vysouvání, brzdění, lisování aj.]
hydro-předpona s významem vodní
hydroplán = vodní letadlo s plováky [startuje z vodní hladiny, přistává na hladině]
hydrolýza = rozklad vodou
- viz aero
hydro-první část slov majících význam voda/ vodní [hydrogenní, hydroskopický]
- viz hygro-
hydroalternátoralternátor k výrobě elektřiny poháněný vodní turbínou
- viz alternativa, induktor, dynamický, dynamo
hydrobetonmálo nasákavý vodotěsný beton pro vodní stavby
(jiné jsou YTONG = makroporitový beton - tvárnice)
- viz beton, panel, pórobeton
hydrofonpodvodní pasivní mikrofon vybavený sonarem, schopným sledovat okolní i seismické zvuky a najít např. cizí ponorky a konvoje
- viz batyskaf, seismograf
hydroplánvodní letadlo s plováky
- viz aero
hydroponiepěstování rostlin v živném roztoku bez půdy
hyenismusokrádání chudáků, neúcta k mrtvým, využívání neštěstí druhých, surovost, bezcitnost, bestialita
(hyena = mrchožrout/ nadávka)
hygienaočista, nauka o zdravém způsobu života
hygro-předpona s významem vlhko/ vlhký [hygroskopický
Dřevo je přír. anizotropní hygroskopický materiál - jeho stav. prvky jsou orientovány světlem]
- viz anizotropie
hynoutchřadnout až zemřít
úhyn živočichů, rostlin
zahynout = podlehnout nedostatku/ nemoci/ utrpení/ boji a zajít/ pojít/ zemřít/ skonat
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist