Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene H

Počet nalezených zmínek: 459    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   
hobralisovaná dřevovláknitá stavební deska různé tlouštky [na lehké přepážky, přihrádky, suché izolace]
- viz heraklit, dendrologie
hodobóžovýsváteční [oděv]
hogo-fogosnaha vyniknout, trumfnout/ předčit někoho
hochštaplerpodvodník většího formátu, švindlíř, dobrodruh
- viz formát
hokynářdřívější obchodník potravinami, trhovec, stánkař
- viz trh, obchod
holbanádoba [s uchem a víkem] k pití
st. dutá míra = 0,707 l
- viz korbel
holdokázalá pocta zasloužilému člověku
[holdovat = mít zálibu, preferovat {tanec a pohyb/ sport, dobré jídlo a pití apod.}]
holding(Hld) koncern/ sdružení obchodních společností, z nichž jedna řídí ty ostatní
- viz obchod
holeňbérec - část nohy od kolena k nártu
zadní kost lýtková [fibula], přední kost holenní [tibia]
(bércové vředy
holínky = vys. boty/ škorně)
- viz holina
holendr, holandrstroj k mletí surovin k výrobě papíru
krupník k loupání ječmene k výrobě krup
šroubovací spojka trubek s přesuvnou maticí/ šroubením
holenicedruh brnění
voj. kožené chrániče holení a lýtek [obdoba kamaší]
- viz škorně, kamaše
holičkynechat koho na holičkách/ ve štychu = nepomáhat mu v nouzi
pracovnice v holičství/ kadeřnictví
holič a kadeřník
(štych = šicí steh
prohra/ výhra)
holinaholý terén, krajina bez porostu, pláň
vyčiněná kůže bez chlupů/ srsti [srst obsahuje dlouhé chlupy - pesíky/ žíně či štětiny nad podsadou]
holínky = vys. boty
- viz jirchář, lysina, mýtit, pustý, žijon
holobrádekcucák. - malé dítě./ [rusky sopljak]
usoplenec/ mlíčňák [bez vousů - teče mu ještě mlíko po bradě]
nedorostlej harant/ smrkáč/ usmrkanec
holocaust(holokaust, šoa) vyvraždování Židů nacisty, ničení, zkáza
- viz genocida, kyberšikana
holografiezpůsob zobrazování trojrozměrných předmětů pomocí záznamu a následné rekonstrukce informací nesených světlem
- viz hologram
hologramzáznam předmětu na vhodné médium a jeho následná rekonstrukce - vyvolání prostorového obrazu původního předmětu [což je obecná optickásinusová mřížka]
osvětlením hologramu obecně jinou vlnou, dochází k optické difrakci [na této mřížce], přičemž difrakční maxima jsou třírozměrnýmobrazem původního předmětu.
- viz brand, difrakce, plastický, 3D, dimenze, stereo, HoloLens
holohlavost(alopecie) vypadávání vlasů [někdy jen dočasné - bývá způsobeno kožními chorobami a též onkolog. a radiologickou léčbou]
- viz kštice, lysina
HoloLensholografické brýle k televizoru s novou verzí Windows
- viz 3D
holomekrošťák, grázl, syčák, lump, vykutálenej vejlupek
pův. svobodný mladík, svobodný čeledín, pacholek
pův. soudní slouha, pomocník kata
holomrazymrazy beze sněhu, nasucho
[třeskutý mráz {slang. „samec“}
„mrzlo až praštělo“]
námraza, zmrzlý, led. kra, rampouch
- viz kryo-, mráz, rampouch
holotaskupinová nadávka [banda, žebrota, pakáž zlodějská, mafie aj.]
holportpráce i odměna napůl [„vezmem si to na holport“ = každej půl]
společné držení a užívání něčeho
holstrpochva na dlouhou pistoli [upevňovaná vpředu na sedle]
holštyflata(též holštýblata) polovysoké kožené boty z hověziny [snadno se obouvaly, vojáci jim říkali půlitry]
holt(z něm. halten = státi) tedy/ prostě/ zkrátka/ inu [„holt, nedá se nic dělat“]
holubníkumělá hnízda pro holuby v okrouhlém domečku o více patrech na sloupu, anebo pod převislou střechou
(pejor.) holubník = nepořádek
homeopatiepodávání nepatrných dávek léků, vycházející ze zásady léčení podobného podobným
alternativní léčení
- viz felčar, šaman, mastičkář, šarlatán
homočlověk
h. sapiens = člověk rozumný
h. habilis = člověk zručný
h. erectus = člověk vzpřímený
homo-první část slov s význ. totožný/ shodný
homo sapiens = člověk rozumný
Ecce homo - Ejhle člověk
homofonie(monodie) jednohlas, přednes melodie
h. substituční šifra [užívá více znaků za stejné písmeno]
homogenita, homogennístejnorodost, stejnorodý [celek, hmota]
homogenizace = mísicí postup k získání stejnorodé látky/ směsi
homoleoblá sloupová hora
pod. tvar mělo v 19. stol. balení litého cukru [tloukl se paličkou v hmoždíři], později nahraženo cukrem kostkovým a krystalovým
homologaceověření vlastností výrobku z hlediska přípustnosti jeho použití
úřední souhlas s použitím
homonymumslovo souzvučné [raketa - pálka/ panejstra, být - bít]
(homonomie/ -nymita = souzvuč. slova/ přípony s růz. význ.)
- viz synonym/ -um
homosexuálláska/ partnerství k témuž pohlaví - gayové (muž s mužem), nebo lesbičky (žena s ženou)
heterosexuál - partnerství k oběma pohlavím
homosexualitasexuální chování charakterizované pohlavní náklonností ke stejnému pohlaví
- viz anální sex, buzík/ buzna, perverze, gay, lesbička, teplouš
honnadhánět/ popohánět k větší rychlosti
hra na honěnou
hnačka = průjem
- viz hnáti, honička, pohon
honštvanice/ honba/ lov/ -ení v honitbě
samostatné [pěstební] pole - každé s jinou plodinou [např. hon U lesa, ap.]
záhon/ -ek = okrasný či pěst. malýaj., uhnat si nemoc], odehnat [chmury, nepřítele, havěť]
dohnat plán/ studium
hon/ -ák/ -ec = nadháněč
honění = ukájení
uhánět = spěchat
pozemek
honit/ hnát/ dohonit [žene dobytek]
předehnat - získat lepší pořadí
[honitba = území vyčleněné mysliveckému sdružení/ spolku k chovu a odstřelu zvěře/ ptáků]
(při-/ pře-/ hnala se bouře/ vlna/ smečka vlků/ hejna ptáků/ horda zlodějů/ lapků aj.)
hnané pažení
h. = stará délk. míra = 125 kroků
honička"hra na honěnou/ na ""babu""
(podob. je hra na schovávanou
zahajuje se rozpočítáváním [rozpočítadlo = říkanka kdo musí z kola ven, ap.])
"
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist