Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova hon

Počet nalezených zmínek: 2    

honnadhánět/ popohánět k větší rychlosti
hra na honěnou
hnačka = průjem
- viz hnáti, honička, pohon
honštvanice/ honba/ lov/ -ení v honitbě
samostatné [pěstební] pole - každé s jinou plodinou [např. hon U lesa, ap.]
záhon/ -ek = okrasný či pěst. malýaj., uhnat si nemoc], odehnat [chmury, nepřítele, havěť]
dohnat plán/ studium
hon/ -ák/ -ec = nadháněč
honění = ukájení
uhánět = spěchat
pozemek
honit/ hnát/ dohonit [žene dobytek]
předehnat - získat lepší pořadí
[honitba = území vyčleněné mysliveckému sdružení/ spolku k chovu a odstřelu zvěře/ ptáků]
(při-/ pře-/ hnala se bouře/ vlna/ smečka vlků/ hejna ptáků/ horda zlodějů/ lapků aj.)
hnané pažení
h. = stará délk. míra = 125 kroků


Možná související slova

Slovo hon se objevilo ještě zde:
hnátisehnat, dohnat, předehnat, prohnat, uhnat, zahnat, vyhnat, přihnat, odehnat, popohnat, přehnat/ přeháňka, vyhnání, shon/ shánění/ sháňka, honění/ lov, honit [husy aj.], honitba, poháněč, honec, hnací [hřídel], hnané [kolo], náhon, nahnat, náhončí, žene/ ženoucí se
- viz hon, honička, ohánět se, ohon, oháňka, pohon
leččást honitby, v níž probíhá jedna část honu
zátah, lest, léčka, past
tlučka = past k odchytu a usmrcení škodné
(spojka s významem „ale“)
- viz hon,lovec, tenata, zbraně
líchapruh zeměděl. pole o šířce cca 2,5 m/ ruč. rozsevu
(záhumenek, zvor/ zvůra = kus pole/ oranice)
- viz lán, úhor, záhumenek, hon
loveckdo něco loví, novinář, sběratel, rybář, myslivec/ střelec (nikoli honec)
- viz hon
nástrahaléčka, past, mina
- viz leč, hon, munice, pyrotechnika
polepozemek/ role/ lán pro zem. výrobu, polnosti
mezičlánek [p. mezi sloupy plotu/ mostu]
(fyz.) silové/ el. p. aj.
p. válečné
polní
- viz blata, hon, lada, lán, poldry
polovačka(slovensky) hon/ -ba, lov
myslivost, štvanice
sokolnictví
- viz sporty
štvanívyvoláním potíží a lživými výpady [i mediálně] lidi vzáj. rozeštvat, vyvolat puč aj.
štvanec
štvanice = hon
naštvání, naštvat = na-/ roz-/ zlobit/dopálit [se/ koho]
vlkdivoké zvíře
vlčák – pes
(vlkodlak – wérvolf {z něm.}, pohádk. zvíře)
- viz houf, hon, shluk
žoužel1. havěť
2. nejasná jednotlivost nebo množina různorodých tvorů
3. drobotina
4. žertovné slovo
- viz hon
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist